Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 13.07.2021 № 15-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності виконання державними органами повноважень в частині контролю надходжень до державного бюджету адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

На виконання рішення Рахункової палати відомості у формі рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності виконання державними органами повноважень в частині контролю надходжень до державного бюджету адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху надіслано Верховній Раді України (лист від 26.07.2021 № 16-1713).

Відповідно до статті 39 Закону України „Про Рахункову палату” Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 26.07.2021 № 16-1714).

Рішення Рахункової палати і Звіт надіслано також Міністерству внутрішніх справ України (лист від 26.07.2021 № 16-1715), Національній поліції України (лист від 26.07.2021 № 16-1716), Департаменту патрульної поліції (лист від 26.07.2021 № 16-1717), управлінням патрульної поліції у Вінницькій (лист від 26.07.2021 № 16-1718), Дніпропетровській (лист від 26.07.2021 № 16-1719), Київській (лист від 26.07.2021 № 16-1720), Львівській (лист від 26.07.2021 № 16-1721), Одеській (лист від 26.07.2021 № 16-1722), та Харківській (лист від 26.07.2021 № 16-1723) областях для розгляду та відповідного реагування.

За підсумками розгляду матеріалів аудиту за дорученням Голови Верховної Ради України Комітет Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 03.08.2021 № 04-13/12-2021/255109) звернувся до Кабінету Міністрів України щодо опрацювання результатів аудиту, вжиття відповідних заходів реагування та інформування про результати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Рахункової палати.

Прем’єр-міністром України до листа Рахункової палати від 26.07.2021 № 16-1714 та звернення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 03.08.2021 № 04-13/12-2021/255109 надано доручення від 05.08.2021 № 36393/2/1-21 Міністерству юстиції України, Міністерству внутрішніх справ України та Національній поліції України відповідно до компетенції опрацювати рішення Рахункової палати та про результати в установлений законом строк поінформувати Комітет Верховної Ради України, Рахункову палату і Кабінет Міністрів України; у разі необхідності прийняття рішення Урядом внести пропозиції в установленому порядку.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Мін’юстом (лист від 16.08.2021 № 66252/12292-4-21/20.4.2) поінформовано про оновлення з 01.07.2021 автоматизованої системи виконавчого провадження, яка забезпечить можливість формування платіжних доручень державними виконавцями із зазначенням реквізитів виконавчого документа. Також Департаментом державної виконавчої служби Мін’юсту на адреси територіальних Управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Мін’юсту скеровано доручення щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під час формування платіжного доручення про перерахування стягнутих по виконавчим провадженням коштів.

МВС (лист від 03.09.2021 № 41103/5/38-2021) поінформував про опрацювання нормативно-правового акта щодо приведення Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, затвердженої наказом МВС від 13.01.2020 № 13, та Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, затвердженої наказом МВС від 07.11.2015 № 1395 (далі – Інструкція № 1395), у відповідність із нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП). Передбачається також забезпечити контроль за належним оформленням матеріалів про вчинені правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом їх своєчасного внесення користувачами до інформаційно-телекомунікаційної системи „Інформаційний портал Національної поліції України” (далі – система ІПНП) та надалі засобами єдиної інформаційної системи МВС – до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

У порядку інформування Нацполіція (лист від 27.08.2021 № 10560/01/41-2021) повідомила про розроблення та затвердження наказом від 27.08.2021 № 735 Плану заходів Національної поліції України щодо виконання рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати від 13.07.2021 № 15-2 „Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання державними органами повноважень в частині контролю надходжень до державного бюджету адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”, яким, зокрема, передбачено:

 розробити проєкт акта щодо приведення у відповідність до вимог статті 121 КУпАП (зі змінами, внесеними Законом України від 08.11.2018 № 2612) положення пункту 4 розділу І та пункту 2 розділу ІІІ Інструкції № 1395, в частині винесення постанови у разі виявлення адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, передбаченої частиною восьмою статті 121 КУпАП;

 вжити заходи щодо внесення змін до форми постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, визначеної в додатку 5 до Інструкції № 1395;

 запровадити в системі ІПНП можливість формування в підсистемі „Адмінпрактика” загальної суми надходжень адміністративних штрафів за відповідний звітний період та заборгованості за несплачені суми адміністративних штрафів станом на відповідну звітну дату з метою достовірного ведення обліку таких штрафів;

 забезпечити контроль за належним оформленням матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та своєчасного внесення їх до системи ІПНП;

 забезпечити повний облік використаних (зіпсованих) бланків протоколів про адміністративні правопорушення і постанов за справами про адміністративні правопорушення.

