Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 28.11.2017 № 24-7

щодо Звіту про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади щодо забезпечення надходжень до державного бюджету орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим державним майном

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади щодо забезпечення надходжень до державного бюджету орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим державним майном надіслано Верховній Раді України (лист від 05.01.2018 № 16-25).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату", Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 05.01.2018 № 16-26).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади щодо забезпечення надходжень до державного бюджету орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим державним майном надіслано Фонду державного майна України (лист від 05.01.2018 № 16-27).

За результатами розгляду інформації Рахункової палати Прем'єр-міністр України Гройсман В. Б. доручив (доручення від 16.01.2018 № 819/1/1-18 ) ФДМУ (Трубаров В. М.), Мінфіну (Данилюк О. О.), Мін'юсту (Петренко П. Д.) та керівникам уповноважених органів управління за списком розглянути порушені питання, вжити заходів та про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів. У разі необхідності прийняття рішень Урядом внести пропозиції в установленому порядку.

На виконання доручення Прем'єр-міністра України уповноважені органи управління надали Рахунковій палаті відомості щодо результатів розгляду рішення Рахункової палати та деякі повідомили про посилення у подальшому роботи із своєчасного погодження передачі в оренду об'єктів державної власності та контролю за договорами, що укладаються підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери їх управління (зокрема, Держпраці - лист від 31.01.2018 № 723/1/8.2-ДП-18, Держлісгосп - лист від 09.02.2018 № 05-33/875-18).

ФДМУ листом від 09.02.2018 № 10-16-2715 повідомив про опрацювання рішення Рахункової палати та підтримку переважної більшості пропозицій щодо законодавчих змін з питань оренди державного майна для адаптації законодавчо-нормативної бази з цього питання до сучасних тенденцій на ринку оренди майна. Зокрема, ФДМУ повідомив про доопрацювання розробленого ще у 2016 році проекту Закону України "Про оренду державного та комунального майна": його перепогоджено з Мінфіном, Мінекономрозвитку та Мін'юстом, отримано позитивний висновок Державної регуляторної служби України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 886 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна" з метою недопущення до конкурсу фіктивних конкурсантів запроваджено гарантований платіж у розмірі шість стартових орендних плат як одну з умов допуску до конкурсу на право оренди державного майна. У разі порушення переможцем конкурсу строку укладення договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається.

ФДМУ підготовлено наказ, відповідно до якого типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна та типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства), що належить до державної власності, викладено у новій редакціях та враховано пропозицію Рахункової палати щодо приведення цих типових договорів у відповідність із вимогами статті 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

ФДМУ зобов'язав регіональні відділення вжити заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства, зокрема, щодо строків передачі майна в оренду, нарахування та стягнення заборгованості з орендної плати, штрафних санкцій, налагодження тісної співпраці з органами прокуратури та державної виконавчої служби у процесі захисту майнових інтересів держави.

Крім того, ФДМУ налагодив міжвідомчу співпрацю з Мін'юстом з питань виконання державними виконавцями рішень суду щодо стягнення заборгованості, виселення орендарів з орендованих приміщень у разі ухилення від сплати орендної плати протягом трьох і більше місяців підряд. За пропозицією Мін'юсту на виконання доручення Прем'єр-міністра України ФДМУ готується перелік виконавчих документів, виданих за рішенням суду, про стягнення орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим державним майном для оперативної їх ідентифікації у територіальних органах державної виконавчої служби.

Водночас ФДМУ повідомив, що Мінфін не підтримав пропозиції щодо запровадження у Бюджетному кодексі України зарахування частки орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим державним майном до місцевих бюджетів, а також встановлення диференційної ставки орендної плати для об'єктів, розташованих у населених пунктах, залежно від інвестиційної привабливості. При цьому Мінфіном не запропоновано конструктивних пропозицій з метою забезпечення зацікавленості місцевих органів влади (сіл, селищ, міст районного значення) у прискоренні надання в оренду не тільки комунальної, а й державної власності.

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації листом від 30.01.2018 № 04-38/0-10(19912) повідомила, що її планом роботи на період роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 2018 року) передбачено на засіданні комісії заслухати інформацію ФДМУ про ситуацію у сфері оренди державного майна, але дату проведення засідання ще не визначено.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий