Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 19.12.2017 № 26-7

щодо Звіту про результати аналізу ефективності управління об'єктами державної власності органами державного управління

На виконання рішення Рахункової палати про результати аналізу ефективності управління об'єктами державної власності органами державного управління поінформовано Верховну Раду України (лист від 09.01.2018 № 07-55).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату", Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аналізу у формі рішення Рахункової палати (лист від 09.01.2018 № 07-56).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аналізу надіслано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (лист від 09.01.2018 № 07-57) та Фонду державного майна України (лист від 09.01.2018 № 07-58) для вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

На рішення Рахункової палати Кабінетом Міністрів України надано доручення від 31.01.2018 № 1157/1/1-18 Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Фонду державного майна України, уповноваженим органам управління об'єктами державної власності розглянути інформацію Рахункової палати та, відповідно до компетенції, вжити необхідних заходів і про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України.

Інформація про стан управління об'єктами державної власності надійшла від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (лист від 09.02.2018 № 94/18-03), Закарпатської обласної державної адміністрації (лист від 12.02.2018 № 603/06-03), Державного агентства з питань електронного урядування України (лист від 22.02.2018 № 1/03-1-341) і Національного банку України (лист від 03.03.2018 № 61-0018/12717). Від інших уповноважених органів управління об'єктами державної власності інформації на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 1157/1/1-18 не надходило.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України листом від 02.03.2018 № 3223-09/9136-03 повідомило: станом на 01.03.2018 отримано інформацію від 39 суб'єктів управління та двох суб'єктів господарювання про вжиті заходи щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності та підвищення ефективності управління цими об'єктами. Інформація про державне майно надається Фонду державного майна України для внесення відомостей до цього реєстру, здійснюються процедури з упорядкування суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, та щокварталу Мінекономрозвитку отримує інформацію для моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності.

Фонд державного майна України листом від 12.02.2018 № 10-15-2840 поінформував Рахункову палату про співпрацю із 148 суб'єктами управління та проведення роботи за єдиним механізмом щодо формування відомостей про об'єкти державної власності, налагодження їх обліку, підтримання даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності в актуальному стані та вдосконалення порядку взаємодії із суб'єктами управління об'єктами державної власності у процесі ведення цього реєстру.

Аналіз отриманої від уповноважених державних органів інформації свідчить про неналежне врахування рекомендацій Рахункової палати щодо необхідності проведення суцільної інвентаризації об'єктів державної власності на основі оновленої методики з метою удосконалення та уточнення даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності, а також посилення відповідальності уповноважених органів державного управління за результати упорядкування об'єктів державної власності, які перебувають у сфері їх відання, та за ефективність діяльності підвідомчих їм суб'єктів господарювання.

Стан виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на подальшому контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Іванова