Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 22.06.2021 № 14-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності справляння доходів від власності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

На виконання рішення Рахункової палати від 22.06.2021 № 14-3 Звіт про результати аудиту ефективності справляння доходів від власності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Звіт), та рішення, ухвалене за підсумками обговорення Звіту, надіслано Верховній Раді України (лист від 07.07.2021 № 16-1584).

Відповідно до статті 39 Закону України „Про Рахункову палату” Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аналізу у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 07.07.2021 № 16-1585).

Рішення Рахункової палати і Звіт надіслано Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (лист від 07.07.2021 № 16-1586), Державній податковій службі України (лист від 07.07.2021 № 16-1587), головним управлінням ДПС у Вінницькій (лист від 07.07.2021 № 16-1588), Дніпропетровській (лист від 07.07.2021 № 16-1589), Харківській областях (лист від 07.07.2021 № 16-1590) для розгляду та відповідного реагування.

Прем’єр-міністром України (доручення від 16.07.2021 № 33577/2/1-21) зобов’язано Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст, Міносвіти, ФДМУ та ДПС вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Мінекономіки (лист від 27.07.2021 № 2142-08/38704-03) повідомило про підготовку Плану заходів, спрямованих на виконання рішення Рахункової палати від 22.06.2021 № 14-3, щодо якого проходить внутрішня процедура погодження, а також про розроблення нормативно-правового акта, яким передбачається зобов’язати суб’єктів господарювання надавати Мінекономіки інформацію про виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств та господарських структур, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких вони здійснюють, за затвердженою формою та з пояснювальною запискою до неї та який планується затвердити до кінця поточного року.

Мінекономіки також повідомлено, що, за інформацією Мінфіну, наданою листом від 21.07.2021 № 24020-02/1-5/22932, з метою врегулювання питань, пов’язаних з декларуванням та відрахуванням платниками частини чистого прибутку, дивідендів на державну частку господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, у зв'язку із внесенням змін до Закону України від 21.09.2006 № 185 „Про управління об’єктами державної власності” та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755, ДПС підготовлено проєкт рішення Уряду щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 702 і від 23.02.2011 № 138, який узгоджується із заінтересованими органами виконавчої влади для подальшого подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

За інформацією Мінекономіки, Мін’юст листом від 23.07.2021 № 38846/10848-4-21/19.2.3 повідомив: Мін’юсту спільно з ФДМУ та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади доручено розглянути питання урегулювання механізму внесення відомостей до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо суб’єктів господарювання, які зареєстровані до 01.07.2004, не провадять діяльності та щодо яких відповідно до вимог Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та громадських формувань” не здійснено державної реєстрації особи.

ДПС (лист від 09.08.2021 № 10427/5/99-00-03-03-05) поінформовано про заходи щодо погодження проєкту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 № 702 і від 23 лютого 2011 № 138” із заінтересованими органами виконавчої влади та отримання від Мін’юсту листом від 14.06.2021 № 25576/14465-26-21/7.3.6 висновку за результатами проведення правової експертизи та підготовки протоколу узгодження позиції, який разом з доопрацьованим проєктом буде надіслано Мінфіну для визначення необхідності подання проєкту Кабінету Міністрів України.

Крім того, ДПС (лист від 31.08.2021 № 11584/5/99-00-03-03-05) повідомлено про затвердження наказом від 25.08.2021 № 764 Плану заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати згідно з рішенням від 22.06.2021 № 14-3.

У порядку реагування головні управлінням ДПС у Вінницькій (лист від 06.08.2021 № 17741/5/02-32-18-03-10), Дніпропетровській (лист від 11.08.2021 № 24328/5/04-36-18-04-13) та Харківській областях (лист від 27.08.2021 № 22586/5/20-40-18-05-7) повідомили про розгляд Звіту та заходи реагування.

Так, Головним управлінням ДПС у Вінницькій області повідомлено про вжиття заходів щодо погашення заборгованості зі сплати податків і зборів ДП „Гайсинський спиртовий завод”. У листі ФДМУ від 21.05.2021 № 10-47-11547 поінформовано про планування приватизації цього підприємства, а також про те, що всі його кредиторські зобов’язання після проведення приватизації перейдуть до нового власника. Орієнтовні строки проведення приватизації не зазначено, активи для опису майна в податкову заставу не виділено. Головним управлінням ДПС у Вінницькій області підготовлено матеріали та надіслано позов до суду згідно з підпунктом 89.4 статті 89 Податкового кодексу України щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборони відчуження майна та зобов’язання допустити податкового керуючого до опису майна в податкову заставу.

Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області поінформовано: Мінекономіки надіслано запит від 16.07.2021 № 21199/5/04-36-18-04-13 щодо надання фінансових планів суб’єктів господарювання, які належать до сфери управління Міністерства, для реалізації запланованих заходів щодо проведення моніторингу виконання показників розрахунків з бюджетом і державними цільовими фондами, затверджених фінансовими планами державних підприємств, господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права, що належать державі. Крім того, Мінекономіки надіслано запит від 16.07.2021 № 21200/5/04-36-18-04-13 про вжиття заходів щодо ліквідації суб’єктів господарювання, якими не подається податкова звітність до контролюючого органу, зокрема розрахунки частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, що може свідчити про відсутність фінансово-господарської діяльності.

Головним управлінням ДПС у Харківській області повідомлено про опрацювання Звіту і посилення контролю за нарахуванням частини чистого прибутку (доходу) суб’єктами господарювання, які, зокрема, здійснюють наукову і науково-технічну діяльність.

Відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату” стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь