Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 30.05.2017 № 12-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності виконання органами Державної фіскальної служби України повноважень у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності виконання органами Державної фіскальної служби України повноважень у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства надіслано Верховній Раді України (лист від 09.06.2017 № 16-1097).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату", Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 09.06.2017 № 16-1098).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано для відповідного реагування Міністерству фінансів України (лист від 09.06.2017 № 16-1100), Державній фіскальній службі України (лист від 09.06.2017 № 16-1099).

Згідно з отриманою інформацією, Перший віце-прем'єр-міністр України − Міністр економічного розвитку і торгівлі України доручив (доручення від 22.06.2017 № 24180/1/1-17) Мінфіну (скликання), ДФС, Мінекономрозвитку, Мін'юсту та Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішнього переміщення осіб розглянути, вжити заходів для усунення виявлених Рахунковою палатою недоліків та у разі потреби внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів проекти відповідних нормативно-правових актів.

Міністерство фінансів України повідомило (лист від 20.07.2017 № 34020-02-3/19588), що робочою групою під головуванням Міністра фінансів розробляється проект змін до чинних нормативно-правових актів України для забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства під час тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування з іноземною реєстрацією відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України плану заходів щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 26.05.2017 № 146/2017 "Про заходи, пов'язані із запровадженням Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України".

Водночас Мінфіном забезпечується супроводження у комітетах Верховної Ради України проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо врегулювання транзиту та тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування)" (реєстраційний № 5567 від 21.12.2016). При цьому Мінфіном надано низку пропозицій для вироблення оптимальної законодавчої моделі тимчасового ввезення громадянами на митну територію України транспортних засобів, у тому числі з іноземною реєстрацією.

Крім того, Мінфіном здійснюється супроводження у комітетах Верховної Ради України розроблених ним проектів законів України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей", "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними операторами", зареєстрованих у Верховній Раді України 03.06.2016 за № 4777 та № 4776. Після прийняття цих законопроектів Мінфіном будуть розроблені та прийняті відповідні нормативно-правові акти, спрямовані на забезпечення реалізації їх норм.

Для врегулювання питання посилання на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, органи доходів і зборів на розгляд Верховній Раді України подані Урядом законопроекти "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оптимізації територіальних органів державної фіскальної служби" (реєстр. № 4515 від 22.04.2016), "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення)" (реєстр. № 5369 від 07.11.2016, підготовлений до II читання).

Водночас Мінфіном зазначено, що на розгляді у Верховній Раді України перебуває внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016), норми якого спрямовані на виконання зазначених зобов'язань України в рамках Угоди.

Державна фіскальна служба України за результатами розгляду Звіту повідомила (листи від 04.07.2017 № 2173/4/99-99-19-04-01-13, від 26.07.2017 № 1167/2/99-99-19-04-01-10), що ДФС розроблено законопроект "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо накладення стягнень у справах про порушення митних правил та виконання постанов у цих справах" щодо протидії митним правопорушенням при ввезенні транспортних засобів особистого користування в митних режимах "транзит" і "тимчасове ввезення". Законопроект погоджено з Мінфіном, Мінекономрозвитку та подано на опрацювання до Державної регуляторної служби України.

Крім того, митницям ДФС доручено:

− провести аналіз стану примусового виконання постанов у справах про порушення митних правил, винесених упродовж 2016 року та І півріччя 2017 року, з метою визначення причини, що обумовлюють низьку ефективність стягнення накладених штрафів;

− організувати проведення робочих протокольних нарад з територіальними підрозділами державної виконавчої служби з метою обговорення проблемних питань, що виникають при здійсненні примусового виконання постанов у справах про порушення митних правил, а також можливих шляхів їх вирішення.

ДФС надіслано Звіт Рахункової палати про результати аудиту до головних управлінь ДФС в областях і в м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС для опрацювання інформації, що свідчить про можливі порушення суб'єктами ЗЕД законодавства України з питань державної митної справи, а також вжиття організаційних заходів щодо усунення недоліків, виявлених у роботі підрозділів митного аудиту.

ДФС надано, зокрема, доручення заступникам начальників зазначених головних управлінь ДФС, відповідальним, згідно з розподілом функціональних повноважень, за організацію роботи підрозділів податків і зборів з фізичних осіб, вжити заходів щодо підвищення якості планування документальних перевірок самозайнятих осіб та результативності контрольно-перевірочної роботи з питань дотримання митного законодавства платниками податків − фізичними особами.

З метою запровадження і здійснення спільного контролю в пунктах пропуску на державному кордоні України забезпечено підписання таких міжнародних договорів з питань спільного контролю: Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України спільно з Державною фіскальною службою України і Департаментом прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки Молдова щодо організації спільного контролю у міжнародному пункті пропуску "Маяки−Паланка−Удобне" на території Республіки Молдова; Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України спільно з Державною фіскальною службою України і Департаментом прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки Молдова щодо організації спільного контролю у міжнародному пункті пропуску "Рені−Джюрджюлешть" на території України. Обидва протоколи укладені 05.06.2017 у м. Сорока (Республіка Молдова).

У порядку реагування на рекомендацію Рахункової палати щодо проведення відомчих перевірок діяльності митниць, які перевірялися Рахунковою палатою під час аудиту, ДФС зазначено, що окремі недоліки, про які йдеться у рішенні Рахункової палати, будуть взяті до уваги та враховані при плануванні роботи у частині проведення внутрішніх контрольних заходів у майбутньому.

Відповідно до норм статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий