Доповнення до інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 13.07.2021 № 15-3

12.04.2024 12:28

щодо Звіту про результати фінансового аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за 2020 рік

Відповідно до Плану заходів щодо усунення недоліків, зазначених у Звіті про результати аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за 2020 рік, затвердженому рішенням Рахункової палати від 13.07.2021 № 15-3 (далі – План заходів), Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), проводилося інформування Рахункової палати щодо реалізації заходів (листи від 01.09.2021 № 9980/23.1/7-21; від 22.10.2021 № 12214/23.2/5-21; від 21.07.2022 № 6822/23.2/7-22; від 25.10.2022 № 13001/23.2/7-22; від 26.01.2023 № 978/23.2/7-23).

На виконання Плану заходів НКРЕКП здійснено, зокрема, такі заходи:

внесено зміни до структури НКРЕКП щодо створення Cектору внутрішнього контролю, затверджено та погоджено в установленому порядку штатний розпис НКРЕКП, який введено в дію з 01.09.2021 (накази НКРЕКП від 19.07.2021 № 28-од, від 27.07.2021 № 82-П);

розроблено та затверджено Порядок надання Голові та членам НКРЕКП надбавок та матеріальних допомог (наказ НКРЕКП від 17.08.2021 № 107-а);

доповнено додаток до Положення про облікову політику в НКРЕКП, затвердженого наказом НКРЕКП від 10.10.2017 № 43-а, підгрупами об’єктів основних засобів із строком їх корисного використання 20 та 25 років (наказ НКРЕКП від 16.08.2021 № 104-а);

забезпечено перенесення матеріальних активів із субрахунку 1812 на субрахунок 1113 та відображено операції у фінансовій звітності (вересень 2021 року);

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.09.2022 № 780-р «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та наказу НКРЕКП від 09.09.2022 № 63-а «Про передачу державного майна» безоплатно передано майно на баланс НКРЕКП від ДП «Енергоринок».

Оскільки рекомендації Рахункової палати об’єктом контролю виконані, контроль за виконанням рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 13.07.2021 № 15-3, завершено.  

 

Член Рахункової палати
Ігор ЯРЕМЧУК