Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 19.12.2017 № 26-5

щодо Звіту про результати аудиту ефективності управління Міністерством енергетики та вугільної промисловості України об'єктами державної власності у сфері транзиту, експорту та імпорту енергоносіїв

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності управління Міністерством енергетики та вугільної промисловості України об'єктами державної власності у сфері транзиту, експорту та імпорту енергоносіїв надіслано Верховній Раді України (лист від 04.01.2018 № 04-16).

Згідно зі статтями 26 і 39 Закону України «Про Рахункову палату» відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати з пропозиціями щодо вжиття заходів надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 04.01.2018 № 04-17).

Згідно з вимогами статей 26, 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» рішення Рахункової палати та Звіт (лист від 04.01.2018 № 04-18) для відповідного реагування надіслано Міністерству енергетики та вугільної промисловості України (далі - Міненерговугілля).

Після розгляду рішення Рахункової палати від Кабінету Міністрів України надійшло доручення Прем'єр-міністра України В. Гройсмана від 16.01.2018 № 811/1/1-18, яким Міненерговугіллю (Насалику І. С.) доручено вжити заходів до виконання зазначених рекомендацій і про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України.

Міненерговугілля листом від 08.02.2018 № 04/32-1034 поінформувало Рахункову палату про результати розгляду рішення Рахункової палати. Аналогічну інформацію надіслано листом Міненерговугілля від 12.02.2018 № 04/32-1152, яким, зокрема, поінформовано:

– щодо збільшення обсягів експорту електроенергії з України суб'єктами державної власності:

процедуру організації та проведення електронних аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для здійснення експортних та/або імпортних операцій з електричною енергією з урахуванням особливостей роботи ОЕС України та окремих її складових частин визначає Порядок проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж (далі – Порядок), затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28.03.2017 № 426.

Відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 Порядку аукціонний офіс здійснює організацію і проведення електронних аукціонів з розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для проведення експортних та/або імпортних операцій з електричною енергією.

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» (далі – ДПЗД «Укрінтеренерго») як самостійний господарюючий суб'єкт має право звернутися відповідно до Порядку з відповідними документами для отримання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України з метою здійснення експортних та/або імпортних операцій з електричною енергією;

– щодо призначенні на постійній основі директора ДПЗД «Укрінтеренерго»:

відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки» рішення про необхідність проведення конкурсного відбору для призначення керівника суб'єкта господарювання державного сектору економіки приймається міністерством, крім призначення керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн гривень, та керівника особливо важливого для економіки підприємства (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд гривень).

Призначення керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує
200 млн гривень, та керівника особливо важливого для економіки підприємства здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору відповідно до Порядку, затвердженого зазначеною постановою.

ДПЗД «Укрінтеренерго» не належить до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83. Крім того, згідно з даними останньої фінансової звітності на 30.09.2017 ДПЗД «Укрінтеренерго» не належить до особливо важливих для економіки підприємств (вартість активів не перевищує 2 млрд гривень, річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд гривень).

У разі призначення керівника ДПЗД «Укрінтеренерго» на постійній основі Міненерговугілля поінформує про це Рахункову палату;

– щодо посилення контролю за визначенням організаційної структури ДПЗД «Укрінтеренерго»:

Пунктом 7.7 нової редакції Статуту ДПЗД «Укрінтеренерго», затвердженого наказом Міненерговугілля від 08.02.2017 № 101, передбачено затвердження організаційної структури підприємства за погодженням з Уповноваженим органом управління. Таким чином, Міненерговугіллям забезпечено контроль за визначенням організаційної структури ДПЗД «Укрінтеренерго»;

– щодо забезпечення своєчасності затвердження фінансових планів ДПЗД «Укрінтеренерго»:

фінансовий план ДПЗД «Укрінтеренерго» на 2018 рік в установленому порядку затверджено Міненерговугіллям у визначені нормативно-правовими актами строки – 31.08.2017;

– щодо вирішення питання подальшої долі майна, яке у виробничій діяльності підприємства не використовується:

наказом Міненерговугілля від 13.07.2016 № 449 «Про створення шляхом виділу ДП «Калуська теплоелектроцентраль-нова» утворено державне підприємство, що належить до сфери управління Міненерговугілля. Дій стосовно відчуження державного майна вчиняти не передбачається.

