Інформаційне повідомлення про виконання рішення Рахункової палати від 21.12.2023 № 31-1

07.03.2024 09:00

щодо Звіту про результати аудиту ефективності на тему «Пряма бюджетна підтримка Уряду США та інших донорів для забезпечення життєво важливих потреб населення України в умовах війни»

Відповідно до Плану роботи Рахункової палати на 2023 рік було проведено захід державного зовнішнього фінансового контролю – аудит ефективності на тему «Пряма бюджетна підтримка Уряду США та інших донорів для забезпечення життєво важливих потреб населення України в умовах війни», який охоплював 74 об’єкти контролю.

Встановлено, що у 2022 році Україна отримала пряму бюджетну підтримку Уряду США та інших донорів у межах Угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України (Додатковий грант до Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку й Міжнародною асоціацією розвитку від 21.04.2022 № TF0B8350 (з урахуванням змін) (далі – Угода про грант, грант № TF0B8350). У країну надійшли кошти гранту № TF0B8350 у сумі 1,088 млрд євро, що еквівалентні 33,5 млрд гривень. Аудит дав змогу дослідити напрями спрямування, встановити об’єктивні параметри обсягів використання коштів гранту № TF0B8350 і підтвердити відповідність умовам Угоди про грант напрямів використання коштів цього гранту та проведених у травні 2022 року виплат перевіреним бенефіціарам.

Міністерством фінансів України (далі – Мінфін) верифіковано більше 5,4 млн реципієнтів, які отримали державні виплати у травні 2022 року за рахунок коштів гранту № TF0B8350. За результатами верифікації Мінфін надав Міністерству соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики) та Міністерству економіки України (далі – Мінекономіки) 26,5 тис. рекомендацій, 60 відс. яких були опрацьовані із затримкою на майже півтора року.

Аудитом виявлені й інші проблемні питання, які не пов’язані з використанням коштів гранту № TF0B8350, але мають важливе значення для ефективності використання бюджетних коштів.

Згідно із рішенням Рахункової палати від 21.12.2023 № 31-1 (далі – Рішення) Звіт про результати аудиту ефективності на тему «Пряма бюджетна підтримка Уряду США та інших донорів для забезпечення життєво важливих потреб населення України в умовах війни» (далі – Звіт) та Рішення надіслані Верховній Раді України (лист від 05.01.2024 № 18-52), у порядку інформування – Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 05.01.2024 № 18-53).

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» (далі – Закон) відомості у формі Рішення надіслані Кабінетові Міністрів України (лист від 05.01.2024 №18-54).

Відповідно до статей 35 і 36 Закону Рішення та Звіт надіслані Мінсоцполітики (лист від 05.01.2024 № 18-58), Мінекономіки (лист від 08.01.2024 № 18-55), Мінфіну (лист від 05.01.2024 № 18-57), Міністерству освіти і науки України (далі – МОН) (лист від 05.01.2024 № 18-56), Міністерству культури та інформаційної політики України (далі – МКІП) (лист від 05.01.2024 № 18-59) та іншим об’єктам контролю для розгляду та реагування (лист від 05.01.2024 № 18-60).

Кабінет Міністрів України за результатами розгляду Рішення доручив:

Мінфіну, Мінсоцполітики, Мінекономіки, МОН, Міністерству охорони здоров’я України (далі – МОЗ), МКІП відповідно до компетенції розглянути, вжити необхідних заходів і в установлений законом строк поінформувати про підсумки Комітет Верховної Ради України, Рахункову палату та Кабінет Міністрів України (доручення Прем’єр-міністра України від 18.01.2024 № 762/2/1-24);

Державній податковій службі України (далі – ДПСУ) та Пенсійному фонду України (далі – ПФУ) розглянути, вжити відповідних заходів та про результати до 20 березня 2024 р. поінформувати Мінекономіки (доручення Прем’єр-міністра України від 28.02.2024 № 762/13/1-24).

