Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33–2

щодо Звіту про результати аналізу джерел формування та ефективності використання органами державного управління коштів спеціального фонду державного бюджету в частині власних надходжень

На виконання рішення Рахункової палати про результати аналізу джерел формування та ефективності використання органами державного управління коштів спеціального фонду державного бюджету в частині власних надходжень поінформовано Верховну Раду України (лист від 24.12.2019 № 18–3503).

Відповідно до статті 37 Закону України “Про Рахункову палату” рішення Рахункової палати про результати аналізу надіслано Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 24.12.2019 № 18–3504) для розгляду на засіданні.

Згідно зі статтею 39 Закону України “Про Рахункову палату” Кабінетові Міністрів України надіслано Звіт і відомості про результати аналізу у формі рішення Рахункової палати (лист від 24.12.2019 № 18–3505). Звіт та рішення Рахункової палати про результати аналізу надіслано Міністерству енергетики та захисту довкілля України (лист від 24.12.2019 № 18–3508), Державній службі статистики України (лист від 24.12.2019 № 18–3507) та Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (лист від 24.12.2019 № 18–3506) для відповідного реагування.

Кабінетом Міністрів України надано доручення від 30.01.2020 № 48451/1/1/1-19 віцепрем’єр-міністрові України, міністрам, іншим керівникам центральних органів виконавчої влади (за списком) опрацювати інформацію Рахункової палати, вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. З питань, що потребують вирішення Урядом, подати в установленому порядку відповідні пропозиції.

На виконання цього доручення та за результатами опрацювання отриманої інформації Міністерство цифрової трансформації України поінформувало Рахункову палату про стан виконання рекомендацій (лист від 27.02.2020 № 1/04–2–852). Зокрема, Міністерству фінансів України запропоновано актуалізувати порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри згідно з переліком державних органів, що надають ці послуги, і переліком послуг, що надаються зазначеними органами, а також розробити та подати на затвердження Кабінетові Міністрів України єдиний порядок формування вартості послуг, які надаються органами державної влади на платній основі. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади рекомендовано переглянути затверджені переліки адміністративних послуг з метою актуалізації.

Водночас з часу проведення аналізу зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 № 702 “Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри” вносилися лише двічі – у січні і червні 2020 року та стосувалися лише переліку та розмірів послуг, які надаються Мінекоенерго (Міндовкілля). Станом на сьогодні вказаний порядок у цілому не актуалізовано, єдиного порядку формування вартості послуг не затверджено, переліків адміністративних послуг, що надаються центральними органами виконавчої влади, не переглянуто.

Державна служба статистики України поінформувала Рахункову палату (лист від 03.02.2020 № 16.2-06/248-20) про припинення практики акумулювання власних надходжень територіальних органів на рахунках апарату Держстату з подальшим перерозподілом частини цих надходжень, а також упорядкування механізму відшкодування вартості комунальних та експлуатаційних послуг, що споживаються сторонніми суб’єктами, які на умовах оренди використовують приміщення адмінбудівлі служби. Крім того, проведено роботу щодо передачі до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, близько 100 об’єктів, що належали Держстату. Фонду державного майна України надано пропозицію включити 176 об’єктів до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, а також інформацію станом на 01.01.2020 для формування переліку об’єктів державного нерухомого майна, що може бути передано в оренду, щодо 22 об’єктів загальною площею 1880,8 кв. метра. Також підготовлено пропозиції до проєкту єдиного порядку формування вартості послуг, які надаються органами державної влади на платній основі, вжито заходів щодо покращення ефективності внутрішнього контролю та результативності внутрішнього аудиту операцій з коштами спеціального фонду державного бюджету.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів поінформувала Рахункову палату (лист від 05.03.2020 № 21.1-5/1-1502) про запровадження у 2020 році додаткової форми розрахунку планових обсягів власних надходжень у розрізі платних послуг, які надаються територіальними органами, та оновлення форм розрахунків, які подаються підпорядкованими установами під час підготовки інформації для складання бюджетного запиту. З метою упорядкування платних послуг та актуалізації порядку визначення їх вартості розроблено проєкт змін до затверджених розмірів плати за послуги, які надаються територіальними органами та бюджетними установами, що входять до сфери управління служби, підготовлено зміни по постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1348 “Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління”.

Крім того, проведено державну реєстрацію нерухомого майна, що передано до сфери управління служби: закріплено на праві оперативного управління 5522 будівлі та споруди; оформлено право постійного користування на 1293 земельні ділянки. Фонду державного майна України надано перелік потенційних об’єктів оренди та пропозиції щодо об’єктів державної власності малої приватизації, які віднесені до сфери управління служби. Близько 906 об’єктів заплановано до списання.

Таким чином, центральними органами виконавчої влади, які були об’єктами аналізу, рекомендації Рахункової палати в основному виконані. Стан реалізації рекомендацій перебуває на подальшому контролі.

 

Заступник Голови
А. В. Майснер