Доповнення до інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 21.12.2023 № 31-4

12.06.2024 15:58

щодо Звіту про результати фінансового аудиту проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку

У межах моніторингу виконання викладених у рішенні Рахункової палати від 21.12.2023 № 31-4 рекомендацій щодо Звіту про результати фінансового аудиту проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку, повідомляємо.

Відповідно до Плану заходів з виконання рекомендацій, наданих у Звіті про результати фінансового аудиту проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – План заходів), Міністерством соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики) як об’єктом контролю здійснювалося регулярне інформування Рахункової палати про реалізацію цих заходів (листи від 12.03.2024 № 5854/0/2-24/18, від 09.04.2024 № 8287/0/2-24/18, від 10.05.2024 №11873/0/2-24/18).

На виконання Плану заходів Мінсоцполітики вжито, зокрема, таких заходів:

визначено відповідальні структурні підрозділи для здійснення контролю за складанням звітності до Міжнародного банку реконструкції та розвитку: звітності з виконання проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – Проєкт), та фінансової звітності (наказ Мінсоцполітики від 05.03.2024 № 82-Н);

затверджено Інструкцію з організації пропускного режиму в адміністративній будівлі Мінсоцполітики, якою, зокрема, удосконалено форму матеріальної перепустки працівників Мінсоцполітики та відвідувачів (наказ Мінсоцполітики від 12.02.2024 № 54-Н);

з метою здійснення дооцінки отриманих активів, придбаних за договорами від 23.09.2020 № ІСВ-А8, від 30.12.2021 № ІСВ-А9, надіслано лист від 23.02.2024 № 382/0/2-24/18 «Про надання додаткової інформації для виконання рекомендацій, затверджених рішенням Рахункової палати від 21.12.2023 № 31-4» Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській обласним державним (військовим) адміністраціям щодо підготовки та надсилання територіальним громадам листів про вжиття необхідних заходів;

затверджено у новій редакції Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в апараті Міністерства соціальної політики України та Графік документообігу первинних документів (наказ Мінсоцполітики від 15.03.2024 № 98-Н);

внесено зміни до Положення про облікову політику апарату Міністерства соціальної політики України (наказ Мінсоцполітики від 14.03.2024 № 94-Н) та Положення про Управління бухгалтерського забезпечення (наказ Мінсоцполітики від 26.03.2024 № 123-Н);

на виконання вимог пункту 5 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 „Основні засоби”, затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202, та пункту 3 розділу ІІІ Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11, у бухгалтерському обліку відображено операції зі збільшення первісної вартості 100 ноутбуків з пристроями сканера відбитків пальців, придбаних за договором від 30.12.2021 № ІСВ-А9, на суму супутніх послуг, пов’язаних з транспортуванням;

в Операційному посібнику Проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» встановлено форму аналітичної довідки для відображення прямих платежів за договорами, оплата за якими здійснюється поза казначейським обслуговуванням (наказ Мінсоцполітики від 16.04.2024  № 189-Н);

на засіданні комітету конкурсних торгів 01.04.2024 затверджено перелік документів, які мають передаватися індивідуальним консультантом згідно з актом приймання-передачі документів за Проєктом у разі закінчення дії договору;

донараховано амортизацію на основні засоби, передані Національній соціальній сервісній службі України у 2021 році та Державному підприємству „Інформаційно-обчислювальний центр” Мінсоцполітики у 2022 році.

Мінфін поінформував (лист від 02.04.2024 №19040-14/31-7/11071) про посилення перевірки підтвердних документів до заявок на зняття коштів, підготовлених головними виконавцями спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєктів.

За результатами оцінки наданої інформації та документів, що підтверджують виконання рекомендацій, Рахункова палати дійшла висновку про виконання 17 рекомендацій із 23 наданих.

Рахункова палата відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» продовжує здійснювати моніторинг виконання наданих рекомендацій та вжитих заходів.

 

Т. в. о. Секретаря Рахункової палати – керівника апарату
Василь НЕВІДОМИЙ