Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 21.12.2023 № 31-2

28.02.2024 10:17

щодо Звіту про результати аудиту ефективності на тему “Пряма бюджетна підтримка США на початку військового вторгнення росії в Україну: Запобігання колапсу та збереження стресостійкості української системи медичних послуг”

Відповідно до статей 36, 37 і 39 Закону України “Про Рахункову палату” і пунктів 2–4 рішення Рахункової палати від 21.12.2023 № 31-2 це рішення та Звіт про результати аудиту ефективності на тему “Пряма бюджетна підтримка США на початку військового вторгнення росії в Україну: Запобігання колапсу та збереження стресостійкості української системи медичних послуг” (далі – Звіт) надіслано Верховній Раді України (лист від 12.01.2024 № 05-159), Кабінету Міністрів України (лист від 12.01.2024 № 05-158), Міністерству охорони здоров’я України (далі – МОЗ) (лист від 12.01.2024 № 05-157) і Національній службі здоров’я України (далі – НСЗУ) (лист від 12.01.2024 № 05-156).

На виконання рішення Рахункової палати Кабінетом Міністрів України надано доручення від 26.01.2024 № 1569/1/1-24 МОЗ, Міністерству фінансів України (далі – Мінфін) і НСЗУ розглянути рішення і Звіт, вжити необхідних заходів та поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

НСЗУ листом від 26.01.2024 № 2513/18-17-24 повідомлено, що на виконання рекомендацій, викладених у Звіті, для вжиття відповідних заходів реагування п’ятьом надавачам медичних послуг надіслано претензії щодо повернення ними зайво отриманих коштів за пакетом медичних послуг “Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги” у сумі 19,4 млн гривень. Відділом внутрішнього аудиту НСЗУ розпочато внутрішній аудит використання коштів бюджетної програми “Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення” в частині дотримання вимог щодо укладання договорів за пакетом медичних послуг “Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги” з надавачами медичних послуг, які не були відібрані для дослідження, під час аудиту, проведеного Рахунковою палатою. Термін завершення внутрішнього аудиту заплановано на 31.07.2024.

НСЗУ продовжено роботу щодо забезпечення технічної реалізації взаємодії центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (далі – ЕСОЗ) з усіма визначеними законодавством інформаційними системами та державними інформаційними ресурсами. Зокрема, укладено з Мінфіном договір від 29.11.2023 про обмін інформацією для проведення перевірки достовірності даних та документів, внесених до ЕСОЗ (крім інформації про стан здоров’я людини). У межах цього договору погоджено протокол взаємодії, який передбачає обмін інформацією з реєстру медичних спеціалістів, реєстру медичних працівників, реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я та обмін рекомендаціями щодо опрацювання даних реєстрів Мінфіном. У протоколі передбачено побудову захищеного каналу обміну даними та побудову процесу формування, обміну, обробки даних за встановленим графіком. На першому етапі здійснення взаємодії передбачено формування та обмін файлами даних, у подальшому планується автоматизувати цей процес. У 2024 році налаштовано і протестовано канал зв'язку, проводиться налаштування вибірки даних. У березні 2024 року планується здійснити перший обмін даними.

МОЗ листом від 13.02.2024 № 13-04/6636/2-24 надано інформацію про стан виконання НСЗУ рекомендацій Рахункової палати, яка є подібною до тієї, що зазначена у листі НСЗУ від 26.01.2024 № 2513/18-17-24.

Мінфіном на 26.02.2024 не поінформовано Рахункову палату про стан виконання доручення Прем’єр-міністра України від 26.01.2024 № 1569/1/1-24.

На виконання абзацу другого частини шостої статті 2322 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 р. № 1861 зі змінами, Рахунковою палатою листом від 22.02.2024 № 05-657  надіслано до Верховної Ради України інформацію про стан виконання НСЗУ рішення Рахункової палати від 21.12.2023 № 31-2.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Василь НЕВІДОМИЙ