Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33-7

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній регуляторній службі України на керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній регуляторній службі України на керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування, надіслано Верховній Раді України (лист від 24.12.2019 № 08-3519), Голові Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 24.12.2019 № 08-3521) та Голові Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (лист від 24.12.2019 № 08-3522).

Відповідно до статті 39 Закону України „Про Рахункову палату” Кабінетові Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 24.12.2019 № 08-3523).

Рішення Рахункової палати і Звіт надіслано Державній регуляторній службі України (лист від 24.12.2019 № 08-3524) для розгляду та відповідного реагування.

Прем’єр-міністром України надано доручення Державній регуляторній службі України розглянути результати аудиту, вжити необхідних заходів для усунення виявлених недоліків та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опрацювати питання щодо внесення змін до Положення про Державну регуляторну службу України та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. Також у встановлений законом термін надати відповідь Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету надіслав Кабінету Міністрів України та Державній регуляторній службі України лист від 20.01.2020 № 04-13/10-137(13839) щодо опрацювання результатів аудиту, вжиття відповідних заходів реагування та інформування про результати Комітету та Рахункової палати.

У порядку інформування Державна регуляторна служба України (листами від 27.01.2020 № 515/0/20-20, від 01.09.2020 № 6016/0/20-20, від 16.10.2020 № 6921/0/20-20 та від 29.04.2021 № 667/05-1) повідомила Рахункову палату, що на виконання рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33-7 розроблено та наказом від 22.01.2020 № 6 затверджено План заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній регуляторній службі України на керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування, а також інформувала про вжиті заходи:

− опрацьовано питання належного оформлення передання з балансу Державної регуляторної служби України (далі – ДРС) на баланс Міністерства юстиції України з подальшим переданням державному підприємству „Національні інформаційні системи” комп’ютерного обладнання, зокрема, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 1077 „Деякі питання забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)”, якою передбачено передання ДРС серверів, обладнання та системи технічному адміністратору системи, тобто ДП „НАІС”;

− при підготовці бюджетних запитів та поданні кошторисних пропозицій враховано пункти 1.5. та 2.8. Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687, та пункт 29 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, а також забезпечено надання обґрунтованих економічних розрахунків;

− розроблено та затверджено наказ ДРС від 23.01.2020 № 7 „Про затвердження Інструкції з організації внутрішнього контролю в Державній регуляторній службі України”;

− належно відображено у бухгалтерському обліку на позабалансовому рахунку 021 „Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів” вартість програмного забезпечення („ДОК ПРОФ” та „Master: Комплексний облік для бюджетних установ”);

− розроблено та затверджено наказом ДРС від 08.10.2020 № 96 у новій редакції Положення про облікову політику Державної регуляторної служби України;

− опрацьовано питання належної організації планування та ведення бухгалтерського обліку шляхом оптимізації роботи Відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, внесенням змін до штатного розпису, які погоджено Мінфіном та затверджено наказом ДРС від 22.09.2020 № 298-К „Про введення в дію структури ДРС та штатного розпису ДРС на 2020 рік”;

– укладено договір між ДРС, громадською організацією «Офіс ефективного регулювання (BRDO)» та Фондом «Євразія» про передання програмного продукту «Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) (далі – ІАС ДНК) та передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності»;

– наказом ДРС від 20.04.2021 № 106 створено та затверджено склад Комісії з випробування програмного продукту ІАС ДНК;

– проведено тестування та складено протокол випробувань програмного продукту ІАС ДНК від 21.04.2021.

Крім того, ДРС у порядку реагування повідомило про проведену низку організаційних заходів, направлених на виконання етапів створення Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), зокрема погоджено: Технічне завдання на створення ІАС ДНК (Адміністрація Держспецзв’язку) та проєкт інформатизації створення ІАС ДНК, який відповідає пріоритетним напрямам державної політики в сфері інформатизації, сучасному стану та тенденціям розвитку інформатизації (Міністерство цифрової трансформації України).

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Мінекономіки та ДРС також розроблено та постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 742 внесені зміни до Положення про Державну регуляторну службу України щодо повноважень голови ДРС та ДРС за напрямами ліцензування, дозвільної системи у сфері господарської діяльності; прав при виконанні покладених на ДРС завдань; добору кадрів в апарат ДРС та її територіальні органи тощо.

Відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату” стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
А. М. Дідик