Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 28.03.2017 № 8-7

щодо Звіту про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині контролю за повнотою та своєчасністю надходжень збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині контролю за повнотою та своєчасністю надходжень збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, надіслано Верховній Раді України (лист від 20.04.2017 № 16-752).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату", Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 20.04.2017 № 16-753).

Рішення Рахункової палати та "Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині контролю за повнотою та своєчасністю надходжень збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження" надіслано Міністерству енергетики та вугільної промисловості України (лист від 20.04.2017 № 16-754) і Державній фіскальній службі України (лист від 20.04.2017 № 16-755).

За результатами розгляду інформації Рахункової палати Прем'єр-міністр України Гройсман В.Б. доручив (доручення № 16292/1/1-17 від 04.05.2017) Мінфіну (Данилюк О.О.), Міненерговугіллю (Насалик І.С.), ДФС (Продан М.В.) розглянути, вжити відповідних заходів та за результатами поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України, з питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати пропозиції в установленому порядку.

На виконання доручень Прем'єр-міністра України Мінфін (лист від 19.05.2017 № 06320-02-3/13388) і ДФС (лист від 17.05.2017 № 1603/4/99-99-12-03-04-13) повідомили про вжиті заходи. Міненерговугіллям на виконання доручення інформацію не надано. Разом з тим на лист Рахункової палати від 20.04.2017 № 16-754 і повторне звернення від 26.06.2017 № 16-1168 Міненерговугілля про вжиті заходи повідомило листами від 22.05.2017 № 02/33-4664; від 05.07.2017 № 02/33-6160; від 28.07.2017 № 03/33-6879 і від 16.11.2017 № 02/33-10397.

Мінфін і ДФС повідомили, що для узгодження Закону України від 08.02.1995 № 39 "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" і наказу Мінфіну від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію" підготовлено відповідні зміни в частині назв ККДБ 24130100 і ККДБ 24130300. Наказом Мінфіну від 07.06.2017 № 561 такі зміни внесено до зазначеного наказу.

Мінфіном розглядається проект наказу ДФС про внесення змін до "Порядку ведення органами ДФС оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", затвердженого наказом Мінфіну від 07.04.2016 № 422, у частині відображення нарахованих і сплачених сум інших платежів, за якими законодавством передбачено подання їх платниками розрахунків згідно з пропозиціями Рахункової палати.

Для забезпечення належного адміністрування збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (далі − збір), та оперативного обліку нарахованих і сплачених платежів ДФС внесено зміни до відповідних розпорядчих документів та вжито заходів, а саме:

− наказом ДФС від 29.03.2017 № 215 внесено зміни до наказу ДФС від 12.11.2014 № 26 "Про функціональні повноваження структурних підрозділів Державної фіскальної служби України";

− наказом ДФС від 20.04.2017 № 285 внесено зміни до Положення про Департамент податків і зборів з юридичних осіб, затвердженого наказом ДФС від 27.04.2016 № 383 (у редакції наказу ДФС від 22.03.2017 № 196);

− розроблено алгоритм контролю за формою розрахунку збору для проведення автоматизованої камеральної перевірки показників і перенесення сум до інтегрованих карток платників.

ДФС вжито заходи для забезпечення підвищення кваліфікації працівників, зокрема до головних управлінь ДФС надіслано лист від 24.04.2017 щодо організації роботи з відпрацювання нез'ясованих сум платежів збору і своєчасного відображення відповідних сум в інтегрованих картках належних платників.

Водночас Мінфіном повідомлено про розроблення проекту Методичних рекомендацій прогнозування надходжень збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Міненерговугіллям надано План заходів з реалізації рекомендацій Рахункової палати щодо результатів аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині контролю за повнотою та своєчасністю надходжень збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, затверджений наказом Міненерговугілля від 30.06.2017 № 451, і звіт про його виконання за ІІ-ІІІ квартали 2017 року.

Відповідно до цього Плану, Міністерством підготовлено лист до Кабінету Міністрів України з проханням ініціювати розгляд проекту Закону України від 02.07.2015а "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", згідно з яким пропонується включити збір до доходів спеціального фонду Державного бюджету та спрямувати їх на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Міненерговугіллям надіслано лист Мінфіну щодо внесення змін до статті 3 Закону України "Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій". Також Міністерством готуються пропозиції щодо внесення змін до "Порядку справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 № 352, у частині приведення їх у відповідність із статтею 121 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (зі змінами, внесеними Законом України від 17.05.2012 № 4716 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питань справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження").

Крім того, Міненерговугіллям забезпечено:

− щоквартальне отримання від ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" і ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" інформації про суми нарахованого та сплаченого до державного бюджету збору від державних підприємств-платників;

− відображення ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" і ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" планового показника збору при формуванні фінансових планів на 2018 рік;

− належну підготовку та надання до Мінфіну прогнозних показників надходжень збору до державного бюджету.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан виконання заходів згідно з рекомендаціями Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий