Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 26.03.2019 № 7-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання Вищою радою правосуддя бюджетних коштів на формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання Вищою радою правосуддя бюджетних коштів на формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю поінформовано Верховну Раду України (лист від 12.04.2019 № 07-1138).

Згідно із статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату», Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 12.04.2019 № 07-1139).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», рішення Рахункової палати та Звіт з метою вжиття заходів щодо усунення виявлених аудитом недоліків надіслано Вищій раді правосуддя (лист від 12.04.2019 № 07-1140).

Міністерство юстиції України (далі − Мін'юст) листом від 08.05.2019 № 17641/5214-4-19/7.3.2 відповідно до листа Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України від 19.04.2019 № 13936/1/1-19 повідомлено про розгляд Рішення Рахункової палати від 26 березня 2019 року № 7-2 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання Вищою радою правосуддя бюджетних коштів на формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю» та зазначено, що у разі визнання за доцільне розробки та надходження проектів актів спрямованих на вирішення порушених у Рішенні Рахункової палати питань, відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, Мін'юст забезпечить здійснення їх правової експертизи.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі  Мінекономрозвитку) листом від 02.05.2019 № 3213 - 06/18513-03 на виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України  Міністра економічного розвитку і торгівлі України від 19.04.2019 № 13936/1/1-19 опрацювало лист Рахункової палати щодо результатів аудиту, зокрема щодо завершення передачі обладнання трансформаторної підстанції у власність територіальної громади м. Києва, і повідомлено, що з метою ефективного використання державного майна та впорядкування систем енергопостачання м. Києва, Мінекономрозвитку на підставі пропозицій Вищої ради правосуддя (лист від 31.10.2017 № 21320/0/9-17) розроблено та подано на розгляд Уряду проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна у власність територіальної громади м. Києва», який затверджено розпорядженням 27.12.2018 № 1061-р.

Вища рада правосуддя (далі  ВРП) листом від 07.05.2019 № 17815/0/9 - 19 повідомила, що розпорядженням секретаріату ВРП від 07.05.2019 № 18/0/2-19 затверджено План заходів щодо врахування рекомендацій, наданих у Звіті про результати аудиту ефективності використання Вищою радою правосуддя бюджетних коштів на формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю. Надано інформацію про виконання ВРП вказаного Плану заходів, станом на 06.05.2019, зокрема:

 погоджено проект інформатизації на закупівлю моноблоків та ультрабуків з Державним агентством з питань електронного урядування України;

 нанесено присвоєний інвентарний номер на об'єкт «Адміністративна будівля по вул. Студентській 12А», внесено уточнюючі дані до інвентарних карток обліку об'єктів основних засобів, здійснено коригування (зменшення) первісної вартості об'єкта по субрахунку 1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» на вартість робіт з упорядкування та озеленення території на загальну суму 48,4 тис. грн. (без ПДВ), відображено у бухгалтерському обліку господарську операцію з оприбуткування зазначених основних засобів;

 розпорядженням керівника секретаріату ВРП від 25.04.2019 № 17/0/2-19 затверджено План заходів з енергозбереження і скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії у 2019 році;

 продовжено роботи з приймання-передачі трансформаторної підстанції № 2916, а саме визначення балансоутримувача майна комунальної форми власності, яке задіяне в електричному господарстві (в т.ч. формування складу комісії з питань приймання-передачі).

За результатами розгляду вказаних листів, відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
О. С. Яременко