Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 19.12.2023 № 30-2

19.03.2024 16:08

щодо Звіту про результати аудиту ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходжень податку на додану вартість по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів і медичних виробів

На виконання пунктів 2 та 3 рішення Рахункової палати від 19.12.2023 № 30-2 це рішення і Звіт про результати аудиту надіслано Верховній Раді України (лист від 05.01.2024 № 16-23) та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 05.01.2024 № 16-24).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату» відомості у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 05.01.2024 № 16-25).

На виконання пунктів 5 та 6 рішення Рахункової палати від 19.12.2023 № 30-2 це рішення і Звіт про результати аудиту надіслано Бюро економічної безпеки України (лист від 05.01.2024 № 16-29), Міністерству охорони здоров’я України (далі – МОЗ) (лист від 05.01.2024 № 16-26) у порядку інформування.

Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту надіслано Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Держлікслужба) (лист від 05.01.2024 № 16-27), Державній податковій службі України (далі – ДПС) (лист від 05.01.2024 № 16-28), Державній митній службі України (далі – Держмитслужба) (лист від 05.01.2024 № 16-30), Дніпровській митниці (лист від 05.01.2024 № 16-34), Закарпатській митниці (лист від 05.01.2024 № 16-35), Київській митниці (лист від 05.01.2024 № 16-36), Львівській митниці (лист від 05.01.2024 № 16-37), Одеській митниці (лист від 05.01.2024 № 16-32), Центральному міжрегіональному управлінню ДПС по роботі з великими платниками податків (далі – ЦМУ ДПС по роботі з ВПП) (лист від 05.01.2024 № 16-31), Головному управлінню ДПС у Львівській області (далі – ГУ ДПС у Львівській області) (лист від 05.01.2024 № 16-33) для розгляду та реагування.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету звернувся (лист від 11.01.2024 № 04-13/12-2024/8347) до Кабінету Міністрів України щодо опрацювання результатів аудиту, вжиття відповідних заходів реагування та інформування за підсумками Комітету і Рахункової палати.

Прем’єр-міністр України доручив (доручення від 12.01.2024 № 568/1/1-24) Міністерству фінансів України (далі – Мінфін), МОЗ, Міністерству економіки України (далі – Мінекономіки), ДПС, Держмитслужбі, Державній казначейській службі України (далі – Казначейство), Держлікслужбі відповідно до компетенції опрацювати рішення Рахункової палати, вжити відповідних заходів реагування та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України, у разі необхідності прийняття рішень Уряду подати пропозиції в установленому порядку.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на звернення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доручив (доручення від 15.01.2024 № 1409/1/1-24) Мінфіну, МОЗ, Мінекономіки, ДПС, Держмитслужбі, Казначейству, Держлікслужбі відповідно до компетенції опрацювати рішення Рахункової палати з урахуванням резолюції Прем’єр-міністра України від 12 січня 2024 р. № 568/1/1-24, про результати в установлений законом строк поінформувати Комітет Верховної Ради України, Рахункову палату і Кабінет Міністрів України, у разі необхідності прийняття рішень Уряду подати пропозиції в установленому порядку.

Мінфін повідомив (лист від 26.01.2024 № 35030-05-3/2463) про розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну митну службу в Україні», в якому, зокрема, передбачено внесення змін, зазначених у рекомендаціях Рахункової палати. Відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України після погодження проєкт акта буде внесено на розгляд Уряду.

Мінфіном також опрацьовується питання доцільності внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» у частині покладання на ДПС повноважень щодо контролю за стягненням податкового боргу за надходженнями за кодом класифікації доходів бюджету 14070200, а також інших митних платежів.

Мінфін наказом від 22.12.2023 № 712 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» затвердив зміни до класифікації доходів бюджету, якими, зокрема, приведено у відповідність із нормами підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України назви кодів класифікації доходів бюджету 14070100 і 14070200, а код 14060800 виключено з переліку кодів класифікації доходів бюджету.

Мінфіном також підготовлено та надіслано на погодження до Держмитслужби проєкт наказу щодо внесення змін до Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, та Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, затверджених наказом Мінфіну від 20 вересня 2012 р. № 1011, щодо приведення їх у відповідність із нормами Податкового кодексу України.

Крім того, поінформовано, що Міністерство працює над удосконаленням методики прогнозування податку на додану вартість з метою поліпшення механізму прогнозування та підвищення обґрунтованості прогнозних показників. Після завершення робіт Міністерством будуть здійснені заходи щодо внесення відповідних змін до нормативно-правових актів.

МОЗ (лист від 13.02.2024 № 13-01/6647/2-24) повідомлено про розроблення та ухвалення Урядом постанови Кабінету Міністрів України від 05 січня 2024 р. № 9 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1447», якою затверджено переліки лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться та постачаються на митну територію України.

