Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 11.04.2017 № 9-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на науково-організаційну і наукову діяльність Національної академії педагогічних наук України та забезпечення підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти

На виконання рішення Рахункової палати від 11.04.2017 № 9-2 інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на науково-організаційну і наукову діяльність Національної академії педагогічних наук України та забезпечення підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти надіслано Верховній Раді України (лист від 25.04.2017 № 05-797).

Рішення Рахункової палати разом зі звітом для усунення виявлених порушень і недоліків надіслано Національній академії педагогічних наук України (лист від 25.04.2017 № 05-799). Також рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 25.04.2017 № 05-798).

На рішення Рахункової палати від Кабінету Міністрів України надійшло доручення від 05.05.2017 № 17460/1/1-17.

Рахункова палата отримала від Національної академії педагогічних наук України (далі − НАПН України) інформацію (лист від 31.12.2017 № 4-7/18) з поясненнями щодо виконання окремих пунктів рішення Рахункової палати та заходів щодо усунення виявлених недоліків під час проведення аудиту (затверджені постановою президії НАПН України від 25.05.2017 № 1-2/8-171).

Аналіз листа засвідчив, що НАПН України вжито низку заходів, зокрема:

 постановою президії НАПН України від 05.04.2017 № 1-2/6-137137 здійснено перерозподіл бюджетних призначень загального фонду бюджету за КПКВК 6551030 шляхом зменшення видатків на оплату комунальних послуг і енергоносіїв Інституту спеціальної педагогіки та збільшення видатків Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих та Інституту проблем виховання (пропорційно площі, що перебуває на балансі цих установ);

 з 01.03.2017 згідно з наказами Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" (далі ‑ Університет) від 26.06.2015 № 01-01/211 і від 01.03.2017 № 01-01/79 вартість платної освітньої послуги з підготовки іноземних громадян до вступу у вищий навчальний заклад і здобування відповідного ступеня вищої освіти студентам-іноземцям встановлено у національній валюті на підставі економічно обґрунтованих витрат;

 договори оренди приміщень із TOB "Лис", TOB "Лотос ЛТД", TOB "Постірай-ка", ПП "Бланкін" розірвані 20.04.2017, 30.11.2016, 04.05.2017, 12.01.2017 відповідно. На звернення Університету постановою президії НАПН України від 23.03.2017 № 1-2/5-113 надано дозвіл на передачу в оренду тимчасово вільних приміщень. Проведено незалежну експертну оцінку і укладено договори оренди з TOB "Лис" (від 05.05.2017 № 3); TOB "Мережа пралень самообслуговування "Постірай-ка" (від 05.05.2017 № 5). Підписано угоду про розірвання договору оренди від 04.05.2017 з ФОП "Карапетян Т. Г.";

 за виявлені факти порушення використання коштів державного бюджету, виділених на виплату заробітної плати, оголошено догану заступнику головного бухгалтера Дзюбі Н. І. (наказ від 31.03.2017 № 101-к);

 ректором Університету Олійником В. В. перераховано в дохід бюджету безпідставно нараховану і виплачену йому премію у сумі 8,0 тис. грн (платіжне доручення від 04.04.2017 № 226).

Аналіз затверджених заходів щодо усунення виявлених недоліків під час проведення аудиту показав, що НАПН України враховано практично усі пропозиції Рахункової палати, крім пункту щодо необхідності внесення змін до Статуту НАПН України в частині можливості позбавлення статусу дійсного члена (академіка), члена-кореспондента та іноземного члена і визначення конкретних випадків і підстав, зокрема, у разі непроведення ним активної науково-громадської діяльності та відсутності нових наукових досягнень.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" перебуває на постійному контролі в департаменті з питань науки та гуманітарної сфери.

 

Член Рахункової палати
І. М. Заремба