Доповнення до інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33-7

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній регуляторній службі України на керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування

У межах моніторингу виконання наданих у рішенні Рахункової палати від 26 листопада 2019 р. № 33-7 рекомендацій щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній регуляторній службі України на керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування (листи від 27 січня 2020 р. № 515/0/20-20, від 01 вересня 2020 р. № 6016/0/20-20, від 16 жовтня 2020 р. № 6921/0/20-20 та від 29 листопада 2021 р. № 667/05-01) повідомляємо.

Державною регуляторною службою України реалізовані такі основні рекомендації:

опрацьовано питання належного оформлення передання з балансу Державної регуляторної служби України (далі – ДРС) на баланс Міністерства юстиції України з подальшим переданням державному підприємству «Національні інформаційні системи» комп’ютерного обладнання, зокрема, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 1077 «Деякі питання забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)», якою передбачено передання ДРС серверів, обладнання та системи технічному адміністратору системи, тобто ДП «НАІС»;

при підготовці бюджетних запитів та поданні кошторисних пропозицій враховано пункти 1.5. та 2.8. Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2012 р. № 687, та пункт 29 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228, а також забезпечено надання обґрунтованих економічних розрахунків;

розроблено та затверджено наказ ДРС від 20 січня 2020 р. № 6 «Методику розрахунку результативних показників за бюджетною програмою 8681010 «Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування»;

розроблено та затверджено наказ ДРС від 23 січня 2020 р. № 7 «Про затвердження Інструкції з організації внутрішнього контролю в Державній регуляторній службі України»;

розроблено та затверджено наказом ДРС від 08 жовтня 2020 р. № 96 у новій редакції Положення про облікову політику Державної регуляторної служби України;

належно відображено у бухгалтерському обліку на позабалансовому рахунку 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» вартість програмного забезпечення («ДОК ПРОФ» та «Master: Комплексний облік для бюджетних установ»);

опрацьовано питання належної організації планування та ведення бухгалтерського обліку шляхом оптимізації роботи Відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, внесенням змін до штатного розпису, які погоджено Мінфіном та затверджено наказом ДРС від 22 вересня 2020 р. № 298-К «Про введення в дію структури ДРС та штатного розпису ДРС на 2020 рік»;

укладено договір між ДРС, громадською організацією «Офіс ефективного регулювання (BRDO)» та Фондом «Євразія» про передання програмного продукту «Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) (далі – ІАС ДНК) та передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності»;

наказом ДРС від 20 квітня 2021 р. № 106 створено та затверджено склад Комісії з випробування програмного продукту ІАС ДНК;

проведено тестування та складено протокол випробувань програмного продукту ІАС ДНК від 21 квітня 2021 року.

Крім того, ДРС у порядку реагування повідомило про проведену низку організаційних заходів, направлених на виконання етапів створення Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), зокрема погоджено: Технічне завдання на створення ІАС ДНК (Адміністрація Держспецзв’язку) та проєкт інформатизації створення ІАС ДНК, який відповідає пріоритетним напрямам державної політики в сфері інформатизації, сучасному стану та тенденціям розвитку інформатизації (Міністерство цифрової трансформації України).

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Мінекономіки, ДРС розроблені зміни до Положення про Державну регуляторну службу України щодо повноважень голови ДРС та повноважень ДРС за напрямами ліцензування, дозвільної системи у сфері господарської діяльності; прав при виконанні покладених на ДРС завдань; добору кадрів в апарат ДРС та її територіальні органи тощо. Вказані зміни до Положення про Державну регуляторну службу України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 742.

Враховуючи, що всі рекомендації Рахункової палати виконані, рішення Рахункової палати від 26 листопада 2019 р. № 33-7 щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній регуляторній службі України на керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування, знімається з контролю Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати
Андрій ДІДИК