Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 26.10.2017 № 22-1

щодо Звіту про результати аудиту впровадження системи поводження з побутовими відходами та ефективності використання коштів державного бюджету у цій сфері

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту впровадження системи поводження з побутовими відходами та ефективності використання коштів державного бюджету у цій сфері надіслано Верховній Раді України (лист від 13.11.2017 № 03-1998) і Раді національної безпеки і оборони України (лист від 13.11.2017 № 03-1995).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату", Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати з пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 13.11.2017 № 03-1994).

Рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (лист від 13.11.2017 № 03-1996) і Міністерству екології та природних ресурсів України (лист від 13.11.2017 № 03-1997).

На рішення Рахункової палати від Кабінету Міністрів України надійшло доручення Прем'єр-міністра України від 06.12.2017 № 45843/1/1-17, яким Мінфіну (Данилюк О. О.), Віце-прем'єр-міністру України − Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубку Г. Г. і Мінприроди (Семерак О. М.) доручено розглянути лист Рахункової палати відповідно до компетенції і про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України. У разі потреби внести Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції.

Мінрегіон листом від 12.12.2017 № 7/11-13691 поінформував Рахункову палату, що Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017 № 2189-VIII, підписаний Президентом України 06.12.2017, вирішує основні актуальні питання у сфері поводження з побутовими відходами, зокрема:

− демонополізації ринку послуг з перероблення та захоронення побутових відходів шляхом передачі повноважень від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг органам місцевого самоврядування затверджувати тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, які включають всі операції поводження з ними;

− стимулювання споживачів до роздільного збирання відходів шляхом виключення з плати за послугу поводження з побутовими відходами вартості операцій з поводження з роздільно зібраними (відсортованими) корисними компонентами цих відходів;

− належного надання послуг з вивезення побутових відходів та прозорої оплати цих послуг шляхом виведення послуги з поводження з побутовими відходами зі складу послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.

Ці вимоги відповідають положенням Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р, якою передбачається здійснення заходу, зокрема, щодо забезпечення функціонування інформаційної системи надання електронної звітності суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері поводження з відходами;

З метою імплементації Директиви 2012/19/ЕС про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО) і Директиви 2006/66/ЕС про батареї та акумулятори проектом Twinning "Впровадження системи управління відходами електронного та електричного обладнання (WEEE) в Україні", бенефіціаром якого є Мінрегіон, розроблено законопроекти "Про батарейки, батареї і акумулятори" і "Про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)".

Законопроектами передбачено запровадження розширеної відповідальності виробників та імпортерів шляхом організації індивідуальної розширеної відповідальності виробника (самостійне виконання зобов'язання виробника зі збирання, зберігання, сортування, перевезення, оброблення та перероблення) або колективної розширеної відповідальності виробників (спільна відповідальність та виконання зобов'язання двох і більше виробників із збирання, зберігання, сортування, перевезення, оброблення та перероблення), а також створення інформаційної системи для реєстрації і звітування виробників, організація розширеної відповідальності виробників, кампаній із збирання, перероблення і утилізації відходів.

Рахункова палата отримала лист Мінприроди від 14.12.2017 № 5/4-7/11502-17, у якому Міністерство поінформувало, що:

− неодноразово надавало пропозиції щодо включення відповідних положень до законопроектів, які мали б врегулювати проблемні питання у сфері надання адміністративних послуг, суб'єктом законодавчої ініціативи яких виступав Кабінет Міністрів України, однак з різних причин пропозиції не були враховані;

− робочою групою розроблено та оприлюднено на сайті Міністерства проект нової редакції Закону України "Про відходи", який, на думку Міністерства, зможе розв'язати проблеми, що виникають при отриманні дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

− на основі проекту Закону України "Про відходи" у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відходи" (щодо імплементації вимог директив ЄС у сфері поводження з відходами)" (реєстр. № 6602). У разі прийняття законопроекту будуть розроблені нормативно-правові акти, які, зокрема, затвердять Порядок надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Крім того, Кабінет Міністрів України розпорядженням від 08.11.2017 № 820 ухвалив Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року, якою передбачено на першому етапі реалізації розроблення законопроектів у сфері поводження з відходами та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови "Про затвердження Національного плану управління відходами".

Стосовно неефективного управління коштами державного бюджету Міністерство зазначає, що Мінфін в інструктивних листах щодо підготовки бюджетних запитів до проектів державного бюджету на відповідні роки та проекту прогнозу державного бюджету на два наступні роки вказав: капітальні видатки не враховано у граничних обсягах видатків і надання кредитів проекту державного бюджету та індикативних прогнозних показниках обсягів видатків та надання кредитів прогнозу державного бюджету за загальним фондом, крім видатків на оборону і безпеку.

Водночас Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" (пункт г статті 17) та постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" передбачаються заходи, які потребують капітальних вкладень. Враховуючи зазначене, Мінприроди позбавлене можливості планувати видатки на здійснення природоохоронних заходів на наступні за плановим роки. У разі доведення капітальних видатків у граничних обсягах на здійснення природоохоронних заходів їхнє планування можна буде здійснювати в поточному році на наступний бюджетний рік, таким чином фінансування розпочинатиметься на початку року, відповідно, будуть внесені зміни до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів, затвердженого наказом Мінприроди від 12.06.2015 № 194.

За результатами розгляду зазначених листів, відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
М. Я. Шулежко