Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 28.02.2023 № 4-1

щодо Звіту про результати аналізу ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість за операціями з постачання послуг з охорони здоров’я

На виконання рішення Рахункової палати від 28.02.2023 № 4-1 рішення і Звіт надіслано Верховній Раді України (лист від 16.03.2023 № 16-537).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату» відомості у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 16.03.2023 № 16-538).

Рішення Рахункової палати і Звіт надіслано Міністерству фінансів України (лист від 16.03.2023 № 16-539), Міністерству охорони здоров’я України (лист від 16.03.2023 № 16-540), Державній податковій службі України (лист від 16.03.2023 № 16-541), Головному управлінню ДПС у Полтавській області (лист від 16.03.2023 № 16-542), Головному управлінню ДПС у м. Києві (лист від 16.03.2023 № 16-543), Головному управлінню ДПС у Львівській області (лист від 16.03.2023 № 16-544), Головному управлінню ДПС у Дніпропетровській області (лист від 16.03.2023 № 16-545), Головному управлінню ДПС у Вінницькій області (лист від 16.03.2023 № 16-546) для розгляду і реагування.

Прем’єр-міністром України (доручення від 24.03.2023 № 8067/1/1-23) зобов’язано Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство фінансів України, Державну податкову службу України опрацювати рішення Рахункової палати, вжити відповідних заходів реагування та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України, у разі необхідності прийняття рішень Уряду подати пропозиції в установленому порядку.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 29.03.2023 № 04-13/12-2023/64669) звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням опрацювати результати аналізу, вжити відповідних заходів реагування та за підсумками поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету і Рахункову палату.

Першим віцепрем’єр-міністром України – Міністром економіки України (доручення від 02.04.2023 № 8067/3/1-23) зобов’язано Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство фінансів України, Державну податкову службу України розглянути вказаний лист Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з урахуванням резолюції Прем’єр-міністра України від 24.03.2023 № 8067/1/1-23 і поінформувати про результати у визначений законом строк Рахункову палату, Комітет і Кабінет Міністрів.

Мінфін (лист від 13.04.2023 № 11310-02-7/10112) повідомив, що провадиться робота з підготовки законопроєкту щодо внесення змін до підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у частині визначення поняття «послуга з охорони здоров’я»; посилання на термін «реабілітаційний заклад» замість «реабілітаційна установа». Після завершення узгоджувальних процедур, передбачених Регламентом Кабінету Міністрів України, законопроєкт буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

Мінфін (лист від 06.04.2023 № 11310-08-5/9395) також поінформував МОЗ, що готовий у встановленому порядку взяти участь в опрацюванні пропозицій щодо підготовки законопроєкту про внесення змін до статті 3 Закону України від 19.11.1992 № 2801 «Основи законодавства України про охорону здоров’я» в частині визначення поняття «поліпшене сервісне обслуговування у медичних закладах» та/або визначення посилань на інші нормативно-правові акти, якими мають визначатись критерії віднесення закладу охорони здоров’я до медичного закладу із поліпшеним сервісним обслуговуванням, медичні послуги якого не звільняються від оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ) згідно з підпунктом «і» підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 Кодексу.

Крім того, Мінфін спільно з ДПС та іншими центральними органами виконавчої влади опрацьовує питання щодо усунення недоліків у частині прогнозування втрат бюджету через надання пільг з оподаткування ПДВ та встановлення порядку взаємодії з відповідними центральними органами виконавчої влади з питань оцінки можливих ризиків втрат бюджету через надання пільг в окремих галузях економіки.

Мінфіном також підготовлено проєкт наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», яким, зокрема, передбачено врегулювання питання виникнення від’ємного значення податкової пільги з ПДВ, у тому числі за операціями з постачання послуг з охорони здоров’я, в податкових деклараціях з ПДВ, поданих окремими платниками цього податку. За інформацією Мінфіну, проєкт наказу погоджується заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

МОЗ (лист від 28.04.2023 № 13-04/11247/2-23) повідомлено, що з метою виконання наданих Рахунковою палатою рекомендацій розроблено План заходів по усуненню порушень та недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати щодо аналізу ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з ПДВ за операціями з постачання послуг з охорони здоров’я, який затверджений наказом МОЗ від 27.04.2023 № 786. Згідно з цим Планом терміни виконання заходів – ІV квартал 2023 року – І квартал 2024 року.

ДПС (листи від 12.04.2023 № 313/2/99-00-02-02-01-02, від 17.04.2023 № 4895/5/99-02-02-01-05) повідомлено про вжиті заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою за результатами аналізу ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з ПДВ за операціями з постачання послуг з охорони здоров’я. Зокрема, ДПС надіслано до своїх територіальних органів лист від 13.03.2023 № 5267/7/99-00-04-02-01-07 із дорученням здійснити аналіз правильності заповнення платниками податків, що надавали послуги з медичної практики, податкової звітності з ПДВ та у разі необхідності надати роз’яснення щодо її заповнення.

