Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 11.04.2017 № 9-4

щодо Звіту про результати аналізу стану виконання рекомендацій Міжнародного координованого аудиту Чорнобильського фонду "Укриття"

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аналізу стану виконання рекомендацій Міжнародного координованого аудиту Чорнобильського фонду "Укриття" надіслано Верховній Раді України (лист від 25.04.2017 № 03-782), відомості у формі рішення Рахункової палати − Кабінету Міністрів України (лист від 25.04.2017 № 03-779).

Звіт про результати аналізу стану виконання рекомендацій Міжнародного координованого аудиту Чорнобильського фонду "Укриття", а також рішення Рахункової палати надіслано для відповідного реагування Міністерству екології та природних ресурсів України (лист від 25.04.2017 № 03-780) і Державному агентству України з управління зоною відчуження (лист від 25.04.2017 № 03-781).

На виконання рішення Рахункової палати Кабінет Міністрів України дорученням від 12.05.2017 № 16991/1/1-17 зобов'язав Мінприроди, Мінфін, ДАЗВ та Держатомрегулювання вжити відповідних заходів щодо реалізації зазначених пропозицій та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на засіданні, яке відбулося 11.07.2017, розглянуто інформацію Рахункової палати, надіслану листом від 25.04.2017 № 03-782. За результатами розгляду інформації надано рекомендації Кабінету Міністрів України, Мінприроди, ДАЗВ та ДСП "Чорнобильська АЕС" (лист від 12.07.2017 № 04-15/12-578).

Мінприроди (лист від 02.06.2017 № 5/4-10/4491-17) та Державне агентство України з управління зоною відчуження (лист від 24.05.2017 № 01-1523/2.1) повідомили про результати розгляду рішення Рахункової палати та вжиття відповідних заходів, зокрема:

 проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" схвалено 13 квітня 2017 року на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності та здійснюється підготовка для його розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України у встановленому порядку;

 внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" станом на 23 травня 2017 року сплачено у розмірі 677 511,2 тис. гривень;

- продовжують здійснюватися заходи необхідні для введення в експлуатацію Нового безпечного конфайнменту, що дозволить безпечно проводити роботи із демонтажу конструкцій на майданчику ЧАЕС та поводження з паливовмісними та радіоактивними матеріалами в середині об'єкту "Укриття";

 вживаються заходи щодо забезпечення фінансування однієї з першочергових задач реалізації Стратегії перетворення об'єкту "Укриття", а саме здійснення демонтажу нестабільних конструкцій.

Також за наданою інформацією продовжується вжиття у 2017 році заходів із введення в експлуатацію інфраструктурних об'єктів, що реалізуються у рамках міжнародної технічної допомоги, а саме:

 проекту будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2): відповідно до оновленого графіку робіт заплановано проведення "холодних" випробувань обладнання та систем (червеньсерпень 2017 року) і "гарячих" випробувань (з грудня 2017 року);

 проекту будівництва заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ): заплановано проведення експертизи та затвердження проекту (до 26.06.2017), проведення торгів на виконання робіт із завершення будівництва (до 30.06.2017) та безпосереднє виконання робіт (до 30.10.2017);

 проекту будівництва промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів (ПКПТРВ): доопрацьовано та погоджено з Державною інспекцією з ядерної безпеки на ЧАЕС заключний звіт з аналізу безпеки установки вилучення твердих відходів та заводу переробки твердих радіоактивних відходів.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати, відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", перебуває на постійному контролі.

 

Член Рахункової палати
В. П. Пилипенко