Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 28.03.2017 № 8-5

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

На виконання рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури поінформовано Верховну Раду України (лист від 20.04.2017 № 07-757).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату" Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 20.04.2017 № 07-758).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати фінансового аудиту надіслано Міністерству інфраструктури України (лист від 20.04.2017 № 07-759) для вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

На рішення Рахункової палати від Кабінету Міністрів України надійшло доручення від 23.05.2017 № 16290/3/1-17 Міністерству інфраструктури України (скликання) та Міністерству фінансів України опрацювати інформацію Рахункової палати, вжити заходів щодо усунення виявлених порушень і про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України, з питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати пропозиції в установленому порядку.

Від Міністерства фінансів України інформації про заходи, вжиті на виконання вказаного доручення Кабінету Міністрів України, Рахункова палата не отримувала.

Рахункова палата отримала лист Міністерства інфраструктури України від 25.05.2017 № 4786/17/10-17, у якому поінформовано про виконання окремих рекомендацій, наданих за результатами аудиту. Зокрема, вжиті заходи щодо приведення положення про міністерство у відповідність із Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" в частині посади державного секретаря, удосконалено внутрішній контроль в апараті Мінінфраструктури, на 2016 рік і середньострокову перспективу (до 2019 року) визначено пріоритетні напрями роботи міністерства, наказами Мінінфраструктури від 19.04.2017 № 147 та від 13.05.2017 № 176 затверджено порядок оплати праці керівних працівників і положення про преміювання державних службовців та інших працівників апарату міністерства.

Водночас без належного реагування з боку Мінінфраструктури залишилися рекомендації Рахункової палати щодо необхідності забезпечення належної організації та контролю за діяльністю центральних органів виконавчої влади, спрямування і координація яких здійснюється Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури, обґрунтованого планування видатків на забезпечення діяльності міністерства, приведення визначених паспортом бюджетної програми "Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури" напрямів використання коштів державного бюджету у відповідність із функціями, які виконує міністерство, неухильного дотримання вимог чинного законодавства, яке регламентує порядок ведення бухгалтерського обліку та складання звітності установами і організаціями державного сектору, а також проведення підвищення кваліфікації працівників бухгалтерської служби апарату міністерства в частині застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

За підсумками розгляду вказаного листа стан реалізації Міністерством інфраструктури України рекомендацій Рахункової палати перебуває на подальшому контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий