Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 22.06.2021 № 14-2

щодо Звіту про результати аналізу звіту Фонду державного майна України за 2020 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати, рішення Рахункової палати і Звіт про результати аналізу звіту Фонду державного майна України за 2020 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету надіслано Верховній Раді України (лист від 07.07.2021 № 04-1591).

Відповідно до статті 37 Закону України “Про Рахункову палату” рішення Рахункової палати і Звіт про результати аналізу звіту Фонду державного майна України за 2020 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету надіслано Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (лист від 07.07.2021 № 04–1593) та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (лист від 07.07.2021 № 04–1594) і рекомендовано розглянути на засіданні комітетів.

Згідно зі статтею 39 Закону України „Про Рахункову палату” Кабінету Міністрів України надіслано відомості у формі рішення і Звіт про результати аналізу звіту Фонду державного майна України за 2020 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 07.07.2021 № 04-1592).

Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аналізу звіту Фонду державного майна України за 2020 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету надіслано Фонду державного майна України (лист від 07.07.2021 № 04-1595), для розгляду та відповідного реагування.

Прем’єр-міністром України (доручення від 15.07.2021 № 33560/1/1-21) зобов’язано Фонд державного майна України опрацювати, вжити необхідних заходів до усунення виявлених недоліків і порушень та недопущення їх у подальшому, про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. У разі потреби прийняття рішень Уряду подати пропозиції в установленому порядку.

Комітетом Верховної Ради України з питань економічного розвитку на засіданні 14.07.2021 (порядок денний засідання Комітету 14.07.2021) заслухано «Звіт про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна України у 2020 році» та рекомендації Рахункової палати, надані за результатами розгляду цього звіту (https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/212808.html).

Головою Комітету з питань економічного розвитку запропоновано взяти звіт до відома і провести у вересні додаткове засідання Комітету на якому, разом із Рахунковою палатою, «більш ґрунтовно проаналізувати звіт Фонду державного майна України і визначити основні орієнтири, вузькі місця, щоб системно працювати над його покращенням».

Комітетом взято до відома «Звіт про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна України у 2020 році» та «Звіт Рахункової палати про результати аналізу Звіту Фонду державного майна України за 2020 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету», а також рекомендовано Верховній Раді України розглянути звіт Фонду державного майна України за 2020 рік і взяти його до відома.

Фондом державного майна України направлено (лист від 10.08.2021 № 10-18-18550) до Рахункової палати наказ від 10.08.2021 № 1402 “Про затвердження Заходів Фонду щодо врахування пропозицій та рекомендацій Рахункової палати за результатами аналізу Звіту Фонду за 2020 рік”, яким затверджено Заходи Фонду державного майна України щодо врахування пропозицій та рекомендацій Рахункової палати за результатами аналізу звіту про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у 2020 році, затверджених рішенням Рахункової палати від 22.06.2021 № 14-2 (далі – Заходи Фонду). Направлену до Рахункової палати копію наказу від 10.08.2021 № 1402 із доданими до нього Заходами Фонду не завірено в установленому порядку.

Заходами Фонду визначено зміст виконуваних заходів, перелік відповідальних структурних підрозділів, терміни і стан їх виконання.

Заходи Фонду налічують 23 заходи з яких: термін виконання 1 заходу – серпеньвересень 2021 року; 6 – “відповідно до термінів, встановлених наказом Фонду “Про затвердження структури та порядку підготовки аналітичних довідок, звітів Фонду”; 1 – щоквартально; 1 – 20.12.2021; 1 – січень 2022 року; 2 – грудень 2020 року; 1 – 2021 рік; 7 – не визначено, а лише зазначено “постійно” і 3 – взагалі не визначено.

Фондом державного майна України повідомлено, що із затверджених 23 заходів виконано лише один із терміном виконання грудень 2020 року, а саме: наказом від 31.12.2020 № 2105 внесено зміни до структури звіту, щоквартальних аналітичних довідок про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна, а також Методичних рекомендацій щодо складання звітів та аналітичних довідок про роботу Фонду, затверджених наказом Фонду від 04.08.2020 року № 1301.

Ще 3 заходи знаходяться у процесі виконання та стан виконання 15 заходів взагалі не зазначено.

Крім того, за 3 заходами, наведено лише пояснення Фонду державного майна України. Терміни і стан виконання таких заходів не визначені.

Фактично, за результатами аналізу звіту Фонду державного майна України за 2020 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету, Фондом державного майна України переважна більшість рекомендацій наданих Рахунковою палатою не виконано, що свідчить про його формальний підхід до їх виконання.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Іванова