Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 25.05.2021 № 11-4

щодо Звіту про результати аудиту ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасності надходження акцизного податку з електричної енергії до Державного бюджету України

На виконання рішення Рахункової палати від 25.05.2021 № 11-4 (далі – Рішення) Рішення та Звіт про результати аудиту ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасності надходження акцизного податку з електричної енергії до Державного бюджету України (далі – Звіт) у порядку інформування надіслано Верховній Раді України (лист від 09.06.2021 № 16-1329).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату" (далі – Закон) Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі Рішення (лист від 09.06.2021 № 16-1332).

Згідно зі статтями 35 і 36 Закону Рішення та Звіт надіслано Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (лист від 09.06.2021 № 16-1334), Державній податковій службі України (лист від 09.06.2021 № 16-1333), Енергетичній митниці Держмитслужби (лист від 09.06.2021 № 16-1330), Центральному міжрегіональному управлінню ДПС по роботі з великими платниками податків (лист від 09.06.2021 № 16-1335), Головному управлінню ДПС у Київській області (лист від 09.06.2021 № 16-1331) для розгляду та відповідного реагування.

Прем’єр-міністром України до листа Рахункової палати від 09.06.2021 № 16-1332 надано доручення від 16.06.2021 № 29535/1/1-21 Мінфіну (скликання), Міненергетики, Держмитслужбі, Держенергоефективності, НКРЕКП і ДПС опрацювати, вжити відповідних заходів реагування та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України; у разі необхідності з питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати пропозиції в установленому порядку.

Мінфіном (лист від 14.07.2021 № 35040-02-3/22146) поінформовано Рахункову палату, що Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (реєстр. № 5600 від 02.06.2021), який 01.07.2021 прийнято Верховною Радою України в першому читанні. Цим законопроєктом передбачено, зокрема, залучення до об’єктів оподаткування акцизним податком операцій з реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлювальних джерел енергії.

Крім того, Мінфіном провадиться робота з осучаснення методик прогнозування надходжень податків, зборів та інших платежів. Під час внесення змін до методики прогнозування надходжень з акцизного податку Мінфін врахує рекомендації Рахункової палати щодо її удосконалення та останні законодавчі зміни з питань справляння цього податку. Також Мінфіном повідомлено, що при внесенні змін до Класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію", буде враховано пропозицію про виокремлення коду класифікації доходів бюджету, за яким відображатимуться надходження акцизного податку з імпорту електричної енергії.

Актуалізацію Порядку та строків митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, затверджених наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 629 "Про митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередач", зареєстрованим у Мін’юсті 22.06.2012 за № 1037/21349, буде здійснено під час підготовки відповідного проєкту наказу Мінфіну після узгодження редакції необхідних змін із Приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" і Держмитслужбою.

За інформацією Мінфіну, у травні – червні 2021 року територіальними органами ДПС проведено зіставлення даних у поданих суб’єктами господарювання деклараціях акцизного податку в січні – березні 2021 року з Ліцензійним реєстром НКРЕКП чинних ліцензій на виробництво електричної енергії та виявлено 21 суб’єкт господарювання, які мають у користуванні об’єкти електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, але не подали податкової декларації до відповідних структурних підрозділів ДПС. Листом ДПС від 14.06.2021 № 13525/7/99-00-09-03-01-07 цю інформацію доведено до територіальних органів ДПС для опрацювання.

НКРЕКП (листи від 25.06.2021 № 7605/15/7-21, від 08.07.2021 № 1105/15.2/5-21) повідомлено про видання наказу від 07.07.2021 № 24-од "Про здійснення заходів щодо усунення недоліків, зазначених у Звіті Рахункової палати", згідно з якими, зокрема, відповідні структурні підрозділи НКРЕКП повинні забезпечити виконання вимог підпункту 212.3.1 пункту 212.3 статті 212 Податкового кодексу України щодо повідомлення контролюючого органу за місцезнаходженням юридичних осіб, постійних представництв та місцем проживання фізичних осіб-підприємців про видані, переоформлені, призупинені або анульовані ліцензії у п’ятиденний строк з дня здійснення таких дій.

ДПС (листами від 29.06.2021 № 7888/5/99-00-03-03-02-05, від 13.07.2021 № 8742/5/99-00-03-03-02-05, від 28.07.2021 № 9811/5/99-00-03-03-02-05, від 13.08.2021 № 10741/5/99-00-03-03-02-05) повідомлено, що наказом від 20.07.2021 № 702 затверджено План заходів з усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою за результатами аудиту ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасності надходження акцизного податку з електричної енергії до Державного бюджету України, в якому, зокрема, передбачено розглянути питання про внесення змін до форми декларації акцизного податку в частині декларування обсягів операцій з реалізації електричної енергії, яка не оподатковується акцизним податком; здійснити заходи з організації міжвідомчої взаємодії з НКРЕКП щодо обміну інформацією з питань виробництва, обігу та реалізації електричної енергії; доопрацювати Методичні рекомендації щодо визначення індикативних показників доходів та очікуваних надходжень платежів за основними напрямами роботи та у розрізі територіальних органів ДПС, затверджені наказом ДПС від 26.12.2019 № 228, в частині розрахунку прогнозних показників надходжень акцизного податку з електричної енергії тощо.

Крім того, ДПС звернулась до ДП "Гарантований покупець" (лист від 21.07.2021 № 16795/6/99-00-09-03-01-06) щодо надання детальної інформації про обсяги виробленої електричної енергії суб’єктами господарювання у 2020 році та січні – червні 2021 року та з пропозицією про надання такої інформації на періодичній основі.

Наказом ДПС від 08.07.2021 № 672 "Про організацію роботи Державної податкової служби України із визначення індикативних показників доходів та забезпечення надходжень платежів" затверджено Методичні рекомендації щодо визначення індикативних показників надходжень платежів за основними напрямами роботи та у розрізі територіальних органів ДПС (у тому числі, в частині розрахунку прогнозних показників надходжень акцизного податку з електричної енергії).

Центральним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків (лист від 02.07.2021 № 850/5/31-00-01-02), Головним управлінням ДПС у Київській області (лист від 06.07.2021 № 16486/5/10-36-09-05-07), Енергетичною митницею Держмитслужби (лист від 15.07.2021 № 7.6-1/5-6/282) повідомлено про результати розгляду Звіту та Рішення .

Відповідно до статті 36 Закону стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь