Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 11.04.2017 № 9-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на здійснення заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012−2016 роки

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту надіслано Верховній Раді України (лист від 29.05.2017 № 05-973), відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів − Кабінету Міністрів України (лист від 29.05.2017 № 05-974).

Згідно з вимогами статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Міністерству охорони здоров'я України (лист від 29.05.2017 № 05-976).

Після розгляду рішення Рахункової палати від Кабінету Міністрів України надійшло доручення від 07.06.2017 № 21758/1/1-17, згідно з яким в. о. Міністра охорони здоров'я України У. Супрун повинна була розглянути рішення Рахункової палати, вжити необхідних заходів; про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України; у разі необхідності прийняття рішень Уряду внести пропозиції в установленому порядку.

Рахункова палати отримала лист МОЗ від 06.07.2017 № 13-04/07/13/150-17, у якому поінформовано про виконання заходів з реалізації пропозицій, наданих Рахунковою палатою.

Так, у МОЗ розпочато роботу над плановим переглядом чинних протоколів лікування хворих на туберкульоз, у тому числі в частині надання медичної допомоги дітям, хворим на туберкульоз. Питання порядку проведення хіміопрофілактики серед дітей заплановано включити до протоколів лікування.

Налагоджена система моніторингу залишків і використання лікарських засобів та виробів медичного призначення в розрізі регіонів України на щомісячній основі з подальшим прийняттям управлінських рішень для забезпечення безперервності лікування хворих на туберкульоз. Удосконалено Методику розрахунку протитуберкульозних препаратів відповідно до міжнародних рекомендацій, чинного законодавства України.

З ініціативи МОЗ розроблено Концепцію Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 20172021 роки. Ця Концепція затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1011-р.

З метою удосконалення функціонування внутрішнього контролю та системи управління і забезпечення досягнення результатів відповідно до визначених цілей, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, а також виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності апарату МОЗ, на підприємствах і в організаціях, що належать до сфери його управління, їхніх структурних підрозділах наказом МОЗ від 12.06.2017 № 654 затверджено Інструкцію з організації внутрішнього контролю в апараті міністерства, на підприємствах, у закладах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління. Також цим наказом затверджено Інструкцію щодо складання адміністративних регламентів в апараті міністерства, на підприємствах, у закладах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ України.

Таким чином, станом на 08.02.2018 відсутня інформація про виконання МОЗ рекомендацій Рахункової палати про вжиті заходи щодо:

− прискорення розроблення та затвердження національних стандартів з лабораторної діагностики туберкульозу;

− забезпечення своєчасного визначення спеціалізованих організацій, які будуть здійснювати закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення, і прозорості цього процесу;

− перегляду умов договорів, укладених з Програмою розвитку ООН, з передбаченням її відповідальності за порушення термінів постачання лікарських засобів і виробів медичного призначення для виконання національних програм у галузі охорони здоров'я;

− припинення практики порушень вимог бюджетного законодавства при складанні проектів кошторисів і формуванні бюджетних запитів;

− притягнення до відповідальності винних у виявлених порушеннях посадових осіб.

За результатами розгляду листа МОЗ, відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", вважаємо неналежними заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров'я України для виконання рекомендацій Рахункової палати. Стан реалізації рекомендацій перебуває на контролі в департаменті з питань науки та гуманітарної сфери.

 

Член Рахункової палати
І. М. Заремба