З метою усунення недоліків, виявлених під час проведення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), Рахункова палата надала шість рекомендацій, виконання яких підлягає контролю: Мінсоцполітики та Мінекономіки – по три рекомендації.

Мінсоцполітики та Мінекономіки поінформували Рахункову палату про результати розгляду Рішення, заплановані та вжиті заходи згідно зі ст. 36 Закону.

Мінсоцполітики повідомило про затвердження плану заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати (наказ від 24.01.2024 № 27/0/8-24), в якому передбачені завдання з терміном виконання лютий 2024 року (лист від 25.01.2024 № 1999/0/2-24/51).

На додаток до наданої інформації Мінсоцполітики листом від 19.02.2024 № 4051/0/2-24/51 повідомило про концептуальний перегляд питання надання грошових допомог, пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу та здійснення виплат пенсій у період воєнного стану. Поінформовано, що після узгодження концепції буде розроблено та надіслано на погодження заінтересованих сторін відповідний проєкт нормативно-правового акта. Також повідомлено про проведення Національною соціальною сервісною службою наради з її територіальними органами, яким надано доручення (лист Нацсоцслужби від 06.02.2024 № 0000-03.4-0/2394) здійснити перевірку дотримання вимог законодавства органами соціального захисту населення під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям і державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю та здійснення виплати цих допомог за рахунок коштів, наданих Урядом США та іншими донорами у межах Угоди про грант, зокрема за травень 2022 року.

Водночас листом від 01.03.2024 № 4854/0/2-24/51 Мінсоцполітики звернулось з проханням перенести термін виконання завдань, передбачених рекомендаціями, визначеними Рішенням, до 01.04.2024.

Мінекономіки листом від 30.01.2024 № 3611-06/7787-01 повідомило про підготовку до подання для розгляду Кабінетом Міністрів України плану перевірок, який передбачає залучення до проведення перевірок органів ДПС та ПФУ з огляду на наявність у них відповідних інформаційних ресурсів та розгалуженої територіальної структури.

За результатами аналізу інформації та документів Мінсоцполітики і Мінекономіки, на сьогодні виконано одну рекомендацію щодо підготовки Мінекономіки плану перевірок.

Згідно зі ст. 36 Закону Рахунковій палаті також надали необхідну інформацію Мінфін, МОН, МКІП, МОЗ та низка інших об’єктів контролю.

Мінфін повідомив (лист від 01.02.2024 № 19040-14/35-1-3/3112), що після отримання від Мінсоцполітики відповіді на лист від 25.01.2024 № 09020-09-5/2438, надісланий з метою прискорення опрацювання рекомендацій Рахункової палати в частині верифікації допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, житлових субсидій та допомоги внутрішньо переміщеним особам, буде проведено аналіз врахування наданих рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати. Про результати аналізу інформації Мінсоцполітики та Мінекономіки, визначеної пунктами 5 та 6 пропозицій Рахункової палати, Мінфін повідомить до кінця квітня (лист від 20.02.2024 №19040-09-3/5139).

МОН (лист від 25.01.2024 № 1/1349-24), МКІП (лист від 25.01.2024 № 06/25/741-24) та МОЗ (лист від 09.02.2024 № 13-02/6219/2-24) поінформували про опрацювання Звіту і Рішення та вжиття заходів, спрямованих на недопущення помилок у подальшій роботі.

Про повернення надмірно виплаченої допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам повідомили Управління соціального захисту населення Яворівської райдержадміністрації (лист від 01.02.2024 № 07-180) – у розмірі 6,0 тис. грн; Хмільницька РВА (лист від 05.02.2024 № 01-01-16-285) – 16,0 тис. грн; Правобережне УСЗН Дніпровської міської ради (лист від 22.01.2024 № 12/4-150) – 2,0 тис. гривень. Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради поінформував (лист від 02.02.2024 № 67) про повернення початковою школою до бюджету 8,7 тис. гривень.

