Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 10.10.2017 № 21-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності управління Національною академією наук України об'єктами державної власності

На виконання рішення Рахункової палати від 10.10.2017 № 21-2 інформацію про результати аудиту ефективності управління Національною академією наук України об'єктами державної власності надіслано Верховній Раді України (лист від 30.10.2017 № 94-05 дск).

Рішення Рахункової палати разом зі Звітом для усунення виявлених порушень і недоліків надіслано Національній академії наук України (лист від 30.10.2017 № 95-05 дск). Відомості про результати аудиту ефективності управління Національною академією наук України об'єктами державної власності у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 30.10.2017 № 05-1917).

На рішення Рахункової палати від Кабінету Міністрів України надійшло доручення від 15.11.2017 № 43640/1/1-17.

Рахункова палата отримала від Національної академії наук України (далі − НАН України) інформацію (лист від 12.12.2017 № 9з/2028-6) про виконання окремих пунктів рішення Рахункової палати та заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків під час проведення аудиту (затверджені постановою президії НАН України від 27.09.2017 № 231).

Аналіз листа засвідчив, що НАН України вжито низку заходів, зокрема:

− у повному обсязі у 2017 році проведено ліквідаційні процедури шести організацій, які припинили свою діяльність, та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру об'єктів державної власності;

− НАН України спільно з ФДМУ уточнено реєстр корпоративних прав держави в частині відомостей про господарські організації, в статутному капіталі яких є частка установ НАН України;

− розпочато узагальнення даних про балансову вартість усіх земельних ділянок, які обслуговуються на балансах організацій НАН України;

− за результатами розгляду зауважень Рахункової палати на засіданні балансової комісії НАН України, що відбулося 30.11.2017, прийнято рішення "Про стан проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно НАН України та заходи з поліпшення справ по даному питанню" та "Про додаткові заходи, спрямовані на завершення інвентаризації та державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки НАН України";

− здійснюються заходи з відновлення функціонування електронної системи обліку майнового комплексу НАН України;

− здійснюється оновлення даних про розміщення організацій НАН України на площах інших балансоутримувачів, які перебувають у віданні НАН України;

− посилено контроль за нарахуванням та сплатою до державного бюджету дивідендів господарськими товариствами, співзасновниками яких є установи НАН України. ТОВ "НВФ "Патон-Електрод" перерахувало до Державного бюджету України несплачені своєчасно дивіденди за 2015 рік; ТОВ "Радіофарм" сплатило пеню на суму дивідендів за 2016 рік, несвоєчасно перерахованих до державного бюджету;

− продовжується робота з узагальнення інформації установ та організацій НАН України про незавершені капітальні інвестиції. За її результатами до кінця 2017 року буде складено реєстр незавершених капітальних інвестицій і підготовлено відповідні пропозиції щодо шляхів (у т. ч. джерел фінансування) введення в експлуатацію відповідних об'єктів (або припинення їх будівництва);

− на виконання вимог постанови Бюро президії НАН України від 27.09.2017 № 231 установами, підприємствами та організаціями НАН України в основному усунено порушення, виявлені під час аудиту, та вживаються заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання державного майна.

З метою безумовного врахування зауважень і виконання пропозицій Рахункової палати, недопущення виявлених аудитом порушень у майбутньому і на додаток до постанови Бюро президії НАН України від 27.09.2017 № 231 Бюро президії НАН України прийнято додаткові рішення, зокрема, постанову Бюро президії НАН України від 06.12.2017 № 315 "Про додаткові заходи щодо усунення порушень, виявлених аудитом Рахункової палати"; від 06.12.2017 № 316 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно НАН України та їх обтяжень"; від 06.12.2017 № 318 "Про додаткові заходи, спрямовані на завершення інвентаризації та державної реєстрації речових прав на земельні ділянки НАН України"; розпорядження президії НАН України від 06.12.2017 № 669 "Про проведення інвентаризації нерухомого майна НАН України, упорядкування його обліку та оновлення відомостей Єдиного реєстру об'єктів державної власності".

Аналіз затверджених НАН України заходів показав, що Академія врахувала всі пропозиції Рахункової палати, визначила строки і відповідальних виконавців за заходами.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" перебуває на постійному контролі в департаменті з питань науки та гуманітарної сфери.

 

Член Рахункової палати
І. М. Заремба