Інформація про стан виконання рішення Рахункової палати від 19.12.2023 № 30-1

02.04.2024 10:35

щодо аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій та завдань апеляційними господарськими судами

На виконання рішення Рахункової палати від 19.12.2023 № 30-1 Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій та завдань апеляційними господарськими судами (далі – Звіт) та це рішення надіслані Верховній Раді України (лист від 09.01.2024 № 07-90) та Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (лист від 09.01.2024 № 07-88).

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 09.01.2024 № 07-92).

Звіт та рішення Рахункової палати з рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень і недоліків надіслано Державній судовій адміністрації України (лист від 09.01.2024 № 07-91), Західному апеляційному господарському суду (лист від 09.01.2024 № 07-84), Східному апеляційному господарському суду (лист від 09.01.2024 № 07-86), Північному апеляційному господарському суду (лист від 09.01.2024 № 07-87), Центральному апеляційному господарському суду (лист від 09.01.2024 № 07‑85), Південно-західному апеляційному господарському суду (лист від 09.01.2024 № 07-89).

Прем’єр-міністром України надано доручення від 17.01.2024 № 1173/1/1- 24 Міністерству фінансів України (далі – Мінфін), Міністерству юстиції України (далі – Мін’юст) та Фонду державного майна України (далі – ФДМУ), Вищій раді правосуддя (далі – ВРП), Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (далі – ВККСУ), Державній судовій адміністрації України (далі – ДСА України) відповідно до компетенції опрацювати рішення Рахункової палати та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Мінфін листом від 16.02.2024 № 08020-01-3/4923 на виконання цього доручення поінформував: результативні показники, які визначаються під час формування паспорта бюджетної програми за КПКВК 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» та характеризують використання бюджетних коштів, зокрема в апеляційних господарських судах, за такими напрямами, як інформатизація (засоби інформатизації та послуги з інформатизації) та легалізація комп’ютерних програм, відповідно до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Мінфіну від 10.12.2010 № 1536 (зі змінами), мають бути чіткими й однозначними, зрозумілими та доступними для сприйняття широкими верствами населення.

Згідно з розділом V Методичних рекомендацій щодо формування бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету, затверджених наказом Мінфіну від 25.08.2023 № 465, головним розпорядникам рекомендовано включати до бюджетних документів оптимальний набір результативних показників бюджетної програми.

Набір даних, що підлягають моніторингу (результативні показники та дані (показники), що використовуються для їх розрахунку), головний розпорядник визначає на підставі пропозицій розпорядників коштів нижчого рівня з урахуванням особливостей реалізації, мети та завдань бюджетної програми.

Мінфін підтримує рекомендації Рахункової палати щодо внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» для врегулювання неузгодженості частини другої статті 148 цього Закону зі статтею 55 Бюджетного кодексу України у частині визначення захищеними статей Державного бюджету України на утримання суддів та унеможливлення виплат суддівської винагороди суддям, які не здійснюють правосуддя, і готовий у межах компетенції опрацювати такі зміни в установленому порядку у разі надходження відповідного законопроєкту.

Інші рекомендації Рахункової палати Мінфін спільно з ДСА України використає під час опрацювання питань, пов’язаних із забезпеченням результативного, економного та продуктивного використання коштів державного бюджету, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України на всіх стадіях бюджетного процесу.

Мінюст листом від 29.01.2024 № 14766/755‑4‑24/11.2.1 поінформував, що у разі надходження відповідного проєкту нормативно-правового акта, спрямованого на вирішення питань, порушених у Звіті, його буде опрацювано відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950.

ФДМУ листом від 15.02.2024 № 10-20-4360 повідомлено, що пропозиції щодо передачі будівель, які не використовуються за призначенням апеляційними господарськими судами, в разі надходження будуть опрацьовані відповідно до вимог чинного законодавства.

ВРП листом від 21.02.2024 № 6342/0/9-24 повідомила, що з метою вдосконалення процедур суддівської кар’єри народні депутати України внесли на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедур суддівської кар’єри», реєстраційний № 10140-д.

За результатами розгляду цього законопроєкту ВРП ухвалила рішення від 30 листопада 2023 року № 1157/0/15-23 «Про надання консультативного висновку щодо законопроєкту № 10140-д», в якому підтримала законопроєкт у частині необхідності завершення конкурсів на зайняття вакантних посад суддів місцевих та апеляційних судів відповідно до законодавства, чинного на день початку такого конкурсу, оскільки це сприятиме оперативному заповненню частини вакантних посад місцевих та апеляційних судів та дотриманню принципу доступу до правосуддя.

Решту законодавчих ініціатив, передбачених цим законопроєктом, ВРП підтримала із застереженнями як такі, що сприятимуть удосконаленню процедур суддівської кар’єри.

