Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 09.04.2019 № 8-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я України на підготовку медичних, фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами, та стану використання і розпорядження об'єктами державної власності, належними державі матеріальними, іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати від 09.04.2019 № 8-2 інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я України на підготовку медичних, фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами, та стану використання і розпорядження об'єктами державної власності, належними державі матеріальними, іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 02.05.2019 № 05-1331).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату", Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 02.05.2019 № 05-1332).

Рішення Рахункової палати разом зі Звітом для усунення виявлених порушень і недоліків надіслано також Міністерству охорони здоров'я України (лист від 02.05.2019 № 05-1333).

На виконання рішення Рахункової палати від 09.04.2019 № 8-2 поінформовано Генеральну прокуратуру України (лист від 02.05.2019 № 05-1334) про виявлені ознаки кримінальних правопорушень під час розрахунків Вищим державним навчальним закладом України "Буковинський державний медичний університет" з ФОП "Зеленівський О. І.", ФОП "Житарь В. Г." і ТОВ "Будівельник 2020" за ремонтно-будівельні роботи, а також Національним медичним університетом імені О. О. Богомольця – за будівельні роботи згідно з договорами, укладеними з ПП "Діамант", ТОВ "І. Б. К. Девелопмент", ТОВ "ВБК Воля", ТОВ "Інжбуд Лтд" і ФОП Волошин О. В.

На рішення Рахункової палати від 09.04.2019 № 8-2 Прем'єр - Міністром України надано доручення від 15.05.2019 № 15482/1/1-19 Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству освіти і науки України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України розглянути відповідно до компетенції, вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. У разі потреби внести в установленому порядку пропозиції.

Рахункова палата отримала від МОЗ інформацію щодо стану врахування рекомендацій Рахункової палати (лист від 06.06.2019 № 13-04/18/14875). Аналіз цієї інформації засвідчив, що МОЗ не затверджено план заходів з усунення встановлених аудитом порушень. Як наслідок, терміни виконання і відповідальні особи МОЗ за реалізацію наданих Рахунковою палатою пропозицій не визначені.

Відповідно до наданої інформації МОЗ вжито низку заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати, у т. ч. розроблено проект нормативно-правового акта з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти та низку розпорядчих актів щодо врегулювання питання сприяння працевлаштуванню випускників закладів вищої освіти (далі – ЗВО), забезпечення обліку об'єктів державної власності, реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Водночас аналіз наданої МОЗ інформації, засвідчив відсутність даних про стан виконання окремих рекомендацій, зокрема щодо:

– розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення у відповідність із вимогами чинного законодавства норм Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267, в частині сприяння працевлаштуванню випускників ЗВО;

– запровадження дієвої системи внутрішнього контролю за використанням ЗВО бюджетних коштів на підготовку медичних (фармацевтичних) кадрів і державного майна в умовах їх самостійності та автономності;

– зобов'язання керівників ЗВО забезпечити контроль за виплатою випускникам одноразової адресної грошової допомоги (за наявності укладеного трудового договору з закладом охорони здоров'я) і відпрацюванням ними трирічного терміну, а також за своєчасним прибуттям випускників до місця проходження інтернатури;

– проведення суцільної перевірки договорів оренди, укладених ЗВО, з метою встановлення законності їх укладання, наявності згоди МОЗ на оренду державного майна, договорів страхування орендованого майна, своєчасності проведення незалежної оцінки орендованого майна, правильності визначення його вартості та використання згідно з вимогами статті 80 Закону України від 05.09.2017 № 2145"Про освіту";

– у зв'язку із запровадженням чотирикомпонентного єдиного державного кваліфікаційного іспиту розгляду питання перегляду затверджених МОН стандартів вищої освіти в галузі знань 22 "Охорона здоров'я" в частині визначення форми атестації здобувачів вищої освіти;

– зобов'язання ЗВО дотримуватися вимог абзацу першого пункту 2.1 розділу 2 Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758, у частині встановлення вартості платної освітньої послуги на підставі економічно обґрунтованих витрат;

– розроблення типового положення про клініки;

– притягнення до відповідальності посадових осіб ЗВО, в яких підготовка фахівців здійснюється з перевищенням установлених ліцензованих обсягів.

За інформацією Генеральної прокуратури України (лист від 28.05.2019 № 25/1/3-35356-19) до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені частиною третьою статті 191, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України, та розпочато кримінальне провадження № 42019000000001066 від 14.05.2019, проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 366, частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України, доручено слідчим Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, процесуальне керівництво здійснюється прокурорами управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури.

Крім того, на виконання доручення Прем'єр-Міністра України від 15.05.2019 № 15482/1/1-19 Міністерство освіти і науки України поінформувало (лист від 24.05.2019 № 1/12-2953), що з метою переоформлення ліцензій у сфері вищої освіти із встановленням збільшеного ліцензованого обсягу, з урахуванням строків навчання, міністерством здійснюється доопрацювання відповідних модулів в Єдиній державній електронній базі з питань освіти для забезпечення автоматизації цього процесу. Про початок запровадження процедури та порядку переоформлення ліцензій на освітню діяльність у сфері вищої освіти із встановленням збільшеного ліцензованого обсягу з урахуванням строків навчання МОН додатково буде поінформовано заклади вищої освіти та наукові установи.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на подальшому контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий