Міжнародне співробітництво

Нормативне підґрунтя

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про Рахункову палату" Рахункова палата у порядку, визначеному законодавством та міжнародними договорами України, здійснює співробітництво з вищими органами фінансового контролю (вищими органами аудиту – ВОА) інших держав, міжнародними організаціями.

Головні цілі

Міжнародне співробітництво є важливим інструментом інституційного розвитку Рахункової палати та посилення спроможності виконувати покладені на неї функції вищого органу аудиту України.

Як в рамках міжнародних фахових організацій, так і в рамках двостороннього співробітництва, міжнародне співробітництво забезпечує обмін досвідом та знаннями з метою удосконалення зовнішнього державного аудиту, а також проведення міжнародних координованих паралельних аудитів за важливими для України напрямками.

Двостороннє та багатостороннє міжнародне співробітництво

Рахункова палата здійснює міжнародне співробітництво за такими основними напрямами:

  • розвиток двостороннього і багатостороннього співробітництва з ВОА іноземних країн;
  • співробітництво з Європейською організацією вищих органів аудиту (EUROSAI) та Міжнародною організацією вищих органів аудиту (INTOSAI);
  • забезпечення діяльності робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф під головуванням Рахункової палати;
  • участь у робочих та спеціальних групах EUROSAI (з аудиту навколишнього середовища; інформаційних технологій та аудиту муніципалітетів);
  • участь у робочих групах INTOSAI (з аудиту навколишнього середовища; державного боргу; з питань боротьби з корупцією та відмиванням коштів);
  • участь у роботі інших регіональних об’єднань ВОА;
  • співпраця з міжнародними організаціями та участь у проектах і програмах міжнародної технічної допомоги;
  • участь Рахункової палати в аудитах програм, що фінансуються за рахунок коштів Європейського Союзу;
  • організація та проведення міжнародних координованих паралельних аудитів за участі членів Робочої групи з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф.

Рахунковою палатою підписані двосторонні угоди про співробітництво з вищими органами аудиту 26 країн.

Відповідно до положень Лімської декларації керівних принципів аудиту державних фінансів (1977) «міжнародний обмін ідеями та досвідом в рамках Міжнародної організації Вищих органів контролю державних фінансів є ефективним засобом допомоги Вищим органам контролю державних фінансів у реалізації їх завдань» (ст.15. п.1). Рахункова палата – член Міжнародної організації вищих органів аудиту (INTOSAI) з 1998 року та Європейської організації вищих органів аудиту (EUROSAI) з 1999 року. Рахункова палата є відповідальною за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в INTOSAI (з 1998 р.) та EUROSAI (з 1999 р.).

З 2008 по 2014 рік Рахункова палата була членом Керівної ради EUROSAI.

За ініціативою Рахункової палати у листопаді 2006 року було утворено Спеціальну підгрупу з аудиту ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф та радіоактивних відходів Робочої групи EUROSAI з аудиту навколишнього середовища (EUROSAI WGEA), яку рішенням VII Конгресу EUROSAI (2008 рік, м. Краків, Республіка Польща) реорганізовано в окрему Спеціальну групу EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф під головуванням Рахункової палати, а згодом, з урахуванням результатів діяльності спеціальної групи у 2008-2013 роках, на ІХ Конгресі EUROSAI (2014 рік, м. Гаага, Королівство Нідерланди) було схвалене рішення щодо створення постійної Робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф під керівництвом Рахункової палати.

Співробітництво з іншими міжнародними організаціями та участь у проектах і програмах міжнародної технічної допомоги

На постійній основі відбувається співпраця Рахункової палати із Світовим банком. Основним напрямом співробітництва є проведення Рахунковою палатою аудитів проектів СБ, що реалізуються в Україні через державний бюджет.
Також з 2009 по 2013 рік Рахункова палата виконувала функції зовнішнього аудитора Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Постійно здійснюється співпраця з міжнародними громадськими та міжнародними фінансовими організаціями. Підписана Угода про співпрацю з Міжнародною асоціацією інженерів-консультантів (FIDIC) дозволила залучати незалежних експертів для проведення об’єктивних досліджень під час аудитів ефективності, що проводяться Рахунковою палатою.

Реалізовуються заходи в рамках співпраці з Європейським офісом боротьби з шахрайством (OLAF).

Співпраця Рахункової палати із проектами міжнародної технічної допомоги (МТД) сприяє підвищенню рівня її інституційної спроможності та технічного забезпечення, удосконаленню нормативно-правової бази зовнішнього аудиту з урахуванням світового досвіду, поліпшенню кваліфікації працівників шляхом участі в профільних навчальних заходах, тренінгах та семінарах, що фінансуються повністю/частково за рахунок донорів.

Надійним партнером Рахункової палати в цьому напрямі є Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), з якою укладено Лист про наміри щодо розвитку співробітництва між Рахунковою палатою та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), на підставі якого підготовлений план заходів з реалізації співробітництва між Рахунковою палатою та GIZ у рамках проекту "Розбудова адміністративних потужностей у сфері державних фінансів України".

Співробітництво щодо проведення міжнародних координованих паралельних аудитів

Невід’ємним елементом міжнародного співробітництва Рахункової палати є проведення міжнародних координованих паралельних аудитів, за участю фахівців кількох ВОА.

Так, починаючи з 2005 року, Рахункова палата взяла участь у низці міжнародних координованих паралельних аудитів, про що свідчать відповідні звіти за їх результатами.

Аудитори Рахункової палати включені до складу Групи аудиторів за трьома програмами прикордонного співробітництва європейського інструменту сусідства та партнерства (ППС ЄІС).