Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 28.11.2017 № 24-6

щодо Звіту про результати аудиту ефективності справляння та дієвості контролю за надходженням рентної плати за користування надрами для видобування газу до державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності справляння та дієвості контролю за надходженням рентної плати за користування надрами для видобування газу до державного бюджету надіслано Верховній Раді України (лист від 27.12.2017 № 16-2331).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату", Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 27.12.2017 № 16-2332).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано для відповідного реагування Державній фіскальній службі України (лист від 27.12.2017 № 16-2333), Державній службі геології та надр України (лист від 27.12.2017 № 16-2334).

Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи повідомлено (лист від 26.03.2018 № 04-15/12-220), що за дорученням Голови Верховної Ради України в межах повноважень Комітет розглянув на своєму засіданні лист Рахункової палати щодо результатів аудиту ефективності справляння та дієвості контролю за надходженням рентної плати за користування надрами для видобування газу до державного бюджету, за підсумками якого прийнято рішення Комітету від 21-22 березня 2018 року № 71/4, зокрема, рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо:

− забезпечення належного фінансування Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року та геологічної галузі;

 використання інформації, яка збирається за державні кошти в межах забезпечення прозорості у видобувних галузях, для належної взаємодії центральних органів виконавчої влади та забезпечення повноти надходження платежів за користування надрами до державного бюджету.

Держгеонадрам разом з Мінприроди рекомендовано прискорити розроблення проектів актів з удосконалення законодавства, необхідних для забезпечення розвитку надрокористування, геологічної галузі та надходжень рентної плати за користування надрами до Державного бюджету України, а також Дергеонадрам вжити заходів щодо забезпечення приросту запасів і ресурсів газу.

Державна фіскальна служба України за результатами розгляду Звіту повідомила (лист від 01.02.2018 № 2200/5/99-99-12-03-04-16), що з метою прискорення спільно з Держгеонадрами прийняття протоколів про порядок обміну інформацією відповідно до Угоди про інформаційне співробітництво між Державною фіскальною службою та Державною службою геології та надр, а також здійснення робіт зі створення відповідного програмного забезпечення, ДФС направлено листи від 04.12.2017 № 20579/5/99-99-08-03-03-16 та від 10.01.2018 № 376/5/99-99-08-03-03-16 Держгеонадрам і запропоновано опрацювати проект Протоколу № 1 та провести робочу зустріч для обговорення питання автоматизації процесу надання інформації, визначеної проектом Протоколу № 1.

Держгеонадра листом від 15.01.2018 № 862/14-18 поінформувала ДФС про поточне вирішення питання додаткового фінансування ДНВП "Геоінформ України", у тому числі на доопрацювання електронної інформаційної бази даних спеціальних дозволів на користування надрами.

ДФС підготовлено лист на адресу Держгеонадр з проханням надати ДФС інформацію про орієнтовні строки доопрацювання ДНВП "Геоінформ України" програмного забезпечення для ведення інформаційної бази даних спеціальних дозволів на користування надрами, відомості з якої є необхідними для запровадження взаємодії між ДФС та Держгеонадрами.

Разом з тим слід зазначити, що зауваження ДФС щодо окремих неточностей у Звіті є безпідставними, оскільки ці дані відображені в актах, складених за результатами аудиту і підписаних посадовими особами об'єктів аудиту. Крім того, під час розгляду проекту Звіту на засіданні Рахункової палати ДФС зауваження не надавались, інформація не уточнювалась.

Державна служба геології та надр України за результатами розгляду Звіту повідомила (листи від 11.01.2018 № 639/03/11-18, від 26.03.2018 № 5238/03/11-18), що пропозиції щодо запровадження централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу відповідно до наказу Мінфіну і Мінприроди від 22.10.2012 № 538/1109 також надавались Рахунковою палатою у рішенні від 05.12.2016 № 26-4. На їх виконання Держгеонадрами наказом від 18.01.2017 № 21 затверджено План заходів виконання Рішення Рахункової палати від 05.12.2016 № 26-4. Проте, у зв'язку з відсутністю фінансування на запровадження централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу Держгеонадрами готуються матеріали для скасування наказу Мінфіну і Мінприроди від 22.10.2012 № 538/1109.

Держгеонадра повідомили про подальше інформування щодо вжиття заходів за результатами розгляду рішення Рахункової палати від 28.11.2017 № 24-6.

Відповідно до норм статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь