Інформаційне повідомлення про виконання рішення Рахункової палати від 28.09.2021 № 21-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих Державній екологічній інспекції України

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих Державній екологічній інспекції України, надіслано Верховній Раді України (лист від 12.10.2021 № 03-2567).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату", Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 12.10.2021 № 03-2568).

Рішення Рахункової палати надіслано Генеральному прокурору України (лист від 12.10.2021 № 03-2571).

Інформація про встановлені за результатами аудиту факти вчинення у 2018–2020 роках та І півріччі 2021 року порушень законодавства про публічні закупівлі, за які частинами першою – другою статті 16414 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність, надіслано Державній аудиторській службі України (лист від 12.10.2021 № 03-2572).

Рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 12.10.2021 № 03-2569), Державній екологічній інспекції України (лист від 12.10.2021 № 03-2570), державним екологічним інспекціям у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Львівській, Харківській, Чернігівській областях, Столичного, Центрального, Придніпровського, Південно-Західного округів (лист від 12.10.2021 № 03-2573).

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування поінформував (лист від 02.12.2021 № 04-15/11-2021/375759) про розгляд на засіданні Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих Державній екологічній інспекції України, і прийняття рішення від 25.11.2021 № 106/4, в якому рекомендував:

Міндовкілля та Держекоінспекції забезпечити вжиття необхідних заходів для усунення порушень, виявлених під час аудиту, своєчасного виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища та виконання рекомендацій відповідно до рішення Рахункової палати.

Першим віцепрем’єр-міністром України – Міністром економіки України О. Любченком доручено (лист від 26.10.2021 № 48131/1/1-21) Міндовкіллю (скликання), Мінекономіки, Мінфіну, Мін’юсту, Держекоінспекції опрацювати, вжити необхідних заходів та поінформувати про результати Рахункову палату та Кабінет Міністрів з питань, що потребують прийняття рішення Уряду, внести пропозиції в установленому порядку.  

На запит Офісу Генерального прокурора від 04.11.2021 № 12/2-110901вих-21 Рахунковою палатою листом від 02.12.2021 № 03-2957 направлено копію Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих Державній екологічній інспекції України.

Державна аудиторська служба України листом від 26.10.2021 № 000700-11/13651-2021 повідомила, що оскільки нормативно-правовими актами України не передбачена можливість вжиття Держаудитслужбою заходів для забезпечення притягнення до адміністративної відповідальності винних у допущенні порушень працівників об’єкта контролю поза межами заходів державного фінансового контролю або за матеріалами чи відомостями, отриманими поза межами цих заходів, то інформація, викладена в листі Рахункової палати, буде врахована під час проведення наступних заходів державного фінансового контролю у системі Державної екологічної інспекції України.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України листом від 10.11.2021 № 25/5-21/23958-21 повідомило, що на доручення Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра економіки України О. Любченка від 26.10.2021 № 48131/1/1-21 спільно з Держекоінспекцією розглянуло Звіт та надало інформацію щодо вжитих ДЕІ заходів реагування.

Держекоінспекція листом від 08.11.2021 № 12726/7.1/3-3-21 повідомила Міндовкілля, що Головою А. Мальованим 01.11.2021 затверджено План заходів з усунення порушень та недоліків за результатами аудиту ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих Державній екологічній інспекції, а також вжито такі заходи реагування.

Відповідно до пункту 142 Національного плану дій з охорони навколишнього природнього середовища на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 443-р, який розроблений з метою реалізації Стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року, передбачено стимулювання впровадження суб’єктами господарювання більш екологічно чистого, ресурсоефективного виробництва та екологічних інновацій, зокрема екологічної модернізації промислових підприємств шляхом зниження ставки екологічного податку або у формі фіксованої річної суми компенсації (відшкодування податку).

Надіслано листом Міндовкілля від 20.10.2021 № 25/1-11/22240-21 до Кабінету Міністрів України на розгляд та затвердження проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативів гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також переліку цих речовин».

Завершено процес ліквідації двох територіальних органів Держекоінспекції: Державної екологічної інспекції у Житомирській області (дата припинення юридичної особи 13.09.2021) та Державної екологічної інспекції у Рівненській області (дата припинення юридичної особи 21.10.2021).

Розроблено проєкт порядку здійснення нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, який опрацьовуються в структурних підрозділах Держекоінспекції.

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 16.02.2021 № 119 «Про затвердження Змін до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.05.2021 за № 678/36300 (опублікований 04.06.2021).

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 16.01.2021 № 16 «Про затвердження Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.03.2021 за № 406/36028 (опублікований 09.04.2021).

Держекоінспекцією розроблено Інструкцію (Порядок) з проведення радіаційного обстеження транспортних засобів вантажів та іншого майна у разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання.

Державною екологічною інспекцією України укладено договір з ТОВ «Докпроф консалтинг» щодо послуг із розробки та впровадження інформаційно-аналітичної системи «Екоінспектор», перша черга. Також подані заявки на Національну програму інформатизації: з реалізації створення другої черги інформаційно-аналітичної системи «Екологічний інспектор»; реалізації інтегрованої системи «Екологічний контроль»; з реалізації інтегрованої автоматизованої системи бухгалтерського, податкового та управлінського обліку в єдиному інформаційному середовищі фінансового аналізу бюджетних установ, що фінансуються з державного бюджету, та призначення прозорості інформації щодо фінансово-господарської діяльності, а також координації роботи органів державного екологічного контролю.

За результатами розгляду зазначених листів, відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. П. Богун