Департамент освіти і науки Дніпропетровської ОДА листом від 08.02.2024 № 970/0/211-24 поінформував, що об’єднаним територіальним громадам та закладам обласного підпорядкування для ознайомлення і врахування в роботі надіслано Звіт та Рішення і наголошено на необхідності покращення внутрішнього контролю, фінансово-економічної дисципліни, ефективності використання бюджетних коштів, а також недопущенні викривлення даних, посиленні відповідальності за надання інформації.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка повідомив, що інформація, викладена в Рішенні і Звіті, взята до відома (лист від 05.02.2024 № 01/176-26).

Полтавське професійно-технічне училище ім. А. О. Чепіги листом від 09.02.2024 № 10-47 поінформувало, що зайво нараховані та виплачені кошти за класне керівництво малокомплектних груп перераховані до бюджету.

Державним навчальним закладом «Вище професійне училище № 34 м. Стрий» повідомлено (лист від 09.02.2024 № 40) про створення робочої групи з організації внутрішнього контролю та впровадження системи управління ризиками (наказ від 09.10.2023 № 125-1), а також затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту ДНЗ «ВПУ-34 м. Стрий». Усунено розбіжності між штатними одиницями за рахунок округлення та забезпечено подання достовірних даних про кількість ставок педпрацівників при складанні оперативної звітності щодо коштів Світового банку.

Про посилення внутрішнього контролю та визначення посадової особи, на яку покладено повноваження щодо здійснення внутрішнього контролю, повідомлено відділом освіти Решетилівської міської ради (лист від 16.01.2024 №01.1-23/65) та відділом освіти, молоді та спорту Калинівської міської ради (лист від 25.01.2024 № 01-12/59). Управління соціального захисту населення Автозаводського району Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради поінформувало (лист від 12.01.2024 № 09-321), що за результатами аудиту для належної організації та здійснення внутрішнього контролю оновлено наказ від 26.10.2023 № 107 «Про визначення уповноваженого за запобігання корупції в управлінні», розроблено та затверджено облікову політику управління та запроваджено щомісячне планування роботи з основних напрямів діяльності.

На виконання пункту 5 Рішення регіональними департаментами соціального захисту населення проводиться моніторинг опрацювання структурними підрозділами з питань соціального захисту населення місцевих органів влади рекомендацій Мінфіну.

Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА повідомив (лист від 06.02.2024 № 1036/0/192-24) про опрацювання 98,7 відс. рекомендацій, наданих Мінфіном, та підтвердження невідповідності в 6336 випадках. Зайво виплачені кошти виявлено в 105 справах одержувачів субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, що призвело до переплати державних коштів на загальну суму 442,6 тис. гривень. На сьогодні до бюджету повернено в повному обсязі кошти по 81 справі в сумі 289,9 тис. гривень.

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької ОВА (лист від 05.02.2024 № 05.1-13-596) та Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (лист від 09.02.2024 №19/1-1) повідомили про здійснення постійного контролю за опрацюванням рекомендацій, наданих Мінфіном, та прийняття рішень відповідно до законодавства про припинення чи відновлення виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та повернення неправомірно отриманих державних виплат.

За інформацією Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОВА (лист вх № 279/05-2 від 31.01.2024), станом на 01.01.2024 органами соціального захисту населення Полтавської ОВА опрацьовано 98,6 відс. рекомендацій Мінфіну. На черговій колегії заплановано розглянути питання забезпечення цільового використання коштів, своєчасного опрацювання інформації Мінфіну за результатами верифікації.

Загалом під час аудиту і за результатами вжитих заходів реагування станом на 01.03.2024 із виявлених аудиторами неналежних виплат на загальну суму 348,0 тис. грн відшкодовано матеріальної шкоди (збитків) на 238,5 тис. гривень. Крім того, за результатами опрацювання рекомендацій Мінфіну територіальними управліннями соціального захисту населення Дніпропетровської області повернено до бюджету 289,9 тис. гривень.

Контроль за виконанням рекомендацій (пропозицій) Рахункової палати триває.

 

Заступник Голови Рахункової палати
Андрій МАЙСНЕР