Крім того, ДПС листом від 23.03.2023 № 6172/7/99-00-24-01-04-07 доручено територіальним органам, в яких на обліку перебувають фізичні особи– підприємці, що надають послуги з охорони здоров’я та отримують податкові пільги з ПДВ, провести документальні перевірки таких платників податків після закінчення терміну мораторію на проведення документальних перевірок з метою визначення обґрунтованості отримання ними податкових пільг.

ДПС розроблено проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», яким передбачено внести зміни до порядку заповнення таблиці 2 додатка 5 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємств (організацій) осіб з інвалідністю (Д5)» до податкової декларації з ПДВ з метою унеможливлення декларування від’ємного значення податку на додану вартість, не сплаченого до бюджету (надіслано Мінфіну листом від 23.03.2023 № 594/7/99-00-21-03-01-04).

Наказом ДПС від 17.04.2023 № 250 затверджено План заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати згідно з рішенням від 28.02.2023 № 4-1 «Про розгляд Звіту про результати аналізу ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість за операціями з постачання послуг з охорони здоров’я».

Головне управління ДПС у Вінницькій області (лист від 04.04.2023 № 5140/5/02-32-04-03-15) поінформувало про ознайомлення зі Звітом та надало окремі уточнення щодо кількості платників податків, за якими встановлено порушення порядку заповнення додатка 5 до податкової декларації з ПДВ. При цьому слід зазначити, що ні Головним управлінням ДПС у Вінницькій області, ні ДПС не надавались пропозиції щодо уточнення цих показників за результатами ознайомлення й обговорення проєкту Звіту їх уповноваженими посадовими особами з членом Рахункової палати Цезарем Огнем згідно із статтею 35 Закону України «Про Рахункову палату».

Головне управління ДПС у м. Києві (лист від 14.04.2023 № 12012/5/26-15-02-03-07) повідомило про вжиті заходи щодо усунення виявлених порушень і недоліків у роботі. Зокрема, за результатами вжитих заходів 10 платників ПДВ, які надавали послуги з охорони здоров’я та отримували податкові пільги з ПДВ, подали уточнюючі розрахунки і зменшили обсяги задекларованої податкової пільги з ПДВ на загальну суму майже 651 тис. гривень.

Крім того, щодо п’яти закладів охорони здоров’я, в яких встановлено ризики несплати до державного бюджету ПДВ, надано пропозиції щодо їх включення до проєкту плану-графіка проведення документальних перевірок на 2024 рік.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (лист від 18.04.2023 № 14709/5/04-36-04-03-08) поінформувало про вжиті заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою за результатами аналізу ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з ПДВ за операціями з постачання послуг з охорони здоров’я. Так, за результатами аналізу встановлено причини декларування окремими платниками, які надавали послуги з охорони здоров’я, від’ємного значення податкової пільги з ПДВ та проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності надання ними уточнюючих декларацій. 37 платників уже подали уточнюючі розрахунки. Крім того, головним управлінням 27.03.2023 затверджено План заходів по усуненню порушень, визначених у рішенні Рахункової палати від 28.02.2023 № 4-1 «Про розгляд Звіту про результати аналізу ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість за операціями з постачання послуг з охорони здоров’я» та Звіті про результати аналізу ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість за операціями з постачання послуг з охорони здоров’я.

Головне управління ДПС у Львівській області (лист від 18.04.2023 № 4477/5/13-01-04-04-13) повідомило про проведену роз’яснювальну роботу з окремими платниками ПДВ, які надавали послуги з охорони здоров’я та допустили помилки і неточності при декларуванні податкової пільги з ПДВ. Переважна більшість цих платників подала уточнюючі розрахунки та відкоригувала належним чином обсяги податкової пільги.

Головне управління ДПС у Полтавській області (лист від 18.04.2023 № 5956/5/16-31-04-02-04) поінформувало, що з метою недопущення надалі порушень платниками ПДВ при заповненні податкової декларації з ПДВ розроблено Пам’ятку щодо заповнення податкової звітності з податку на додану вартість для підприємств, які здійснюють діяльність, звільнену від оподаткування ПДВ відповідно до статті 197 Податкового кодексу України, та надіслано її до електронного кабінету платників податків. Платниками податків, які надавали послуги з охорони здоров’я та допустили помилки при заповненні податкових декларацій з ПДВ у частині податкової пільги з ПДВ за операціями з постачання послуг з охорони здоров’я, подано уточнюючі розрахунки.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Цезар ОГОНЬ