Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 19.12.2017 № 26-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на наукову і організаційну діяльність президії Національної академії аграрних наук України

На виконання рішення Рахункової палати від 19.12.2017 № 26-2 інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на наукову і організаційну діяльність президії Національної академії аграрних наук України надіслано Верховній Раді України (лист від 12.01.2018 № 05-95).

Рішення Рахункової палати разом зі Звітом для усунення виявлених порушень і недоліків надіслано Національній академії аграрних наук України (лист від 12.01.2018 № 05-97). Також рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 12.01.2018 № 05-96).

На рішення Рахункової палати від Кабінету Міністрів України надійшло доручення від 31.01.2018 № 2240/1/1-18.

Рахункова палата отримала від Національної академії аграрних наук України (далі  НААН) інформацію (лист від 19.02.2018 № 1-6-1/35 про затверджені заходи з усунення виявлених порушень та недоліків під час проведення аудиту (затверджені постановою президії НААН від 14.02.2018 № 3) і наказ НААН від 01.02.2018 № 45 "Про проведення робіт з інвентаризації нерухомого майна та земельних ділянок, оформлення права власності на об'єкти нерухомості та права користування земельними ділянками".

Аналіз постанови президії НААН від 14.02.2018 (протокол № 3) засвідчив, що НААН затверджено заходи, терміни їх виконання і виконавців, зокрема, зобов'язано підвідомчі установи і організації:

запровадити електронну систему обліку об'єктів майнового комплексу НААН;

станом на 01.03.2018 забезпечити проведення суцільної інвентаризації нерухомого майна (у т.ч. земельних ділянок);

до 01.03.2018 привести договори оренди нерухомого майна у відповідність із фактичними площами, зайнятими орендарями, і діяльністю, що здійснюється; вжити заходів щодо обов'язкового страхування орендованого майна на користь орендодавця на строк оренди та на вартість майна, визначену експертним шляхом;

до 15.03.2018 вжити заходів щодо уточнення реєстру корпоративних прав держави в частині відомостей про господарські організації, в статутному капіталі яких є частка установ та підприємств НААН;

до 01.04.2018 забезпечити складання переліку державного майна на підставі даних інвентаризаційних описів з використанням автоматизованої системи "Юридичні особи" відповідно до класифікаторів, затверджених Фондом державного майна України;

до 01.07.2018 (керівникам 13-ти наукових установ) вжити заходів щодо ліквідації юридичних осіб НААН, які припинили свою діяльність, але не здійснили ліквідаційні процедури у встановленому порядку;

до 01.01.2019 забезпечити оформлення правовстановлюючих документів на усі земельні ділянки та об'єкти нерухомого майна, державну реєстрацію права постійного користування земельними ділянками та речових прав на нерухоме майно;

у місячний термін (до 14.03.2018) подати до президії НААН звіти про проведену роботу з усунення порушень і недоліків, а також заходи щодо недопущення їх в подальшому.

Також НААН зобов'язала керівників установ, підприємств та організацій, що належать до сфери управління НААН, розірвати наявні договори спільної діяльності, внеском у яких є право використання земельних ділянок; забезпечити контроль за відображенням в бухгалтерському обліку балансової вартості усіх земельних ділянок

НААН зобов'язано управління спільно з відділеннями і відділами президії НААН:

 підготувати і подати на затвердження Кабінету Міністрів України Перелік установ, організацій і підприємств, що перебувають у віданні НААН;

 встановити контроль за повнотою нарахування та сплатою до державного бюджету дивідендів державними підприємствами НААН та господарськими організаціями, засновниками яких є установи та підприємства НААН;

 здійснювати аналіз діяльності державних підприємств НААН, узгоджуючи його результати між підрозділами академії під час складання звітних форм, у тому числі щодо показника сплати частки чистого прибутку до державного бюджету за результатами фінансового року;

− розробити проект змін до Статуту НААН у частині визначення порядку позбавлення статусу дійсного члена (академіка) НААН, члена-кореспондента НААН, іноземного члена НААН, вказавши конкретні випадки і підстави.

Аналіз затверджених заходів щодо усунення виявлених недоліків під час проведення аудиту показав, що НААН враховано усі пропозиції Рахункової палати.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати, відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", перебуває на постійному контролі в департаменті з питань науки та гуманітарної сфери.

 

Член Рахункової палати
І. М. Заремба