Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 23.05.2023 № 11-1

щодо Звіту про результати фінансового аудиту проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»

Згідно зі статтями 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» рішення Рахункової палати та Звіт про результати фінансового аудиту проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» надіслано Верховній Раді України (лист від 06.06.2023 № 03- 1176), Кабінету Міністрів України (від 06.06.2023 № 03-1177), Міністерству фінансів України (від 06.06.2023 № 03-1179), Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України (від 06.06.2023 № 03-1178); Міністерству юстиції України (від 06.06.2023 № 03-1180); Координаційному центру з надання правової допомоги (від 06.06.2023 № 03-1181); Фонду розвитку підприємництва (від 06.06.2023 № 03-1182).

Прем’єр-міністром України (доручення від 15.06.2023 № 17320/2/1-23) зобов’язано Мінфін, Мін’юст, Мінінфраструктури вжити заходів щодо усунення виявлених порушень та недопущення їх у подальшому. З питань, що потребують прийняття рішень Уряду, внести пропозиції в установленому порядку, про результати поінформувати Рахункову палату, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету і Кабінет Міністрів України.

Мінфін повідомив (лист від 27.06.2023 № 19050-01-2/17474) про підготовлений План заходів з реалізації рекомендацій, наданих Рахунковою палатою за результатами фінансового аудиту проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» (далі – План заходів).

На виконання пункту 1 Плану заходів та з метою забезпечення достовірності відображення даних у зведеній звітності щодо реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» (далі – Проєкт) за 2022 рік Мінфін листом від 16.06.2023 № 19050-21-7/16534 надав Світовому банку уточнені звіти з урахуванням виправлених недоліків/неточностей, виявлених під час проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»: Зведений програмний фінансовий звіт за 2022 рік в рамках Проєкту та Зведений звіт про стан реалізації Проєкту за ІІ півріччя 2022 року.

Згідно з рекомендаціями Рахункової палати у Зведеному програмному фінансовому звіті за 2022 рік в рамках Проєкту, зокрема, відображено інформацію про фактичне використання залишків коштів спеціального фонду державного бюджету (аванс позики, який надійшов у 2020 році), отримання до загального фонду державного бюджету коштів авансу позики в рамках Проєкту, який надійшов у 2022 році, обсяги отриманої територіальними громадами субвенції, а також поверненої територіальними громадами субвенції до відповідних обласних бюджетів, відкориговано назву бюджетної програми 2801010 «Керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу» та назву виконавця Проєкту за бюджетною програмою 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги».

У Звіті про стан реалізації Проєкту за ІІ півріччя 2022 року уточнено код економічної класифікації видатків (КЕКВ) за бюджетною програмою 2761230 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад» у рамках відповідного результату, пов’язаного з освоєнням коштів.

Усі зазначені у Звіті результати, пов’язані з освоєнням коштів, приведено у відповідність до Листа про зміни № 3 до Угоди про позику (Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27.08.2019 № 8973-UA.

З метою уточнення процедур у межах реалізації Проєкту, а також якісного і належного звітування щодо Проєкту видано накази Мінфіну від 10 травня 2023 р. № 243 «Про затвердження Змін до Рекомендаційно-технічного операційного посібника для управління проєктом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та від 19 червня 2023 р. № 336 «Про затвердження Змін до Рекомендаційно-технічного операційного посібника для управління проєктом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Щодо рекомендації здійснювати авансові запити для підтримки виконання Проєкту та сприяти досягненню запланованих результатів виключно щодо показників, пов’язаних з освоєнням коштів, Мінфін поінформував: з огляду на забезпечення станом на 01.06.2023 вибірки коштів позики в рамках Проєкту на рівні 100 відс. (200 млн дол. США) підготовку авансових запитів для підтримки виконання Проєкту не передбачено.

Крім того, у зв’язку з відсутністю фінансових операцій/трансакцій щодо коштів позики в рамках Проєкту, внесення змін до облікової політики та організації бухгалтерського обліку, зокрема визначення принципів, методів і процедур, які використовуються для складання і подання звітності за Проєктом, не є актуальним.

Водночас Мінфіном зазначено, що у разі започаткування/впровадження аналогічного проєкту з використанням фінансового продукту «Програма кредитування з прив’язкою до результатів (PforR)» рекомендації Рахункової палати будуть враховані.

Щодо контролю за достовірністю відображення даних у результативних показниках звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 3501540 «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» повідомлено, що такий контроль  буде забезпечено під час звітування про виконання зазначеної бюджетної програми.

Мінфіном також зазначено, що згідно з рекомендацією Рахункової палати в паспорті бюджетної програми буде передбачено результативний показник «Кількість суб’єктів підприємництва, яким надано державну підтримку у вигляді компенсації відсотків», що забезпечить достовірність відображення відповідних даних.

На сьогодні Мінфіном проводиться відповідна робота щодо формування Реєстру ризиків Міністерства фінансів України, на основі якого складається План з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів, та внесення змін до Порядку організації внутрішнього контролю в апараті Мінфіну, затвердженого наказом Мінфіну від 05 липня 2022 р. № 193, в частині перегляду періодичності оцінки ризиків відповідно до ймовірності їх виникнення (пункти 3 і 4 Плану заходів).

Координаційний центр з надання правової допомоги  (лист від 20.06.2023 № 001/06.1-07/1601), Мін’юст (лист від 16.06.2023 № 77937/87607-12- 23/4.2) та Мінінфраструктури (лист від 04.07.2023 № 10242/30/10-23) повідомили, що відповідно до листа Світового банку від 01.03.2023, погодженого Мінфіном 28.03.2023, щодо внесення змін до Угоди про позику (Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство») № 8973-UA, Мін’юст/Координаційний центр та Мінінфраструктури (правонаступник Мінрегіону) виключено з переліку виконавців Програми у 2023 році.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Віктор БОГУН