Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 08.06.2021 № 12-2

щодо Звіту про результати аналізу щорічного звіту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель

На виконання рішення Рахункової палати від 08.06.2021 № 12-2 (далі – Рішення)інформацію про результати аналізу щорічного звіту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель, надіслано Верховній Раді України (лист від 29.06.2021 № 03-1489).

На виконання пункту 3 Рішення звіт за результатами аналізу та Рішення надіслано Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (лист від 29.06.2021 № 03-1490).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату" (далі – Закон) відомості про результати аудиту у формі Рішення надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 29.06.2021 № 03-1491).

На виконання статті 36 Закону Рішення та звіт надіслано Міністерству економіки України (лист від 29.06.2021 № 03-1492).

Кабінет Міністрів України (доручення від 12.07.2021 № 32334/2/1-21) зобов'язав Міністерство економіки України, Антимонопольний комітет України, Державну аудиторську службу України та Державну казначейську службу України розглянути лист Рахункової палати від 29.06.2021 № 03-1491, вжити заходів реагування та про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України; у разі потреби, подати пропозиції в установленому порядку.

Міністерство економіки України за результатами опрацювання Рішення листом від 14.07.2021 № 3305-01/36738-03 повідомило про:

− затвердження Примірного положення про уповноважену особу (наказ Мінекономіки від 08.06.2021 № 40);

 розроблення:

● проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166", який перебуває на внутрішньому погодженні в Міністерстві;

● проєкту постанови Кабінету Міністрів України щодо приведення положень постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1216 у відповідність із нормами Закону України "Про публічні закупівлі", який перебуває на внутрішньому погодженні в Міністерстві;

● проєкту наказу Мінекономіки "Про затвердження Порядку організації тестування уповноважених осіб", який погоджено упродовж квітня – травня 2021 року із заінтересованими відомствами, однак у зв’язку із перейменуванням Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Міністерство економіки України проєкт наказу потребує перепогодження;

 здійснення роботи щодо:

● приведення положень наказу Мінекономіки від 13.04.2016 № 680 "Про затвердження примірної тендерної документації" у відповідність із новою редакцією Закону України "Про публічні закупівлі";

● розроблення методики комплексного економічного аналізу ефективності системи публічних закупівель;

● опрацювання спільно з ДП "Прозорро" та Антимонопольним комітетом України можливості відображення в електронній системі закупівель інформації про рішення суду щодо оскарження рішення органу оскарження.

Крім того, Мінекономіки звернулось до Міністерства фінансів України, Державної аудиторської служби України та Державної казначейської служби України щодо опрацювання та надання пропозицій у частині поглиблення автоматизації процесів виконання державними органами контрольних функцій у сфері публічних закупівель шляхом більш широкого застосування функціональних можливостей електронної системи закупівель.

Відповідно до статті 36 Закону стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. П. Богун