Доповнення до інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 23.05.2023 № 11-3

22.02.2024 09:35

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на керівництво та управління у сфері архівної справи

У межах моніторингу виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 23.05.2023 № 11-3, отримано інформацію (лист від 24.07.2023 № 7430/05/242023) від Національної поліції України, яка повідомила, що слідчим відділом Солом’янського управління поліції ГУНП у м. Києві за фактами, викладеними у матеріалах Звіту, 17.07.2023 відкрито окреме кримінальне провадження, триває виконання необхідних слідчих (розшукових) дій.

Державною архівною службою України (далі – Укрдержархів) на додаток до раніше наданої інформації повідомлено (листи від 26.10.2023 № 5820/6.01-16/0, від 09.02.2024 № 816/6.02-22), зокрема:

– з метою об’єднання бюджетних програм за КПКВК 3609010 «Керівництво та управління у сфері архівної справи» (далі – бюджетна програма 3609010) та за КПКВК 3609030 «Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації» (далі – бюджетна програма 3609030)  в одну програму, Міністерством юстиції України (далі – Мін’юст) листом від 18.07.2023 № 93531/16.1.1/26-23 надіслано відповідну пропозицію до Міністерства фінансів України (далі – Мінфін), яке повідомило (лист від 21.07.2023 № 08010-05/360-5/20095), що об’єднання програм не узгоджується з принципами програмно-цільового методу в бюджетному процесі, не сприятиме ефективному і раціональному використанню коштів і не може бути підтримано;

– наказом Мін’юсту від 29 січня 2021 року № 340/5, зареєстрованим у Мін’юсті 29 січня 2021 року за № 121/35743, затверджено уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації, яка передбачена Законом України від 05 квітня 2007 року № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Відповідно до Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342, внесення змін до Закону України від 22 березня 2001 року № 2332-ІІІ «Про страховий фонд документації України» є недоцільним;

– з метою затвердження Державної цільової програми забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду, Укрдержархів звернувся листом до головного розпорядника коштів (Мін’юст), однак згідно з пунктом 12 Заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», підготовку проєктів нових державних цільових програм припинено;

– з метою розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України Концепції розвитку архівної справи в Україні на середньострокову перспективу (на період до 2025 року), робочою групою, створеною наказом Укрдержархіву від 12.07.2023 № 96-НОД, розроблено та винесено на громадське обговорення проєкт Концепції розвитку архівної справи до 2026 року. Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку архівної справи до 2026 року» пройшов громадське обговорення, опрацьований із заінтересованими сторонами та листом від 22.01.2024 № 365/2.04-02/10657/02 надісланий до Мін’юсту;

– з метою розроблення результативних показників бюджетної програми 3609010, які б визначали результат виконання бюджетної програми, характеризували хід її реалізації, ступінь досягнення цілей та мети, виконання завдань, висвітлювали обсяг і якість надання публічних послуг, робочою групою, створеною наказом Укрдержархіву від 14.07.2023 № 99-НОД, визначено результативні показники для врахування в бюджетному процесі на 2024–2026 роки;

– у зв’язку з прийняттям Закону України від 17 лютого 2022 року № 2073-ІХ «Про адміністративну процедуру» розроблено законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів (реєстраційний номер 10161 від 18.10.2023), яким пропонується Закон України від 22 березня 2001 року № 2332-ІІІ «Про страховий фонд документації України» узгодити із Законом України від 17 лютого 2022 року № 2073-ІХ «Про адміністративну процедуру» з урахуванням оптимізації дозвільних процедур шляхом запровадження декларативного принципу провадження господарської діяльності;

– з метою розблокування роботи Державного реєстру документів страхового фонду документації України і Державного реєстру техногенно та екологічно небезпечних об'єктів, здійснено придбання обладнання та виконано роботи із захисту державних інформаційних ресурсів Укрдержархіву. Згідно з протоколом засідання Експертної ради з питань державної експертизи в сфері технічного захисту інформації від 12.10.2023 № 37-2023 прийнято рішення зареєструвати Атестат відповідності комплексної системи захисту інформації, надіслано відповідний лист до ТОВ «ТЗІ» (вих. від 23.10.2023 № 5732/3.03-3/0);

– Укрдержархівом забезпечується дотримання визначених законодавством та нормативно-правовими актами фінансово-правових норм порядку розподілу і використання державних коштів, раціональне, ефективне та економне витрачання коштів, законність використання ресурсів і майна Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління, здійснюється моніторинг запобігання порушенням, вживаються заходи реагування. Спеціальні установи страхового фонду документації надають звіти щодо моніторингу ефективності виконання бюджетної програми 3609030;

– Головою Укрдержархіву затверджено План проведення перевірок у 2024 році, який подано до Мін’юсту (лист від 11.12.2023 № 6575/7.02-15/0) і затверджено Міністром юстиції у складі Плану роботи Державної архівної служби України на 2024 рік (лист від 27.12.2023 № 775-34-23). Відповідно до наказу Державної архівної служби України від 15.11.2023 № 171-НОД «Про проведення комплексної перевірки діяльності Західного регіонального центру страхового фонду документації» з 29.11.2023 по 01.12.2023 проведено комплексну перевірку діяльності Західного регіонального центру страхового фонду документації;

– Укрдержархів звертався до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо нормативного врегулювання питання ведення і технічного захисту інформації розділу «Унікальні документи Національного архівного фонду» Державного реєстру національного культурного надбання (листи від 19.07.2023 № 3991/2.04-13/0 і від 22.01.2024 № 371/2.02-21/0). Відповідь на зазначені листи станом на сьогодні не надходила;

– з метою удосконалення системи внутрішнього контролю, її функціонування у розрізі елементів, передбачених Основними засадами здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062, переглянуто підходи до організації внутрішнього контролю в Укрдержархіві, зокрема, створено робочу групу з організації системи внутрішнього контролю в Укрдержархіві та установах, що належать до сфери його управління (наказ Укрдержархіву від 29.12.2023 № 204-НОД), та внесено зміни до Інструкції з організації внутрішнього контролю в Державній архівній службі України та в установах, що належать до сфери його управління, затвердженої наказом Укрдержархіву від 21.01.2022 № 11 (наказ Укрдержархіву від 29.12.2023 № 205-НОД).

Оскільки рекомендації Рахункової палати об’єктами контролю виконано, контроль за виконанням рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 23.05.2023 № 11-3, завершено.

 

Член Рахункової палати
Андрій ДІДИК