Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 28.03.2017 № 8-6

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (подальша реалізація рекомендацій Рахункової палати)

В рамках моніторингу виконання рекомендацій, викладених в рішенні Рахункової палати від 28.03.2017 № 8-6 щодо звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, отримано інформацію Міністерства фінансів України (лист від 10.04.18 № 21020-03-13/9860) щодо результатів виконання у І кварталі 2018 року доручення Прем'єр-міністра України В. Гройсмана від 05.05.2017 № 15333/1/1-17.

Формування та поповнення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (далі - Держфонд) для забезпечення потреб національної економіки в дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні за І квартал 2018 року Мінфіном виконано в повному обсязі.

Станом на 31.03.2018 в Держфонді зберігається цінностей на загальну суму 52 482 тис. гривень.

За інформацією державної установи "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" (далі - Держсховище), за І квартал 2018 року Держсховищем до Держфонду зараховано цінностей на загальну суму 1 456 тис. гривень. Водночас Держсховище розглядає можливі варіанти покращання умов зберігання отриманих на тимчасове відповідальне зберігання цінностей від органів, що здійснили їх вилучення.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12.02.2018 № 175 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік" забезпечено затвердження результативних показників бюджетної програми за КПКВК 3501100 "Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих і соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні" за всіма групами результативних показників, згаданими у Загальних вимогах до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536.

Держсховищем забезпечено виконання у І кварталі 2018 року показників надходження коштів до загального фонду Державного бюджету України від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Фактичні надходження з Держфонду становлять 262,984 тис. гривень.

Міністерство юстиції України листом від 30.03.2018 № 11926/5220-0-4-17/7.3.4 повідомило про відсутність пропозицій з питань, що належать до його компетенції.

Стан подальшої реалізації Державною установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» рекомендацій Рахункової палати взято на постійний моніторинг.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь