Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 08.08.2017 № 16-5

щодо Звіту про результати аудиту ефективності реалізації державних програм і заходів у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб з інвалідністю

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності реалізації державних програм і заходів у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб з інвалідністю надіслано Верховній Раді України (лист від 06.09.2017 № 07-1589).

Відомості у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 06.09.2017 № 07-1590).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано Міністерству соціальної політики України (лист від 06.09.2017 № 07-1591) і Фонду соціального захисту інвалідів (лист від 06.09.2017 № 07-1592).

На виконання рішення Рахункової палати Кабінет Міністрів України доручив (лист від 14.09.2017 № 35442/1/1-17), зокрема, Мінсоцполітики, Мінфіну, Мін'юсту, ПФУ вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень; з питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати пропозиції в установленому порядку; про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів.

Мінсоцполітики листом від 05.10.2017 № 19574/0/2-17/17 повідомило, що у Верховній Раді України зареєстровані законопроекти, ініційовані Мінсоцполітики: № 4578 від 04.05.2016 щодо доповнення статті 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та частини десятої статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» положеннями щодо встановлення адміністративної відповідальності за недодержання роботодавцями порядку їх реєстрації у територіальних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів та несвоєчасне подання до цих відділень звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю; № 2042а від 08.06.2015 (уже прийнятий у першому читанні) та № 4586 від 04.05.2016, якими передбачено забезпечення фінансування державних реабілітаційних установ, підпорядкованих Мінсоцполітики, із загального фонду державного бюджету; № 4598 від 06.05.2016 щодо внесення змін до статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в частині покладення на Держпраці функції контролю за розрахунком і сплатою адміністративно-господарських санкцій та пені до відділень Фонду за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Крім того, Міністерством підготовлено законопроект, яким вносяться зміни до Закону України «Про судовий збір» у частині звільнення Фонду та його територіальних відділень від сплати судового збору.

Фонд соціального захисту інвалідів листом від 05.10.2017 № 1/3-1125/09 надіслав План заходів про усунення порушень та недоліків, виявлених аудитом, відповідно до якого до кінця року заплановано, зокрема, внесення змін до Методичних рекомендацій щодо визначення плану створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, затверджених наказом Фонду від 23.09.2015 № 102, у частині виключення положень щодо зменшення показників плану на наступний рік у разі його невиконання у звітному періоді; розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо визначення відділеннями Фонду потреби в розрізі напрямів використання сум адміністративно-господарських санкцій, а також методики розрахунку результативних показників бюджетної програми за цими напрямами.

За результатами розгляду листів, відповідно до положень статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий