Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 09.11.2021 № 27-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади в частині контролю за повнотою нарахування та своєчасністю надходжень до державного бюджету рентної плати за спеціальне використання води

На виконання рішення Рахункової палати відомості у формі рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади в частині контролю за повнотою нарахування та своєчасністю надходжень до державного бюджету рентної плати за спеціальне використання води надіслано Верховній Раді України (лист від 18.11.2021 № 16-2860).

Відповідно до статті 39 Закону України „Про Рахункову палату” Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 18.11.2021 № 16-2861).

Рішення Рахункової палати і Звіт – Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 18.11.2021 № 16-2862), Державній податковій службі України (лист від 18.11.2021 № 16-2863), Державному агентству водних ресурсів України (лист від 18.11.2021 № 16-2865), головним управлінням ДПС у Вінницькій (лист від 18.11.2021 № 16-2867), Дніпропетровській (лист від 18.11.2021 № 16-2869), Київській (лист від 18.11.2021 № 16-2866) та Харківській (лист від 18.11.2021 № 16-2868) областях, секторам у Вінницькій (лист від 18.11.2021 № 16-2871), Дніпропетровській (лист від 18.11.2021 № 16-2870) та Харківській (лист від 18.11.2021 № 16-2872) областях Держводагентства для розгляду та відповідного реагування.

За підсумками розгляду матеріалів аудиту за дорученням Голови Верховної Ради України Комітет Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 25.11.2021 № 04-13/12-2021/366142) звернувся до Кабінету Міністрів України щодо опрацювання результатів аудиту, вжиття відповідних заходів реагування та інформування про результати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Рахункової палати.

Прем’єр-міністром України (доручення від 25.11.2021 № 53648/1/1-21) зобов’язано Міндовкілля, Мінфін, Мінагрополітики, МОЗ, Держводагентство, ДРС, Держекоінспекцію, ДПС, Вінницьку, Дніпропетровську, Київську та Харківську обласні державні адміністрації відповідно до компетенції вжити заходів до усунення виявлених порушень та недопущення їх у подальшому; з питань, що потребують прийняття рішення Уряду, внести узгоджені пропозиції; про вжиті заходи поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Міндовкілля (листи від 10.12.2021 № 25/1-12/26283-21 та від 21.12.2021 № 25/1-12/27191-21) повідомило про затвердження Держводагентством (наказом від 19.11.2021 № 909) Методики оцінки ефективності виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року.

Також Міндовкіллям надано доручення Держводагентству, Держгеонадрам, Держекоінспекції щодо усунення виявлених під час аудиту порушень, зокрема:

Держводагентству забезпечити розроблення проєкту нормативно-правового акта щодо узгодження норм Водного кодексу України та Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” в частині видачі дубліката та підстав для переоформлення дозволу на спеціальне водокористування, впровадження системи електронної взаємодії між порталом електронних послуг Держводагентства та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань (далі – ЄДР) щодо внесення відомостей про видачу дозволів на спеціальне водокористування до ЄДР;

Держекоінспекції забезпечити дієві заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони вод, раціонального використання та відтворення водних ресурсів;

Держгеонадрам встановити контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів при погодженні висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування;

Держводагентству, Держекоінспекції, Держгеонадрам провести узгоджувальну нараду з ДПС і МОЗ щодо розроблення ефективного механізму справляння рентної плати в частині раціонального використання та збереження водних ресурсів, а також дотримання вимог нормативно-правових актів при погодженні висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування.

