Доповнення до Інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33-5

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству молоді та спорту України на фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

На доповнення до попередньої інформації, у порядку реагування на виконання рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33-5, Міністерством молоді та спорту України (Мінмолодьспорт) повідомлено (лист від 12.12.2022 № 7563/6.3) про впорядкування відомчим наказом (від 24.06.2021 № 2151 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту») умов преміювання керівників рад та організацій фізкультурно-спортивних товариств, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги.

Крім того, для забезпечення належного складання громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів структурними підрозділами Мінмолодьспорту здійснюється внутрішній контроль відповідності заходів та змагань положенням та регламентам про проведення таких заходів, а також контроль за їх виконанням.

З метою вжиття заходів впливу до посадових осіб Міністерства та об’єктів аудиту, де за результатами аудиту виявлені порушення, колегією Мінмолодьспорту від 18.12.2020 № 2-2/6/20 ухвалено рішення про посилення фінансової та виконавської дисципліни.

В частині забезпечення ефективного управління бюджетними коштами та контролю за їх використанням Мінмолодьспортом на постійній основі забезпечується моніторинг використання виділених бюджетних асигнувань, за результатами яких приймаються управлінські рішення.

Мінмолодьспортом також враховано пропозицію Рахункової палати щодо забезпечення належного функціонування внутрішнього контролю та аудиту за використанням бюджетних коштів. Сектором внутрішнього аудиту Міністерства проводяться внутрішні аудити, за результатами яких надаються рекомендації щодо удосконалення внутрішнього контролю.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Андрій ДІДИК