Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 22.08.17 № 17-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2015-2016 роках та І півріччі 2017 року Міністерству охорони здоров'я України для здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру"

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту надіслано Верховній Раді України (лист від 27.09.2017 № 05-1711), відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів − Кабінету Міністрів України (лист від 27.09.2017 № 05-1710).

Згідно з вимогами статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Міністерству охорони здоров'я України (лист від 27.09.2017 № 05-1712).

Після розгляду рішення Рахункової палати від Кабінету Міністрів України надійшло доручення від 10.10.2017 № 38635/1/1-17, яким Віце-прем'єр-міністру Розенку П. В., Міністру Кабінету Міністрів України Саєнку О. С., Державному секретарю Кабінету Міністрів України Бондаренку В. В. визначено розглянути, вжити необхідних заходів. Про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України; у разі необхідності прийняття рішень Уряду внести пропозиції в установленому порядку.

Рахункова палата отримала лист МОЗ від 10.11.2017 № 13-04/17/29829, у якому Міністерство поінформувало про виконання заходів з реалізації пропозицій, наданих Рахунковою палатою.

Так, до проекту Плану заходів МОЗ України внесено пропозицію стосовно перегляду Положення про групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель. Пропозиція передбачає встановлення відповідальності експертів у питаннях здійснення моніторингу, аналізу при підготовці номенклатури лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичної техніки та інших товарів, робіт і послуг з посиланням на протоколи та стандарти надання медичної допомоги за різними нозологіями, що ґрунтуються на доказовій базі, яка надасть можливість забезпечити виконання вимог до номенклатури сучасних лікарських засобів.

Також внесено зміни у договори, які укладені МОЗ із спеціалізованими організаціями із закупівлі лікарських засобів і медичних виробів для національних програм у галузі охорони здоров'я на 2017 рік. Зокрема, у договорі з ПРООН передбачено, що ця організація розпочинає діяльність з організації закупівлі за кожним із напрямів після підписання договору обома сторонами. Водночас відповідно до договору 2016 року ця діяльність розпочиналася після сплати МОЗ коштів. З усіма обраними спеціалізованими організаціями
вдалося дійти спільної згоди щодо включення до угоди зобов'язань стосовно надання ними у визначені договором (угодою) строки очікуваних графіків поставок.

Крім того, договори (угоди) із спеціалізованими організаціями доповнено умовами в частині постачання товару. Так, у разі неможливості ПРООН закупити товар із зазначеним у договорі терміном придатності, спеціалізована організація звертається до МОЗ з пропозицією закупити товар з іншим терміном придатності. При цьому ПРООН забезпечує надання гарантії від постачальника щодо заміни невикористаного до завершення терміну придатності товару на аналогічний з достатнім терміном придатності.

Разом з тим змінами до угоди з КРАУН виключено умову, за якою в разі неможливості закупівлі товару із зазначеним в договорі терміном придатності спеціалізована організація могла звертатися до МОЗ з пропозицією закупити товар з іншим терміном придатності.

Таким чином, станом на 04.01.2018 відсутня інформація про виконання Міністерством охорони здоров'я України рекомендацій Рахункової палати про вжиті заходи щодо:

− опрацювання питання щодо внесення змін до чинних розпорядчих актів, які регулюють у 2017 році діяльність робочих груп з питань профільного супроводу державних закупівель, зокрема, в частині визначення чітких термінів для формування і затвердження ними номенклатури лікарських засобів і медичних виробів та відповідальності за прийняті рішення;

− ініціювання внесення змін до умов договорів, укладених з міжнародними спеціалізованими організаціями, у частині відповідальності за порушення термінів постачання лікарських засобів і медичних виробів для виконання національних програм у галузі охорони здоров'я;

− розроблення і затвердження порядку використання залишків лікарських засобів і медичних виробів, закуплених за рахунок бюджетних коштів у попередніх роках, для надання медичної допомоги у розрізі інших захворювань у поточному році, як це передбачено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 298;

− забезпечення своєчасного погодження кошторисів витрат на закупівлю лікарських засобів і медичних виробів, наданих міжнародними спеціалізованими організаціями;

− розроблення і затвердження розпорядчого документа з визначенням строку, впродовж якого здійснюється розподіл поставлених міжнародними спеціалізованими організаціями лікарських засобів і медичних виробів, та забезпечення його виконання;

− забезпечення дієвого контролю за ефективним використанням лікарських засобів і медичних виробів;

− притягнення до відповідальності винних у виявлених порушеннях посадових осіб;

− вжиття заходів щодо запобігання фактам псування лікарських засобів і медичних виробів через недотримання температурних умов при їх транспортуванні та недопущення їх надалі.

За результатами розгляду листа МОЗ, відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", вважаємо неналежними заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров'я України для виконання вимог надісланих рішення та звіту. Стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Заремба