МОЗ розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання безпеки та верифікації лікарських засобів», яким пропонується затвердити Положення про національну систему верифікації лікарських засобів та Порядок нанесення засобів безпеки на упаковку лікарського засобу та їх застосування. МОЗ зазначає, що запровадження системи верифікації лікарських засобів дасть змогу імплементувати дієвий механізм ефективного запобігання, протидії обігу фальсифікованих лікарських засобів, у тому числі, які ввозяться на територію України як гуманітарна допомога.

МОЗ та об’єднанням представників суб’єктів фармацевтичного ринку, іншими професійними організаціями, що провадять діяльність у сфері обігу лікарських засобів, підписано Меморандум про співпрацю стосовно впровадження національної системи верифікації лікарських засобів. Також МОЗ планує створити Національну організацію з верифікації лікарських засобів, визначити постачальника ІТ-послуг – для майбутньої імплементації самої системи. У 2024 році МОЗ передбачає запустити таку систему, а через два роки – під’єднати до неї користувачів. За інформацією МОЗ, реалізація цих заходів сприятиме ще глибшій інтеграції України в європейський фармацевтичний ринок і двосторонній торгівлі якісними, безпечними лікарськими засобами.

Мінекономіки повідомлено (лист від 22.01.2024 № 3102-07/5199-03), що у разі надходження до Міністерства проєкту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Методики прогнозування надходжень податку на додану вартість з метою врахування змін в адмініструванні ПДВ його буде опрацьовано в установленому законодавством порядку.

ДПС повідомлено (листи від 25.01.2024 № 66/2/99-00-02-02-01-02, від 02.02.2024 № 1609/5/99-00-02-02-01-05-1), що наказом ДПС від 02.02.2024 № 99 «Про забезпечення виконання рішення Рахункової палати від 19.12.2023 № 30-2» затверджено План заходів із виконання рекомендацій Рахункової палати згідно з рішенням від 19.12.2023 № 30-2 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходжень податку на додану вартість по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів і медичних виробів».

ДПС звернулась (лист від 10.01.2024 № 322/5/99-00-12-02-03-05) до Держлікслужби з пропозицією запровадження електронної інформаційної взаємодії в частині отримання інформації з ліцензійного реєстру видів господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптової та роздрібної торгівлі лікарських засобів, а також надання опису сервісів для підготовки проєкту акта з питань інформаційної взаємодії.

ДПС підготовлено та скеровано до територіальних органів інформаційні листи від 31.10.2023 № 27311/7/99-00-04-02-01-07 (щодо необхідності виправлення помилок у Додатку 5 до податкової декларації з ПДВ), від 24.11.2023 № 29825/7/99-00-04-02-01-07 (щодо контролю за використанням пільг), від 10.01.2024 № 641/7/99-07-03-02-07 (надіслано звіт і рішення Рахункової палати для врахування при проведенні в подальшому контрольно-перевірочної роботи з питань аудиту).

Держмитслужба повідомила (лист від 29.01.2024 № 1/15-01-04/3/504), що наказом Держмитслужби від 18.01.2024 № 77 затверджено плани заходів апарату Держмитслужби та територіальних органів Держмитслужби щодо виконання рекомендацій Рахункової палати.

Держмитслужбою до Мінфіну надіслано пропозиції (лист від 26.12.2023 № 15-1/15-01-04/5.1/6059) щодо внесення змін до Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, в частині приведення кодів видів надходжень з ПДВ у відповідність із Податковим кодексом України та поінформовано про згоду на внесення змін до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету».

Крім того, Держмитслужба скерувала до Мінфіну пропозиції щодо ініціювання внесення змін до:

 Митного кодексу України в частині: скасування мораторію на проведення документальних перевірок; надання права платникам податків (а в разі невикористання такого права та наявності податкової вимоги надання права митним органам) здійснювати погашення податкових зобов’язань зі сплати митних платежів, нарахованих митними органами, за рахунок грошових коштів, внесених ними як авансові платежі (передоплата), відповідно до статті 299 Митного кодексу України;

 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» у частині визначення однією з підстав для відмови у державній реєстрації юридичної особи:

наявність інформації контролюючих органів (податкових, митних органів), що кінцевий бенефіціар, члени інших керівних органів юридичної особи, що реєструється, на дату подання заяви про державну реєстрацію є кінцевими бенефіціарами або членами інших керівних органів інших зареєстрованих юридичних осіб, які мають податковий борг зі сплати митних платежів або непогашені відстрочені (розстрочені) суми митних платежів;

створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття інших юридичних осіб, які мають податковий борг зі сплати митних платежів або непогашені відстрочені (розстрочені) суми митних платежів.

Держмитслужбою вивчається питання удосконалення формато-логічного контролю при поданні декларантами митних декларацій до Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та технічного доопрацювання Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів відповідно до Порядку створення та впровадження програмних продуктів Державною митною службою України, затвердженого наказом Держмитслужби від 02.06.2023 № 237.

Держлікслужба повідомила (лист від 02.02.2024 № 1152-001.1/006.0/17-24), що наказом Держлікслужби від 02.02.2024 № 147 затверджено План заходів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками щодо виконання рішення Рахункової палати від 19.12.2023 № 30-2 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходжень податку на додану вартість по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів і медичних виробів».

