Інформаційне повідомлення про виконання рішення Рахункової палати від 29.11.2018 № 30-4

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства "ПРОЗОРРО", що має фінансові наслідки для державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати від 29.11.2018 № 30−4 "Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства "ПРОЗОРРО", що має фінансові наслідки для державного бюджету" (далі − Рішення), поінформовано Президента України (лист від 04.01.2019 № 04−28), Верховну Раду України (лист від 04.01.2019 № 04−29) та комітети Верховної Ради України з питань економічної політики, з питань інформатизації та зв'язку та з питань запобігання і протидії корупції (листи від 04.01.2019 №№ 04−31, 04−32, 04−33 відповідно).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату", Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 04.01.2019 № 04−30). Рішення також надіслано Раді національної безпеки і оборони України, Службі безпеки України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (листи від 04.01.2019 №№ 04−34, 04−35, 04−37 відповідно).

Матеріали щодо фактів виявлених порушень надіслано до Генеральної прокуратури України (лист від 17.01.2019 № 04−159) та Національного антикорупційного бюро України (лист від 17.01.2019 № 04−160).

Кабінетом Міністрів України до листа Рахункової палати від 04.01.2019 № 04−30 надано доручення від 14.02.2019 № 908/2/1−19 Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мінсоцполітики, Держаудитслужбі, Фонду державного майна, Держспецзв'язку, Державному агентству з питань електронного урядування опрацювати Рішення та про вжитті заходи поінформувати, зокрема, Рахункову палату. Фактично, жодної рекомендації, які стосувалися Мінекономрозвитку, Міністерством не виконано, зокрема, не приведено у відповідність з вимогами статті 8 (в частині визначення адміністратора електронної системи закупівель) та статей 1, 10 (в частині авторизації електронних майданчиків) Закону України "Про публічні закупівлі" Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166, та наказ Мінекономрозвитку від 18.03.2016 № 473, в частині визначення адміністратора електронної системи закупівель; ІТС "Prozorro" не передано на баланс Мінекономрозвитку. На думку Мінекономрозвитку передача ІТС на баланс міністерства є недоцільною, а норми Закону України "Про публічні закупівлі" не обмежують вибір способу виконання функцій Мінекономрозвитку у тому числі шляхом визначення адміністратора порталу із числа підпорядкованих Міністерству підприємств.

Щодо рекомендації Мінекономрозвитку спільно з Міністерством фінансів України та Державною казначейською службою України визначити ключові показники, необхідні для аналізу закупівель, здійснених через електронну систему, у тому числі щодо економії бюджетних коштів, та передбачити розробку відповідних технічних можливостей ІТС "Prozorro" щодо ідентифікації закупівель за джерелами фінансування Мінекономрозвитку повідомило про проведення роботи щодо організації робочих зустрічей з метою визначення ключових показників для аналізу.

Від Державної фіскальної служби України інформація щодо включення перевірки повноти сплати податків та зборів ДП "ПРОЗОРРО" до плану-графіка проведення планових документальних перевірок на 2019 рік не надходила.

Також Рішення і Звіт про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства "ПРОЗОРРО", що має фінансові наслідки для державного бюджету", для вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків надіслано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (лист від 04.01.2019 № 04−36) та ДП "ПРОЗОРРО" (лист від 04.01.2019 № 04−38).

Мінекономрозвитку надіслало Рахунковій палаті (лист від 25.01.2019 № 3243−08/3305−03) інформацію про вжиті заходи. Зокрема, щодо вжиття заходів з недопущення функціонування електронної системи закупівель, складовою якої є ІТС "Prozorro" та електронні майданчики, без КСЗІ з підтвердженою відповідністю та сертифікації Міністерство зазначило, що наразі експертною організацією проводиться робота з експертизи КСЗІ ІТС "Prozorro"; розпочато дослідну експлуатацію КСЗІ. Також Мінекономрозвитку повідомило, що на етапі розроблення технічного завдання на створення КСЗІ знаходяться 14 майданчиків; на етапі погодження технічного завдання з адміністратором електронної системи закупівель − 1 майданчик; на етапі погодження технічного завдання з Держспецзв'язку  3 майданчики; на етапі підготовки технічного проекту та документації для проходження державної експертизи − 2 майданчики; на етапі подання заявки на експертизу і проходження експертизи − 4 майданчики.

Щодо прийняття рішення про подальшу експлуатацію веб-порталу з питань державних закупівель (www.tender.me.gov.ua), який у господарській діяльності ДП "ПРОЗОРРО" не використовується, з метою уникнення непродуктивних витрат підприємства, Міністерство зазначило, що цей веб-портал містить інформацію про закупівлі, що здійснювались в 20082016 роках, яка необхідна для контролюючих та правоохоронних органів і його закриття може призвести до унеможливлення отримання даних та інформації, що була розміщена на веб-порталі.