30 грудня 2023 року набрав чинності Закон України від 09 грудня 2023 року № 3511-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», яким внесено суттєві зміни щодо процедур добору, кваліфікаційного оцінювання та переведення суддів та вирішено низку питань, що накопичились за час відсутності повноважного складу ВККС.

Цей Закон дає змогу органам судової влади, зокрема ВРП та ВККСУ, завершити конкурси на зайняття вакантних посад суддів місцевих та апеляційних судів і провести нові, завершити кваліфікаційне оцінювання суддів, що у перспективі забезпечить вирішення проблеми кадрового дефіциту суддівського корпусу та підвищення авторитету судової влади.

 ВРП підтримує пропозицію щодо розроблення спільно з ДСА України та ВККСУ стратегії вирішення кадрових проблем у судовій системі, поповнення суддівського корпусу та оптимізації процедур призначення судді.

ДСА України листом від 09.02.2024 № 6-4051/24 повідомлено, що наказом від 09.02.2024 № 58 затверджено План заходів щодо виконання Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій та завдань апеляційними господарськими судами, затвердженого рішеннямРахункової палати від 19.12.2023 № 30-1.

Листом від 07.03.2024 № 15-6775/24 поінформовано, що відповідно до частини п'ятої статті 153 Закону України «Про судоустрій i статус суддів», пункту 11 Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням ВРП від 17.01.2019 № 141/0/15-19, ДСА України розробляє та подає на затвердження ВРП нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів.

Згідно з підпунктами 2.1.4.5.2, 2.1.4.5.4 пункту 2.1.4 підрозділу 2.1 «Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку» розділу 2 Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, визначених додатком 2 до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220, передбачено розроблення, доопрацювання, затвердження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів, а також їх оприлюднення.

Крім того, згідно із підпунктом 3 пункту 4 статті 126 Закону України «Про судоустрій i статус суддів» до завдань суддівського самоврядування, тобто Ради суддів України, належить вирішення питань щодо участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення.

Водночас рішеннями ВРП від 20.07.2023 № 740/0/15‑23, від 12.12.2023 № 1256/0/15-23 рекомендовано Голові ДСА України aбo особі, яка виконує його обов'язки, подати зазначені проєкти нормативів на розгляд ВРП не пізніше 1 березня 2024 року з урахуванням позиції Мінфіну щодо нормативів фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів.

3 метою виконання законодавства наказом ДСА України від 14.08.2023 № 384 утворено та затверджено склад робочої групи з розроблення проєктів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів.

До складу цієї робочої групи увійшли представники Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Мінфіну, ВРП, суддівського самоврядування (члени Ради суддів України), Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Національної школи суддів України, Проєкту СС «Пpaвo-Justice», а також керівники структурних підрозділів ДСА України відповідно до напрямів діяльності.

3 урахуванням завдань, покладених на робочу групу, та Плану заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати, викладених у рішенні Рахункової палати від 19 грудня 2023 р. № 30-1 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій та завдань апеляційними господарськими судами», затвердженого наказом ДСА України від 09.02.2024 № 58 «Про план заходів», розроблено Методику розрахунку чисельності суддів судів першої та апеляційної інстанцій, яку схвалено на засіданні робочої групи 15.02.2024.

 ДСА України також повідомила, що листом від 20.02.2024 № 16‑5388/24 на погодження до Мінфіну надіслано проєкти нормативів фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, схвалені на засіданні робочої групи 15.02.2024. Мінфін листом від 28.02.2024 №08020-03/2-6/5987 висловив свою позицію щодо цих проєктів.

Листом від 29.02.2024 № 16‑6234/24 ДСА України надіслано на затвердження до ВРП схвалені робочою групою проєкти нормативів кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення судів (протоколи засідання від 15.02.2024 № 5, від 29.02.2024 № 7).

Крім того, Південно-західний апеляційний господарський суд (лист від 08.02.2024 № 08-27/109/2024), Західний апеляційний господарський суд (лист від 12.02.2024 № 07‑11/14/24), Центральний апеляційний господарський суд (лист від 09.02.2024 № 05-09/93/24), Східний апеляційний господарський суд (лист від 27.02.2024 № 001917), Північний апеляційний господарський суд (лист від 09.02.2024 № 09-21/109/24) повідомили, що за результатами аудиту проведено аналіз виявлених недоліків та вжито заходів щодо недопущення їх у подальшому.

На виконання абзацу другого частини шостої статті 2322 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861 «Про Регламент Верховної Ради України» (зі змінами), Верховній Раді України надіслано інформацію про стан виконання об’єктами контролю рішення Рахункової палати (лист від 14.03.2024 № 07-812).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» проводиться моніторинг стану реалізації рекомендацій Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати
Геннадій ПЛІС