Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 09.11.2021 № 27-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству юстиції України на забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)

На виконання рішення Рахункової палати від 09.11.2021 № 27-1 рішення та Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству юстиції України  на забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), у порядку інформування надіслано Верховній Раді України (лист від 24.11.2021 № 08-2916), Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (лист від 24.11.2021 № 08-2917).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату» (далі – Закон) Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення (лист від 24.11.2021 № 08-2918).

Рішення Рахункової палати і Звіт згідно із статтями 35 і 36 Закону надіслано Мін’юсту (лист від 24.11.2021 № 08-2919) для розгляду та відповідного реагування.

У порядку реагування Мін’юстом повідомлено, що рекомендації щодо усунення порушень і недоліків за результатами проведеного аудиту взято до відома та виконання (лист від 18.12.2021 № 126056/20200-1-21/16.1.1).

Ураховуючи рішення Рахункової палати, міжрегіональним управлінням Мін’юсту доведено (лист від 09.12.2021 № 121666/16.1.1/32-21) вимоги щодо забезпечення виконання наданих Рахунковою палатою рекомендацій із належного обґрунтування потреби в бюджетних видатках на наступні бюджетні періоди; недопущення включення до бюджетних запитів видатків, не підтверджених належним обґрунтуванням та деталізованими розрахунками; дотримання норм чинних нормативно-правових актів, що регламентують складання проєктів кошторисів та включення до них обсягів бюджетних асигнувань, у тому числі видатків на оплату праці в частині стимулюючих виплат; дієвого внутрішнього контролю за плануванням та ефективним використанням бюджетних коштів; забезпечення ефективного управління бюджетними коштами.

Повідомлено також, що апаратом Мін’юсту передбачається вжити заходів для забезпечення підтвердження показників запланованих видатків належними економічними обґрунтуваннями та розрахунками відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, та розглянути питання  удосконалення при підготовці паспорта бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 3601010 результативних показників

затрат та якості, які характеризують виконання завдань і функцій у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

Рахунковою палатою відповідно до статті 36 Закону здійснюється моніторинг виконання наданих рекомендацій та вжитих заходів.

 

Член Рахункової палати
Андрій ДІДИК