ДПП (лист від 31.08.2021 № 19719/41/2/02-2021) поінформувало, що на виконання рекомендацій Рахункової палати Департаментом, зокрема:

 надіслано до Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції лист (від 17.08.2021 № 18707/41/2/02-2021) щодо необхідності внесення змін до системи ІПНП в частині обміну інформацією про примусове виконання рішень по виконавчих провадженнях, що стосуються стягнення адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

 вживаються заходи щодо внесення змін до положень про територіальні (відокремлені) підрозділи та інші підрозділи патрульної поліції ДПП в частині здійснення контролю за справлянням надходжень до бюджету у вигляді адміністративних штрафів та інших санкцій, адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованих в автоматичному режимі, плати за надання інших адміністративних послуг у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

 начальниками територіальних (у тому числі міжрегіональних) підрозділів Нацполіції надіслано лист (від 18.08.2021 № 10280/04/41-2021) щодо забезпечення контролю за дотриманням поліцейськими під час оформлення матеріалів у справі про адміністративне правопорушення вимог КУпАП та Інструкції № 1395, а також проведення занять з підпорядкованим особовим складом із зазначеного питання.

У порядку реагування управлінням патрульної поліції у Вінницькій (лист від 02.09.2021 № 37371/41/21/02-2021), Дніпропетровській (лист від 31.08.2021 № 12371/41/19/01-2021), Київській (лист від 30.08.2021 № 8240/41/40/02.204), Львівській (лист від 31.08.2021 № 16834/41/12/01-2021), Одеській (лист від 31.08.2021 № 20354/41/13/11/02-21), та Харківській (лист від 01.09.2021 № 10576/41/14/02-2021) областях повідомили про усунення недоліків, розроблення та вжиття заходів згідно з наданими пропозиціями.

Так, УПП у Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях проведено додаткові заняття з особовим складом щодо дотримання вимог КУпАП, Інструкції № 1395 під час оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та своєчасного їх внесення до системи ІПНП; здійснюються заходи щодо приведення у відповідність інформації, внесеної до системи ІПНП по постановах за справами про адміністративні правопорушення, які надіслано до органів державної виконавчої служби.

УПП у Київській області 03.08.2021 проведено оперативну нараду керівництва управління, на якій обговорено питання, висвітлені у рішенні Рахункової палати. За участі начальника управління, командирів батальйонів та начальника відділу адміністративної практики управління 04.08.2021 в Київській обласній державній адміністрації (далі – Київська ОДА) проведено зустріч із заступником Голови Київської ОДА та начальником Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА, за результатам якої було доручено останнім переглянути наказ „Про затвердження закладів охорони здоров’я, яким надається право на проведення огляду водіїв транспортних засобів з метою виявлення ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції” та організувати нараду, на якій буде заслухано питання щодо можливості створення лабораторій на території Київської області для відповідних лабораторних досліджень відносно водіїв транспортних засобів. За фактами порушення строків направлення постанов до органів державної виконавчої служби для примусового виконання проведено службове розслідування.

УПП у Львівській області розроблено план заходів, з метою реалізації якого видано доручення від 13.08.2021 № 15757вн/41/12/01-2021 про проведення додаткових занять з поліцейськими для забезпечення належного оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Здійснюються заходи щодо приведення у відповідність інформації, внесеної до системи ІПНП по постановах за справами про адміністративні правопорушення, які надіслано до органів державної виконавчої служби. За фактами зазначених у Звіті порушень, що мають ознаки дисциплінарних проступків, вчинених окремими працівниками управління, призначено та проводиться службове розслідування.

Відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату” стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь