Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 25.04.2023 № 8-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державною службою фінансового моніторингу України

Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державною службою фінансового моніторингу України та рішення Рахункової палати від 25.04.2023 № 8-2 надіслано Верховній Раді України (лист від 10.05.2023 № 16-967).

Відповідно до статті 39 Закону України „Про Рахункову палату” Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 10.05.2023 № 16-968).

Рішення Рахункової палати і Звіт надіслано Міністерству фінансів України (лист від 10.05.2023 № 16-970) Державній службі фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг, Служба, лист від 10.05.2023 № 16-971), державному закладу післядипломної освіти „Академія фінансового моніторингу” (далі – ДЗПО „Академія фінансового моніторингу”, Академія, лист  від 10.05.2023 № 16-973).

Про встановлені ознаки вчинення учасниками публічних закупівель антиконкурентних узгоджених дій поінформовано Антимонопольний комітет України (далі – АМК України, лист  від 10.05.2023 № 16-969), про встановлені ознаки необґрунтованого застосування ТОВ „Аналітиксофтлаб” пільг з ПДВ під час надання послуг із супроводження та удосконалення функціонального програмного забезпечення інформаційної системи фінансового моніторингу поінформовано Державну податкову службу України (далі – ДПС України, лист  від 10.05.2023 № 16-972)

Прем’єр-міністром України (доручення від 29.05.2023 № 15358/1/1-23) зобов’язано Міністерство фінансів України (скликання), Держфінмонітринг, ДПСУ, АМКУ вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України; у разі потреби у прийнятті рішень Уряду внести пропозиції в установленому порядку.

Міністерство фінансів України (далі – Мінфін) поінформувало (листи від 03.06.2023 № 16110-02-2/15018 і від 16.06.2023 № 16110-02-7/16529), що наказом від 14.06.2023 № 319 затверджено план заходів Міністерства фінансів України щодо врахування рекомендацій Рахункової палати, яким, зокрема, передбачено забезпечення дотримання Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368, і Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Мінфіну від 10.12.2010 № 1536, з метою визначення результативних показників, що характеризують напрями використання коштів, для забезпечення виконання завдань і функцій Держфінмоніторингу під час формування бюджетного запиту та паспорта бюджетної програми за КПКВК 3509010 „Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу”; внесення змін до назви бюджетної програми за КПКВК 3509020 „Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”, її мети та завдань під час складання бюджетного запиту на 2024 рік для приведення їх у відповідність до фактичної діяльності ДЗПО „Академія фінансового моніторингу”, а також вивчення питання приведення у відповідність нормативно-правових документів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Держфінмоніторингом повідомлено (лист від 09.06.2023 № 1997/710-04): затверджено (наказом від 09.06.2023 № 54) заходи щодо впровадження рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державною службою фінансового моніторингу у 2020–2022 роках, якими, зокрема, визначено здійснити коригування завдань, передбачених паспортом бюджетної програми Держфінмоніторингу на 2024 рік відповідно до основних завдань і функцій Служби, визначених Законом України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”; упорядкувати облік інформаційних систем, що входять до складу Єдиної інформаційної системи; удосконалити систему внутрішнього контролю.

ДЗПО „Академія фінансового моніторингу” поінформовано (лист від 15.06.2023 № 135/9100-04): наказом Академії від 15.06.2023 № 82 затверджено заходи з усунення недоліків і порушень під час планування та використання коштів державного бюджету, виявлених за результатами проведеного Рахунковою палатою аудиту ефективності використання коштів державного бюджету (далі – Заходи). У листі також зазначається про виконання окремих Заходів, зокрема, наказом Держфінмоніторингу від 05.05.2023 № 44 затверджено у новій редакції Статут, яким визначено статус Академії (зареєстровано у встановленому законом порядку 09.05.2023); оновлено Положення про організацію освітнього процесу в Академії (затверджено наказом Академії від 30.05.2023 № 74), зокрема в частині визначення напрямів підвищення кваліфікації.

ДПС України переспрямовано лист Рахункової палати щодо проведення документальної перевірки ТОВ „Аналітиксофтлаб” на адресу Головного управління ДПС у м. Києві для розгляду та вжиття заходів з гідно з чинним законодавством України, яке повідомило Рахункову палату (лист від 02.06.2023 № 17438/5/26-15-07-05-04-04) про надсилання запиту на адресу товариства з метою з’ясування всіх обставин справи та подальшого вжиття заходів контролю.

АМК України (лист від 06.06.2023 № 145-29.1/01-7319е) надано доручення Північному міжобласному територіальному відділенню АМК України щодо проведення дослідження на предмет дотримання законодавства про захист економічної конкуренції учасниками процедур закупівель, зазначених у листі Рахункової палати, для вжиття заходів у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату” стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Цезар ОГОНЬ