ДПС (листи від 06.12.2021 № 16974/5/99-00-03-03-02-05 та від 30.12.2021 № 18264/5/99-00-03-03-05) повідомила про усунення порушень та недоліків, встановлених Рахунковою палатою, та затвердження наказом ДПС від 24.12.2021 № 1071 Плану заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати згідно з рішенням від 09.11.2021 № 27-33 „Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині контролю за повнотою нарахування та своєчасністю надходжень до державного бюджету рентної плати за спеціальне використання води”, яким, зокрема, передбачено забезпечити:

підготовку та надання Держводагентству узгодженого переліку документів щодо платників податків, які не сплатили або сплатили в неповному обсязі рентну плату за спеціальне використання води протягом шести місяців;

проведення звірок з дозвільними органами щодо водокористувачів, яким видано дозволи на спеціальне водокористування;

здійснення заходів організації міжвідомчої інформаційної взаємодії (прийняття спільних рішень) з Держводагентством та Держекоінспекцією про обмін інформацією з питань адміністрування рентної плати за спеціальне використання води;

вжиття дієвих заходів для встановлення фактичної кількості платників рентної плати за спеціальне використання води, повноти нарахування та своєчасності її сплати;

підвищення якості та ефективності контрольно-перевірочної роботи територіальних органів ДПС з питань адміністрування рентної плати за спеціальне використання води.

У порядку реагування Держводагентство (лист від 08.12.2021 № 7401/3/6/11-21) повідомило про затвердження наказом від 07.12.2021 № 984 плану заходів Держводагентства щодо усунення порушень та недоліків, зазначених у рішенні Рахункової палати від 09 листопада 2020 року № 27-3 „Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині контролю за повнотою нарахування та своєчасністю надходжень до державного бюджету рентної плати за спеціальне використання води”, яким, зокрема, передбачено:

вдосконалити систему внутрішнього контролю Держводагентства за недопущенням випадків порушення строків розгляду заяв водокористувачів на отримання дозволу на спеціальне водокористування;

впровадити систему електронної взаємодії між порталом електронних послуг Держводагентства та ЄДР щодо внесення відомостей про видачу дозволів на спеціальне водокористування до ЄДР;

вдосконалити портал електронних послуг Держводагентства з метою формування переліку водокористувачів, які не подають звітність про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна);

удосконалити взаємодію з ДПС в частині обміну інформацією щодо водокористувачів, які не подають звітність про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна), а також які не сплатили або сплатили в неповному обсязі рентну плату за спеціальне використання води.

У порядку реагування головні управління ДПС у Вінницькій (лист від 16.12.2021 № 25162/5/02-32-04-01-22), Дніпропетровській (лист від 22.12.2021 № 44753/5/04-36-04-01-17), Київській (лист від 21.12.2021 № 30368/5/10-36-04-01-05) та Харківській (лист від 21.12.2021 № 32547/5/20-40-04-01-13) областях повідомили про усунення недоліків, розроблення та вжиття заходів згідно з наданими пропозиціями

Так, головним управлінням ДПС у Вінницькій області забезпечено подання платниками 85 уточнюючих декларацій з рентної плати на збільшення податкових зобов’язань у сумі 229,1 тис. грн, за результатами проведення камеральних перевірок податкової звітності застосовано 44,5 тис. грн штрафних (фінансових) санкцій, по семи суб’єктах господарювання, які не сплачували або сплачували в неповному обсязі рентну плату за спеціальне використання води, Держводагентству направлено листи для вжиття до них відповідних заходів реагування.

Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області забезпечено подання чотирма платниками уточнюючих податкових декларацій на збільшення податкових зобов’язань у сумі 9,8 тис. грн, за результатами камеральних перевірок податкової звітності застосовано 156 тис. грн штрафних (фінансових) санкцій, по шести суб’єктах господарювання, які не сплачували або сплачували в неповному обсязі рентну плату за спеціальне використання води, Держводагентству направлено листи для вжиття до них відповідних заходів реагування.

У порядку реагування сектори у Вінницькій (лист від 14.12.2021 № 929/ВН/21-21), Дніпропетровській (лист від 14.12.2021 № 405/ДП/21-21) та Харківській (лист від 12.01.2022 № 6/ХР/21-22) областях Держводагентства повідомили про усунення недоліків, розроблення та вжиття заходів згідно з наданими пропозиціями.

Відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату” стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь