Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 26.10.2017 № 22-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині забезпечення повноти справляння податків та інших надходжень до державного бюджету суб'єктами господарювання у сфері лісового господарства

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині забезпечення повноти справляння податків та інших надходжень до державного бюджету суб'єктами господарювання у сфері лісового господарства надіслано Верховній Раді України (лист від 06.11.2017 № 16-1955).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату", Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 06.11.2017 № 16-1956).

Згідно зі статтею 36 Закону України "Про Рахункову палату", рішення Рахункової палати і Звіт надіслано Державній фіскальній службі України (лист від 06.11.2017 № 16-1957), Державному агентству лісових ресурсів України (лист від 06.11.2017 № 16-1958) для відповідного реагування.

Кабінет Міністрів України на прохання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доручив (доручення від 29.11.2017 № 44616/1/1-17 і 30.11.2017 № 47366/1/1-17) Мінагрополітики (скликання), Мінфіну, Мінприроди, Мінекономрозвитку, Держлісагентству, ДФС вжити заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків, з питань, що потребують прийняття рішень Уряду, внести в установленому порядку узгоджені пропозиції.

Мінагрополітики (лист від 23.01.2018 № 37-13-7/2143) повідомило, що листом від 14.11.2017 № 37-13-6/25266 на розгляд Уряду подано проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії реформування лісового господарства на період до 2022 року", який схвалено на засіданні Уряду та надіслано на погодження до заінтересованих органів виконавчої влади для висловлення позицій. Реалізація положень Стратегії сприятиме забезпеченню сталого розвитку лісового господарства та управління ним у лісах усіх форм власності, вдосконалення структури лісогосподарських підприємств, створенню системи контролю за веденням лісового господарства шляхом розмежування наглядових і контрольних функцій і функцій здійснення господарської діяльності.

Держлісагентство за результатами розгляду Звіту повідомило (лист від 21.12.2017 № 02-20/10166-17), що ним розроблено:

- проекти Правил обліку, зберігання, заповнення, видачі бланків лісорубного або лісового квитка та Правил огляду місць використання лісових ресурсів, які у встановленому порядку будуть подані Мінагрополітики;

- проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення відповідальності за порушення лісового законодавства та встановлення правових засад обліку та реалізації лісоматеріалів)", який надіслано на погодження до зацікавлених центральних органів виконавчої влади. Прийняття законопроекту надасть можливість врегулювати питання визначення повноважень при видачі сертифіката про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів.

Також Держлісагентством видано наказ від 06.10.2017 № 459, у якому визначено ряд комплексних заходів для підвищення ефективності охорони підвідомчих лісів, контролю за використанням лісових ресурсів, обліком і реалізацією деревини.

У порядку реагування ДФС (лист від 05.12.2017 № 20637/5/99/99-12-03-04-16) повідомила, що територіальними органами ДФС щокварталу проводиться моніторинг платників рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів шляхом проведення звірок з переліком лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки. Результати про проведену роботу надсилаються до ДФС.

Для забезпечення контролю за здійсненням митницями митного оформлення товарів групи "Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля" при їх експорті ДФС надіслано лист від 22.11.2017 № 31945/7/99-99-18-03-01-17 про недопущення переміщення через митний кордон України лісоматеріалів, заборонених до вивезення, та таких, що переміщуються без дозвільних документів.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь