Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 13.07.2021 № 15-5

щодо Звіту про результати аудиту ефективності виконання повноважень Міністерством інфраструктури України з формування та реалізації державної політики у сфері авіаційного транспорту, використання повітряного простору України та наслідки для державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати від 13.07.2021 № 15-5 “Про результати аудиту ефективності виконання повноважень Міністерством інфраструктури України з формування та реалізації державної політики у сфері авіаційного транспорту, використання повітряного простору України та наслідки для державного бюджету” (далі – Рішення), поінформовано Верховну Раду України (лист від 28.07.2021 № 04–1743) та Раду національної безпеки і оборони України (лист від 28.07.2021 № 04–1744).

Рада національної безпеки та оборони України (лист від 06.09.2021 № 3825/14-04/2-21) поінформувала, що з метою мінімізації загроз безпечному та безперебійному функціонуванню авіаційної галузі України, прийнято протокольне рішення від 20 серпня 2021 року “Щодо загроз роботі об’єктів інфраструктури авіаційної галузі України”.

Відповідно до статті 37 Закону України “Про Рахункову палату” Рішення і Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень Міністерством інфраструктури України з формування та реалізації державної політики у сфері авіаційного транспорту, використання повітряного простору України та наслідки для державного бюджету (далі – Звіт), надіслано Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури (лист від 28.07.2021 № 04–1745) і рекомендовано розглянути на засіданні комітету.

Згідно зі статтею 39 Закону України “Про Рахункову палату” Кабінету Міністрів України надіслано відомості у формі Рішення та Звіту із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 28.07.2021 № 04-1746).

Прем’єр-міністром України (доручення від 03.08.2021 № 36810/1/1-21) зобов’язано Міністра інфраструктури України та Голову Державної авіаційної служби України опрацювати, вжити необхідних заходів до усунення виявлених порушень і недоліків та недопущення їх у подальшому. Про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. З питань, що потребують прийняття рішень Уряду, внести пропозиції в установленому порядку.

Згідно зі статтями 35 і 36 Закону рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Міністерству інфраструктури України (далі – МІУ) (лист від 28.07.2021 № 04–1747), Державній авіаційній службі України (далі  ДАСУ) (лист від 28.07.2021 № 04–1748), Державному підприємству “Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького” (далі – ДП “МА “Львів”) (лист від 28.07.2021 № 04–1749), Державному підприємству обслуговування повітряного руху України (лист від 28.07.2021 № 04–1751).

Згідно із пунктом 6 рішення Рахункової палати рішення та Звіт надіслано Державному підприємству “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” (лист від 28.07.2021 № 04–1750).

Про встановлені факти недонадходжень до Державного бюджету України повідомлено Офіс Генерального прокурора (лист від 28.07.2021 № 04–1752), відповідно до якого Шевченківською окружною прокуратурою м. Києва 06.09.2021 за обставинами, зазначеними у рішенні Рахункової палати від 13.07.2021 № 15-5, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102100000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України.

МІУ (лист від 28.08.2021 №11251/48/10-21) затвердив План заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час аудиту. При цьому із 14 заходів відзвітовано про виконані рекомендації Рахункової палати:

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 321 затверджено план заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року;

наказом МІУ від 18.03.2021 № 121 затвердило нову редакцію Статуту Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

По решті 12 запланованих заходів: строк виконання 3 заходів ще не настав, стан виконання інших заходів не зазначений, що свідчить про неналежне виконання рекомендацій Рахункової палати.

На рекомендації Рахункової палати ДАСУ (лист від 17.08.2021 № 1.19–5446–21) висловила позицію щодо рішення Рахункової палати та визнало, що воно незаконне та відповідно не може створювати будь-яких правових наслідків.

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (лист від 29.12.2021 №2036/06) затвердило наказом від 17.08.2021 № 551 План заходів щодо усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою при проведенні аудиту (далі – План заходів). До Плану заходів включені не всі рекомендації Рахункової палати, зокрема за трьома рекомендаціями надана інформація, що механізм усунення по ним на сьогодні відсутній: забезпечення відшкодування коштів (премій) зайво отриманих директором Украєроруху Бабейчуком Д. Г. у 2016 році; активізація претензійно-позовної роботи за договорами від 26.12.2013 № 7.1–969/2013, № 7.1–970/2013, № 7.1–971/2013, № 7.1–972/2013, укладеними з ТОВ “Сегмент ЛТД”; провести претензійно-позовну роботи щодо примусового виконання компанією “Stilbay Holdings Limited” обов’язків за контрактом з метою отримання предмета лізингу або повернення коштів підприємства. Виконання в повному обсязі інших рекомендацій Рахункової палати, наданих згідно з рішенням Рахункової палати від 20.08.2019 № 20-8 не здійснювалося, оскільки термін виконання їх заплановано на 31.12.2022 або постійно, заходи щодо підвищення платоспроможності для забезпечення розрахунків за кредитним договором з Європейським банком реконструкції та розвитку із терміном виконання до погашення кредиту.

На виконання Рішення ДП “МА “Львів” (лист від 01.09.2021 №1511/01.01-16) направлено до Рахункової палати інформацію про результати розгляду ДП “МА “Львів” рішення Рахункової палати від 20 серпня 2019 року № 20-8 на виконання листа Рахункової палати (від 28.07.2021 № 04-1749). Так, жодної із визначених 7 рекомендацій Рахункової палати не виконано та не містить конкретних дій для їх реалізації. При цьому зазначено, що рекомендація щодо забезпечення відшкодування зайво отриманих виплат заробітної плати у вигляді премії у 2017 році генеральним директором ДП МА “Львів” Романовською Т. В. не може бути виконана, оскільки не підлягає відшкодуванню заробітна плата в сумі 14201,05 грн з огляду на діюче законодавство. Також зазначено, про виконання двох рекомендацій, зокрема щодо проведення інвентаризації договорів оренди нерухомого майна та забезпечення їх укладання відповідно до норм законодавства та стосовно проведення претензійно–позовної роботи щодо відшкодування плати за оренду двох пасажирських трапів марки TDLABS 580 та двох причіпних пасажирських трапів марки Zodiac CDS 2046, переданих у строкове платне користування ТОВ “Аеропорт Хендлінг” за договорами оренди від 06.10.2015 № ОД/2015/10/06/2 та від 26.02.2016 № ОД/2016/02/26/2, проте вжитих після затвердження Звіту заходів не наведено, що свідчить фактично про формальний підхід до визначення та виконання наданих рекомендацій Рахункової палати.

На виконання Рішення ДП “МА “Бориспіль” (лист від 25.08.2021 № 01–22/4-4) направлено до Рахункової палати інформацію про виконання рекомендацій визначених у рішенні Рахункової палати від 20 серпня 2019 року № 20-8 на виконання листа Рахункової палати (від 28.07.2021 № 04-1750), відповідно до якої зазначені 3 рекомендації залишаються не виконаними, зокрема  не вжито заходів щодо забезпечення відшкодування незаконно нарахованої та фактично виплаченої заробітної плати у 2016, 2017, 2018 роках в. о. генерального директора ДП МА “Бориспіль” Дихне Є. Г.; не розроблено Генерального плану та плану зонування території; не забезпечено оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку площею 0,6147 га, яка є у власності.  

Відповідно до статті 36 Закону України “Про Рахункову палату” стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на подальшому контролі.

 

Член Рахункової палати
Ірина ІВАНОВА