Доповнення до інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 27.06.2023 № 13-5

04.03.2024 10:46

щодо Звіту про результати аналізу забезпечення Антимонопольним комітетом України державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері публічних закупівель

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет, АМКУ) (лист від 01.01.2024 № 220-29.1/01-30е) повідомив про стан виконання наданих за результатами аналізу рекомендацій відповідно до Плану заходів Антимонопольного комітету України щодо впровадження рекомендацій (пропозицій), затвердженого наказом Голови Комітету від 07.08.2023 № 48-ОД, зокрема:

Комітет листом від 21.11.2023 № 300-08/01-12241е з відповідними обґрунтуваннями поінформував Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України, Секретаріат Кабінету Міністрів України про неможливість подання до кінця 2023 року до Верховної Ради України нового законопроєкту, який має забезпечити інституційну незалежність АМКУ, вдосконалити процедури призначення ключових посадових осіб, а також посилити його виконавчі повноваження, що передбачалося завданням для АМКУ разом з Міністерством економіки України, визначеним пунктом 58 додатка І «Меморандум про економічну та фінансову політику» до Листа про наміри до Міжнародного валютного фонду від 19.06.2023 № 15534/2/2-23.

Комітет просив забезпечити подання здійсненого ним аналізу шляхів виконання цього завдання до представництва Міжнародного валютного фонду в Україні з проханням відстрочити його виконання на 6 місяців після скасування / відміни воєнного стану для подальшого опрацювання Українською стороною питання внесення змін до Конституції України з метою подальшого забезпечення інституційної незалежності Комітету, посилення його виконавчих повноважень шляхом визначення конституційної процедури призначення ключових посадових осіб Комітету. Міністерство фінансів України листом від 21.12.2023 № 32050-05-5/35924 повідомило про врахування такої позиції Комітету, зокрема, у пункті 70 нового Меморандуму про економічну та фінансову політику від 01 грудня 2023 року передбачено: «Ми плануємо продовжувати вдосконалювати нормативно-правову базу та інституційну спроможність АМКУ, щоб забезпечити інституційну незалежність АМКУ, розширюючи та посилюючи його виконавчі повноваження»;

на засіданні Комітету прийняте розпорядження від 07.12.2023 № 21-рп «Про затвердження Порядку проведення перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями», яке  зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 січня 2024 р. за № 3/41348.

Пунктом 2 цього розпорядження визнається таким, що втратило чинність, розпорядження АМКУ від 25 грудня 2001 року № 182-р «Про Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції», яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2002 року за № 139/6427.

Також на заміну Рекомендаційних роз’яснень від 09.08.2016 № 39-рр «Щодо застосування положень частин другої, п’ятої та шостої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», частин першої та другої статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» на засіданні Комітету прийнято розпорядження від 14.12.2023 № 22-рп «Про затвердження Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції», яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 р. за № 123/41468;

розпорядженням Комітету від 04.05.2023 № 8-рп затверджено Регламент роботи Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, який опублікований на офіційному вебсайті Комітету. Згідно з пунктом 1 розділу VI цього Регламенту Комісія надає структурному підрозділу Комітету, що здійснює організаційне забезпечення роботи Комісії, пропозиції, інформацію та необхідні матеріали для подальшої підготовки подання на розгляд та затвердження Комітету узагальненої практики розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Розпорядженням Комітету від 04.05.2023 № 9-рп «Про утворення Комісій Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» утворено та затверджено склад чотирьох комісій з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які з 05.05.2023 розпочали свою роботу.

Узагальнена практика розгляду Комісією (комісіями) скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель відповідно до статті 6-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» підлягає оприлюдненню не пізніше 15 березня року, наступного за звітним бюджетним роком;

Комітетом вжито заходів щодо забезпечення виконання планових досліджень ринків у визначені терміни. Зокрема, ухваленню рішення про продовження контрольних термінів завершення окремих досліджень передує обґрунтування причин виникнення такої потреби з метою недопущення зволікань із завершенням таких досліджень.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Андрій ДІДИК