Інформація про виконання окремих рекомендацій носить формальний характер. Так, щодо забезпечення оформлення прав на земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні ДП "ПРОЗОРРО", та відповідних документів на нерухоме майно, Мінекономрозвитку надало інформацію про виконання заходів з посиланням на документи, які були досліджені ще в ході аудиту. Щодо рекомендації забезпечити проведення підрозділом внутрішнього аудиту Міністерства перевірки діяльності ДП "ПРОЗОРРО" Мінекономрозвитку зазначило, що врахує її при формуванні плану аудиту на наступні періоди. Рекомендацію щодо своєчасного затвердження інвестиційних планів ДП "ПРОЗОРРО" Мінекономрозвитку взяло до уваги.

Щодо вжиття заходів щодо виконання в повному обсязі рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аналізу стану публічних закупівель Мінекономрозвитку зазначило, що міністерством було розглянуто рекомендації та надано відповідні коментарі. Фактично, із п'яти рекомендацій, Міністерством виконано лише одну (внесено зміни до Статуту ДП "Прозорро"), чотири − не виконано, зокрема, не забезпечено розроблення необхідної технічної документації ІТС "Prozorro" згідно з Технічним завданням на побудову системи та побудову КСЗІ з підтвердженою відповідністю та проведення сертифікації системи за стандартами ISO/IEC 27001 або ДСТУ ISO/IEC 27001; не вжито заходів щодо запобігання участі керівництва Міністерства та державних службовців у роботі комісії із забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, прийнятті рішень, щодо їх підключення/відключення до електронної системи закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель.

Рекомендації Рахункової палати щодо спростування розміщеної в офіційних джерелах інформації, про те, що електронна система публічних закупівель зекономила державному бюджету мільярди гривень, яка не має документального підтвердження; внесення змін до контракту від 12.04.2017 № 11 з керівником ДП "ПРОЗОРРО" в частині визначення розміру окладу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" та Положення про розрахунок розміру посадового окладу, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 18.05.2017 № 726, та забезпечення здійснення перерахунку заробітної плати генерального директора ДП "ПРОЗОРРО" Мінекономрозвитку не планує виконувати.

ДП "ПРОЗОРРО" повідомило (листи від 22.01.2019 № 206/248/10, від 06.03.2019 № 206/824/10), про документальне закріплення функції адміністрування та контролю за адмініструванням у посадових інструкціях відповідних фахівців та про покладення обов'язків зі здійснення фінансового контролю за використанням і збереженням фінансових ресурсів підприємства на заступника генерального директора з фінансових питань (згідно з розподілом обов'язків). Виконання окремих рекомендацій, зокрема щодо забезпечення розробки та подання на затвердження Мінекономрозвитку інвестиційних планів ДП "ПРОЗОРРО" на середньострокову перспективу та забезпечення використання ІТС "Prozorro" відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі", розпочато. Так, з грудня 2018 року замовники мають можливість оголошувати процедури за рамковими угодами, отримано Атестат відповідності комплексної системи захисту інформації Інформаційно-телекомунікаційної системи "PROZORRO", що належить ДП "ПРОЗОРРО"; з грудня 2018 року виконання обов'язків служби захисту інформації АС-К1 покладено на працівників відділу інформаційних технологій та телекомунікацій  у новій редакції затверджено положення про вказаний відділ та посадові інструкції працівників відділу, які відкориговані з урахуванням вимог НД ТЗІ 1.4−001−2000 "Типове положення про службу захисту інформації в авторизованій системі"; розроблено та погоджено 18.01.2019 Адміністрацією Держспецзв'язку Технічне завдання на створення КСЗІ автоматизованої системи обробки конфіденційної інформації № 1. Щодо створення на підприємстві відділу внутрішнього аудиту Рахункову палату буде повідомлено додатково.

Залишилися невиконаними рекомендації:

– щодо забезпечення відшкодування зайво отриманих генеральним директором ДП "ПРОЗОРРО" Задворним В. В. сум квартальних премій та винагороди за ефективне управління майном внаслідок завищення окладу, а також здійснення перерахунку заробітної плати з урахуванням фактично відпрацьованого часу та окладу, встановленого відповідно до вимог чинного законодавства, оскільки до контракту з керівником не внесено зміни в частині перегляду розміру окладу;

– щодо перегляду Стратегічного плану розвитку ДП "ПРОЗОРРО" до 2020 року та вилучення з нього напрямів діяльності, пов'язані з друкуванням продукції, а також актуалізації показників Підприємства з урахуванням непровадження такої діяльності. Підприємство зазначило, що в зазначеному документі напрямок діяльності, пов'язаний з друкуванням продукції не згадується. При цьому, у Стратегічному плані зазначено, що підприємство веде фінансово-господарську діяльність згідно Статуту та наведені види діяльності з попередньої редакції Статуту, у т.ч. друкування продукції.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" проводиться подальший моніторинг виконання пропозицій Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати 
І. М. Іванова