Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 21.12.2023 № 31-4

04.03.2024 12:13

щодо Звіту про результати фінансового аудиту проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку

На виконання пунктів 2 і 3 рішення Рахункової палати від 21.12.2023 № 31-4 Верховній Раді України надіслано зазначене рішення та Звіт (лист від 15.01.2024 № 05-167).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату» Кабінету Міністрів України надіслано (лист від 15.01.2024 № 05-166) відомості у формі рішення Рахункової палати від 21.12.2023 № 31-4.

Згідно зі статтями 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» рішення Рахункової палати від 21.12.2023 № 31-4 і Звіт надіслано (лист від 15.01.2024 № 05-165) об’єкту контролю – Міністерству соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики).

Рахунковою палатою надано 23 рекомендації, 21 з яких підлягає виконанню Мінсоцполітики, решта – Міністерством фінансів України (далі – Мінфін).

На виконання рішення Рахункової палати Кабінетом Міністрів України надано  доручення від 17.01.20214 №1656/1/1-24 Мінсоцполітики, Мінфіну, Національній соціальній сервісній службі України, обласним, Київській міській військовим адміністраціям розглянути рішення, вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України:

Мінфін листом від 02.02.2024 № 19040-14/13-2/3451  поінформував Рахункову палату про опрацювання двох рекомендацій.

Так, рекомендації Рахункової палати щодо посилення контролю за складанням витратних відомостей і формуванням підтвердних документів до них та доповнення типової форми «Примітки до річної фінансової звітності» (форма № 5-дс) додатковою позицією для відображення методу оцінки запасів з метою виконання пункту 2 розділу V Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 123 не підтримані Мінфіном. Рахункова палата повторно звернеться до Мінфіну щодо врахування цих рекомендацій.

Волинською та Львівською обласними військовими адміністраціями повідомлено про опрацювання рішення Рахункової палати та проведення вибіркових перевірок наявності товарно-матеріальних цінностей, отриманих у межах реалізації Проєкту, та їх використання.

Мінсоцполітики листом від 13.02.2024 № 3498/0/2-24/18 поінформувало про виконання трьох із 21 рекомендації, наданої за результатами аудиту.

Так, з метою виконання рекомендацій Мінсоцполітики спільно з розробником програмного забезпечення «ІС-ПРО» проведено налаштування, яке забезпечує вивантаження повної інформації, що міститься в регістрах обліку (дані в іноземній валюті), а також оновлено форми меморіальних ордерів відповідно до Порядку складання типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору, затвердженого наказом Мінфіну від 08.12.2017 № 755. У грудні 2023 року в зазначеній програмі оновлено відомості про матеріально відповідальних осіб, 01.01.2024 з розробником програмного забезпечення «ІС-ПРО» підписано договір № 0391/3-2024 щодо розширення можливостей програмного забезпечення, зокрема з метою ведення  складського обліку в розрізі матеріально відповідальних осіб.

Мінсоцполітики відображено кредиторську заборгованість за договором від 04.01.2019 № QCBS-3.8 у бюджетній звітності за КПКВК 2501630 (форма № 7д) як прострочену, запроваджено облік робочого часу індивідуальних консультантів шляхом зазначення в щомісячних актах здачі-приймання послуг кількості фактично відпрацьованих консультантами робочих днів і підтверджено згідно з актом звірки залишків меблів станом на 01.11.2023 вартість активів, переданих Мінсоцполітики на відповідальне зберігання ТОВ «АРТ-ПРОМ».

З метою виконання решти 18 рекомендацій, наданих за результатами аудиту, наказом Мінсоцполітики від 13.02.2024 № 59-Н затверджено План заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих у Звіті про результати фінансового аудиту проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку (термін – до червня 2024 року).

Проводиться постійний моніторинг стану виконання рекомендацій Рахункової палати.

Член Рахункової палати
Василь НЕВІДОМИЙ