Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 25.06.2019 № 14-7

щодо Звіту про результати фінансового аудиту Міністерства освіти і науки України за 2018 рік

На виконання рішення Рахункової палати від 25.06.2019 № 14–7 інформацію про результати фінансового аудиту Міністерства освіти і науки України за 2018 рік надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 09.07.2019 № 05–2040).

Відповідно до статті 39 Закону України “Про Рахункову палату”, Прем'єр-міністру України надіслано копії Звіту про результати фінансового аудиту Міністерства освіти і науки України за 2018 рік та рішення Рахункової палати від 25.06.2019 № 14–7 (лист від 09.07.2019 № 05–2041).

Рішення Рахункової палати разом зі Звітом для усунення виявлених порушень і недоліків надіслано також Міністерству освіти і науки України (лист від 09.07.2019 № 05–2042).

На рішення Рахункової палати від 25.06.2019 № 14–7 Прем’єр-міністром України надано доручення від 19.07.2019 № 24269/1/1–19 Міністерству освіти і науки України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та Міністерству фінансів України розглянути, вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. У разі потреби у прийнятті рішень Уряду внести в установленому порядку пропозиції.

Рахункова палата отримала від МОН інформацію щодо стану врахування рекомендацій Рахункової палати (лист від 14.08.2019 № 1/12–4608), відповідно до якої наказом МОН від 09.08.2019 № 1092 затверджено план заходів Міністерства освіти і науки України щодо усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою при здійсненні фінансового аудиту за 2018 рік.

Водночас надана МОН інформація не містить даних про стан виконання рекомендації з удосконалення програмного забезпечення з ведення бухгалтерського обліку нефінансових активів щодо внесення усіх даних з інвентарних карток до інвентаризаційних описів під час їх автоматичного формування програмою.

Відповідно до статті 36 Закону України “Про Рахункову палату”, стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий