ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Рахункової палати
від 12.01.2024 № 1-1
(у редакції рішення Рахункової палати
від 14.05.2024 № 24-1)

Рахункова палата

Члени Рахункової палати

СТРУКТУРА
апарату Рахункової палати

Секретар Рахункової палати − керівник апарату

Патронатна служба Голови Рахункової палати

Патронатна служба заступника Голови Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Департамент контролю державного бюджету:
1. відділ експертизи й аналізу надходжень державного бюджету
2. відділ експертизи й аналізу витрат державного бюджету
3. відділ контролю фінансової і бюджетної звітності про виконання державного бюджету

Департамент контролю (аудиту) у сфері міжбюджетних відносин і місцевих бюджетів:
1. відділ контролю у сфері міжбюджетних трансфертів соціального спрямування
2. відділ контролю у сфері інвестиційних проєктів і регіонального розвитку
3. відділ контролю у сфері резервного фонду бюджету

Департамент контролю (аудиту) у сфері виконання загальнодержавних функцій:
1. відділ контролю у сфері реформування державного управління
2. відділ контролю у сфері вищих органів державного управління 
3. відділ контролю у сфері реалізації загальнодержавних функцій

Департамент контролю (аудиту) у сфері оборони та безпеки:
1. відділ контролю у сфері оборони
2. відділ контролю у сфері безпеки, зв’язку та стратегічних галузей
3. відділ аналітики та інших контрольних заходів

Департамент контролю (аудиту) у сфері правоохоронної та антикорупційної діяльності:
1. відділ контролю у сфері правоохоронної діяльності
2. відділ контролю у сфері антикорупційної діяльності
3. відділ аналітики та інших контрольних заходів

Департамент контролю (аудиту) у сфері судової влади та юстиції:
1. відділ контролю у сфері судової влади
2. відділ контролю у сфері юстиції та захисту прав людини
3. відділ аналітичного забезпечення заходів контролю у сфері судової влади та юстиції

Департамент контролю (аудиту) у сфері економіки, цифрової трансформації, захисту економічної конкуренції та управління державним майном:
1. відділ контролю у сфері економіки
2. відділ контролю у сфері цифрової трансформації, комунікації та інформатизації
3. відділ контролю у сфері економічної конкуренції та управління державним майном
4. сектор ІТ-аудиту

Департамент контролю (аудиту) у сфері інфраструктури, енергетики, розвитку громад та територій:
1. відділ контролю у сфері енергетики та енергозбереження
2. відділ контролю у сфері інфраструктури
3. відділ контролю у сфері розвитку громад та територій

Департамент контролю (аудиту) у сфері АПК, використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища:
1. відділ контролю у сфері АПК
2. відділ контролю у сфері використання природних ресурсів
3. відділ контролю у сфері охорони навколишнього середовища

Департамент контролю (аудиту) у сфері культури, наукової діяльності, духовного та фізичного розвитку:
1. відділ контролю у сфері академічної науки
2. відділ контролю у сфері культури та інформаційної політики
3. відділ контролю у сфері фізичного розвитку, етнополітики та захисту державної мови

Департамент контролю (аудиту) гуманітарної та соціальної сфери:
1. відділ контролю у сфері охорони здоров’я
2. відділ контролю у сфері освіти
3. відділ контролю соціальної сфери та соціальної підтримки
4. сектор аудиту програм Європейського сусідства та партнерства

Департамент контролю (аудиту) у сфері доходів бюджету, фінансових установ та боргу:
1. відділ контролю у сфері адміністрування непрямих податків і зборів
2. відділ контролю у сфері оподаткування доходів, адміністрування ресурсних платежів та неподаткових надходжень
3. відділ контролю у сфері фінансових установ та боргу

Департамент правового забезпечення:
1. відділ правового супроводу діяльності Рахункової палати
2. відділ правового супроводу заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)
3. відділ нормотворчої діяльності

Департамент стратегічного розвитку, контролю якості та міжнародної діяльності:
1. відділ стратегічного розвитку Рахункової палати
2. відділ методології, стандартів та експертизи
3. відділ перевірки якості здійснення аудитів
4. відділ співробітництва з вищими органами аудиту та міжнародними організаціями 
5. відділ забезпечення взаємодії з проєктами міжнародної технічної допомоги, робочими органами INTOSAI, EUROSAI та операційними програмами Європейського Союзу
6. сектор обліку та використання інформаційних ресурсів

Департамент організаційного забезпечення та документообігу:
1. відділ забезпечення організації засідань Рахункової палати та контролю
2. відділ забезпечення діяльності керівництва та координації роботи територіальних управлінь
3. відділ документообігу, контролю виконавської дисципліни та архівної справи
4. сектор літературного редагування

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій:
1. відділ комунікації з органами державної влади та громадськістю
2. відділ інформації та зв’язків з медіа
3. сектор внутрішньої комунікації

Департамент інформаційних технологій:
1. відділ системного адміністрування та підтримки користувачів
2. відділ забезпечення захисту інформації та розвитку інформаційних систем
3. відділ цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації

Департамент по роботі з персоналом:
1. відділ добору персоналу та проходження державної служби
2. відділ забезпечення оцінювання та розвитку персоналу
3. відділ навчання персоналу та мотивації

Фінансовий департамент:
1. відділ бухгалтерського обліку та звітності
2. відділ планування та фінансування
3. відділ оплати праці та розрахунків з підзвітними особами

Адміністративно-господарське управління:
1. відділ управління майном та ресурсами
2. сектор матеріально-технічного забезпечення
3. відділ транспортного забезпечення та логістики

Відділ запобігання та виявлення корупції

Сектор з режимно-секретної роботи

Сектор внутрішнього аудиту

Сектор з питань закупівель товарів, робіт та послуг для потреб Рахункової палати

Сектор з мобілізаційної роботи

Сектор координації внутрішнього контролю

 

Територіальні управління Рахункової палати

Територіальне управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях (у м. Київ)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях (у м. Дніпро)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській та Тернопільській областях (у м. Львів)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю (у м. Одеса)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Харківській, Луганській, Полтавській та Сумській областях (у м. Харків)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях (у м. Вінниця)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Закарпатській області (у м. Ужгород)
1. відділ аудиту видатків та контролю міжбюджетних трансфертів
2. відділ контролю з питань доходів бюджету