Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33-5

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству молоді та спорту України на фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

На виконання вимог частини першої статті 37 Закону України «Про Рахункову палату» про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству молоді та спорту України (далі − Мінмолодьспорт) на фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, поінформовано Верховну Раду України (лист від 08.01.2020 № 08-54).

Рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству молоді та спорту України на фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, направлено Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 08.01.2020 № 08-55) та Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту (лист від 08.01.2020 № 08-56).

Згідно з вимогами частини третьої статті 39 Закону України «Про Рахункову палату» Кабінетові Міністрів України надіслано відомості у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 08.01.2020 № 08-57).

Рішення Рахункової палати і Звіт згідно із статтями 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату»  надіслано Міністерству молоді та спорту України (лист від 08.01.2020 № 08-58) для розгляду та відповідного реагування.

Рішення Рахункової палати надіслано також громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, які підлягали аудиту, а саме: Громадській організації «Національний олімпійський комітет України» (лист від 08.01.2020 № 08-61), Спілці громадських організацій «Спортивний комітет України» (лист від 08.01.2020 № 08-59), Громадській організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» (лист від 08.01.2020 № 08-60), Центральній школі вищої спортивної майстерності «КОЛОС» (лист від 08.01.2020 № 08-62), для розгляду та відповідного реагування.

Керуючись частиною першою статті 41 Закону України «Про Рахункову палату» і на виконання рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33-5, про виявлені при здійсненні аудиту ознаки кримінального правопорушення поінформовано Національну поліцію України (лист від 08.01.2020 № 08-63).

У порядку реагування Міністерством молоді та спорту України (лист від 19.03.2021 № 2388/6.3) повідомлено, що з метою забезпечення відповідного реагування та вжиття заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою, рішенням колегії Мінмолодьспорту від 18.12.2020 № 2-2/6/20 ухвалено посилення фінансової та виконавської дисципліни під час використання бюджетних коштів громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування.

Крім того, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 212-р «Про проведення у 2020 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах» Мінмолодьспорт проводить огляд витрат державного бюджету у сфері молоді та спорту в частині фінансової підтримки громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування, метою якого є підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на здійснення заходів із залучення населення до фізичної активності та занять спортом.

З метою проведення належної оцінки відповідності показників витрат показникам продукту й ефективності бюджетної програми за КПКВК 3401280 «Фінансова підтримка громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування» на 2021 рік, а також відповідності стратегічним цілям, визначеним Стратегією розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.11. 2020 № 1089, спільно з Міністерством фінансів України були змінені, оптимізовані результативні показники та ціль паспорта бюджетної програми.

Мінмолодьспортом повідомлено, що на виконання рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33-5 прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 108 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 294 і від 29 липня 2015 р. № 596 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою використання коштів державного бюджету приведено у відповідність до статті 87 Бюджетного кодексу України, законів України «Про фізичну культуру та спорт» та «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

У зв’язку із втратою чинності постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 163 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки організації та проведення Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством «Колос» агропромислового комплексу роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення» були оптимізовані та удосконалені напрями використання бюджетних коштів фізкультурно-спортивних товариств та їх центральних шкіл вищої спортивної майстерності у Порядку використання коштів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 294 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування».

Мінмолодьспортом врахована пропозиція Рахункової палати щодо вжиття належних заходів внутрішнього контролю та аудиту за використанням бюджетних коштів, у тому числі коштів, спрямованих на фінансову підтримку громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування.

З метою виявлення недоліків в організації внутрішнього контролю на підприємствах, в установах, організаціях, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, сектором внутрішнього аудиту Міністерства проводяться внутрішні аудити, за результатами яких надаються рекомендації щодо удосконалення внутрішнього контролю.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

  

Член Рахункової палати
А. М. Дідик