Дніпровська митниця повідомила (лист від 02.02.2024 № 7.5-1/7.5-15-01/6/743), що наказом Дніпровської митниці від 19.01.2024 № 10 затверджено План заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати.

На виконання пункту 2 Плану заходів митницею підготовлено проєкт запиту до МОЗ та Держлікслужби щодо отримання інформації про віднесення товарів «препарати ін’єкційні для м’яких тканин, виготовлені на основі гіалуронової кислоти, не в аерозольній упаковці: імпланти ін’єкційні для м’яких тканин RevanessUltra®, на основі гіалуронової кислоти 2х1.0 мл, з голкою; імпланти ін’єкційні для м’яких тканин RevanessUltra®+, з лідокаїном, на основі гіалуронової кислоти 2х1.0 мл, з голкою», код згідно з УКТ ЗЕД 3304990000, та «тканина бавовняна полотняного переплетення: тканина медична бавовняна у рулонах, довжиною 1300 м, завширшки 90 см (марля медична вибілена)», код згідно з УКТЗЕД 5208211000, до «медичних виробів» та про відповідність таких товарів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. № 753.

Зазначений проєкт запиту листом від 25.01.2024 № 7.5-1/7.5-15- 01/15/506 надіслано до Держмитслужби. За результатами отриманих відповідей буде прийнято рішення щодо необхідності проведення відповідних контрольно-перевірочних заходів.

Закарпатська митниця повідомила (лист від 31.01.2024 № 7.7-2/7.7-15-01/6/750), що наказом Закарпатської митниці від 19.01.2024 № 24 затверджено План заходів Закарпатської митниці щодо виконання рекомендацій Рахункової палати.

Київська митниця повідомила (лист від 23.01.2024 № 7.8-1/7.8-15-01/6/1226), що за результатами заходів, які проводяться митницею, станом на 22.01.2024 залишок несплаченої суми відстрочених митних платежів, наданих при митному оформленні лікарських засобів та медичних виробів, становить 4,2 млн гривень. Водночас митниця поінформувала про вжиті заходи для забезпечення контролю за виконанням постанов про накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил.

Львівська митниця повідомила (лист від 08.02.2024 № 7.4-2/7.4-15-01/6/4167) про затвердження наказом Львівської митниці від 19.01.2024 № 20 Плану заходів Львівської митниці щодо виконання рекомендацій Рахункової палати.

Львівською митницею поінформовано, що ТОВ «Медична компанія «ЕМПІРІКА», якій безпідставно було надано податкову пільгу за кодом «204» в сумі 280,8 тис. грн, вказана сума ПДВ донарахована і сплачена до бюджету.

Крім того, комісією, створеною відповідно до наказу Держмитслужби від 22.11.2023 № 834 «Про проведення перевірки», проведено перевірку з питань дотримання службовими особами Львівської митниці вимог законодавства під час здійснення у 2022 році митного оформлення товарів із застосуванням пільги за кодом «163» згідно із Класифікатором звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, затвердженим наказом Мінфіну від 20.09.2012 № 1011, про що складено Акт про результати фактичної перевірки від 19.12.2023 № 25-02/3 (далі – Акт). На підставі зібраних під час перевірки документів та матеріалів комісія дійшла висновку, що неналежне виконання службовими особами Львівської митниці своїх посадових обов’язків призвело до ненадходження до Державного бюджету України митних платежів на суму понад 7,2 млн гривень. Копію цього Акта надіслано Держмитслужбою до правоохоронних органів для надання правової оцінки діям службових осіб Львівської митниці та прийняття рішення в порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України.

Одеська митниця повідомила (лист від 02.02.2024 № 7.10-2/7.10-15-01/6/2175), що наказом Одеської митниці від 23.01.2024 № 28 затверджено План заходів Одеської митниці щодо виконання рекомендацій Рахункової палати.

ЦМУ ДПС по роботі з ВПП повідомило (лист від 05.02.2024 № 515/5/31-00-02-19), що з метою недопущення у подальшій роботі виявлених недоліків і порушень, у структурних підрозділах цього управління, на які покладено функцію адміністрування податку на додану вартість, проведено навчання щодо застосування податкового законодавства з питання нарахування і своєчасністю надходження податку на додану вартість по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів і медичних виробів.

ГУ ДПС у Львівській області повідомило (лист від 06.02.2024 № 1767/5/13-01-04-04-13), що митницею проведено роз’яснювальну роботу з усіма платниками, якими допущено порушення та недоліки у податковій звітності з податку на додану вартість при декларуванні операцій з постачання на митній території України лікарських засобів і медичних виробів при заповненні інформації щодо кодів та сум податкових пільг, забезпечено подання відповідних уточнюючих розрахунків та відкориговано відповідну інформацію. Порушення та недоліки, виявлені за результатами аудиту, усунено в повному обсязі.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Цезар ОГОНЬ