Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 08.10.2019 № 28-4

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ», що мають фінансові наслідки для державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати від 08.10.2019 № 28-4 (далі – Рішення) про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ», що мають фінансові наслідки для державного бюджету, поінформовано Верховну Раду України (лист від 24.01.2020 № 04-212).

Відомості про результати аудиту у формі Рішення надіслано Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (лист від 24.01.2020 № 04-214) та Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (лист від 24.01.2020 № 04-213).

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі Рішення з рекомендаціями щодо вжиття заходів (лист від 24.01.2020 № 04-215).

Рішення та Звіт про результати аудиту надіслано Національному агентству з питань запобігання корупції (лист від 24.01.2020 № 04-217).

Відповідно до статей 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» Рішення та Звіт надіслано також Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (лист від 24.01.2020 № 04-216) та ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ» (лист від 24.01.2020 № 04-211) для вжиття заходів щодо реалізації наданих рекомендацій.

За результатами розгляду Рішення Прем'єр-міністром України надано доручення від 11.02.2020 № 3732/1/1-20 Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерству фінансів України та Державній податковій службі України розглянути Рішення, вжити заходів реагування та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. З питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати пропозиції в установленому порядку.

Аналіз наданої Мінекономіки (лист від 28.02.2020 № 3305-04/13730-03) та ДУ «ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ» (лист від 27.02.2020 № 35) інформації засвідчив несприйняття керівництвом Міністерства та установи рекомендацій Рахункової палати.

Так, Мінекономіки не забезпечено розроблення плану заходів з усунення виявлених порушень і недоліків, у тому числі спрямованих на забезпечення безумовного дотримання вимог Господарського і Цивільного кодексів України, Закону України від 21.09.2006 № 185 «Про управління об’єктами державної власності» та нормативно-правових актів з питань планування, організації діяльності та фінансової звітності ДУ «ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ».

Інформація Мінекономіки не містить належного реагування на виявлені Рахунковою палатою факти порушення ДУ «ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ» законодавства при виконанні на платній основі діяльності з організації навчальних курсів та семінарів з питань публічних закупівель, оплати праці керівництва установи за умов неналежного виконання обов’язків із забезпечення планування її діяльності та подання звітності.

Відповідно Мінекономіки не розглянуті питання дисциплінарної відповідальності керівництва ДУ “ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ” за допущені порушення та недоліки, виявлені аудитом.  

Натомість Рахункову палату поінформовано про те, що за умови наявних підстав Міністерство розгляне можливість проведення перевірки діяльності установи у 2020 році.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" стан реалізації заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

  

Член Рахункової палати
І. М. Іванова