На підставі доручень Кабінету Міністрів України до відповідних листів Фонду державного майна України Міненерговугілля на підставі пропозицій підприємств щокварталу надає Фонду державного майна України переліки державного майна, яке тимчасово не використовується у господарській діяльності, та може розглядатися як об'єкти оренди, у тому числі й ДПЗД «Укрінтеренерго»;

– щодо своєчасного отримання дивідендів від в'єтнамсько-українського спільного підприємства з іноземними інвестиціями «Консультативно-будівельний трест з обмеженою відповідальністю «ШОНГ ДА-УКРИН», учасником якого є ДПЗД «Укрінтеренерго»:

дивіденди за 2016 рік ДПЗД «Укрінтеренерго» отримало 05.12.2017, за якими простроченої заборгованості немає. На чергових зборах акціонерів виноситиметься на голосування питання щодо визначення в установчих документах спільного підприємства строків виплати дивідендів.

Аналіз інформації Міненерговугілля засвідчив, що за рекомендаціями Рахункової палати не вжито усіх належних заходів. З метою належного реагування на рекомендації Рахункової палати Міненерговугіллю було повторно запропоновано повідомити про конкретні заходи, вжиті Міненерговугіллям та ДПЗД «Укрінтеренерго» для усунення недоліків і порушень, виявлених під час проведення контрольного заходу Рахункової палати (лист від 21.08.2018 № 04-1946).

Міненерговугілля поінформувало Рахункову палату про виконання її рекомендацій (лист від 18.09.2018 № 04/32-7673).

Зокрема, відповідно до наказу Міненерговугілля від 26.04.2018 № 50-к/к Андрієнка В. М. призначено на посаду директора Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» на умовах укладеного з ним контракту.

З метою забезпечення ефективного використання державного майна, що обліковується на балансі ДПЗД «Укрінтеренерго» та не використовується у його діяльності, Міненерговугілля листами від 11.10.2017 № 04/12-9236 та від 01.03.2018 № 04/12-1673 погодило передавання в оренду державного нерухомого майна (індивідуально визначені об'єкти цеху-сироварні). Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області листом від 04.06.2018 № 53-09-2798 повідомило Міністерство про укладання договору оренди з Товариством з додатковою відповідальністю «Узинський цукровий комбінат» на об'єкти цеху-сироварні строком на 2 роки 11 місяців з метою розміщення цеху-сироварні для виробництва сиру та кисломолочної продукції без реалізації товарів підакцизної групи.

Листами від 17.05.2018 № 04/12-3939 та від 29.08.2018 № 02-12-6936 Міненерговугіллям надано погодження ДПЗД «Укрінтеренерго» на передання в оренду державного нерухомого майна – нежитлових приміщень загальною площею 92,2 кв. м та 158,9 кв. м, які також не використовуються у діяльності підприємства, строком на 2 роки та 11 місяців з метою розміщення офісу.

На вимогу Міненерговугілля ДПЗД «Укрінтеренерго» також надало пропозиції стосовно об'єктів державної власності, що пропонуються до приватизації, які були спрямовані до Фонду державного майна України для формування переліку об'єктів малої приватизації.

Крім того, Міненерговугілля повідомило, що ДПЗД «Укрінтеренерго» дивіденди від спільної діяльності за 2017 рік отримало вчасно і в повному обсязі. Простроченої заборгованості за дивідендами немає. На чергових зборах акціонерів, які відбулися в березні 2018 року, представниками ДПЗД «Укрінтеренерго» було ініційоване питання щодо встановлення строків виплати дивідендів згідно з чинним законодавством Соціалістичної Республіки В'єтнам, а саме протягом шести місяців після прийняття рішення правлінням спільного підприємства.

Стан реалізації Міненерговугіллям заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати, відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Яремчук